Main Menu
User Menu
Reklama

16. pěší divize [1914-1919]

16. Infanterie-Division

16. Infanterie-Division
16. pešia divízia

Sídlo jednotky:1914 – Trier (Trevír)Podriadené jednotky:30. Infanterie-Brigade / Coblenz
30. pešia brigáda / sídlo: Koblenz


31. Infanterie-Brigade / Trier
31. pešia brigáda /sídlo: Trevír


16.Kavallerie-Brigade / Trier
16. jazdecká brigáda /sídlo: Trevír


16.Feldartillerie-Brigade / Trier
16. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Trevír


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


1 Rheinisches Husaren-Regiment Konig Wihelm I Nr. 7
Husársky pluk kráľa Wilhelma I. (1. porýnsky) č. 7


Division-Brückentrain-Abteilung 16
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 16

Nadradené stupne:4. Armee - 4. armáda
VIII. Armeekorps – 8. armádny zbor
Velitelia:1914 – generálporučík FuchsZdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/16-pesi-divize-1914-1919-t66422#235132Verze : 0
MOD
Reklama