Main Menu
User Menu

16. hulánský pluk [1939-1939]

16 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Gustawa Orlicz-Dreszera/16th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
16. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
16 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Gustawa Orlicz-Dreszera
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
16. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
05.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-02.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
03.09.1939-04.09.1939 Bez nadřízeného velitelství 3)
04.09.1939-05.09.1939 Skupina Alikow
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939 Wiele-Bydhošť/přesun /
25.08.1939-26.08.1939 Bydhošť/? /
26.08.1939-29.08.1939 Bydhošť-Wiele/přesun po vlastní ose /
30.08.1939-01.09.1939 Wiele/prostor /
02.09.1939 Czersk-Cekcyn-Błądzim-prostor Franciszkowo/přesun /
03.09.1939 prostor Franciszkowo-Bukowiec-Blechówko-Leosia-Grupa/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 Grupa-prostor Święte (?)/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-05.09.1939 Arnold-Russocki, Julian Edwin (podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-05(?).09.1939 1. eskadrona 16. hulánského pluku 4)
24.08.1939-05(?).09.1939 2. eskadrona 16. hulánského pluku 5)
24.08.1939-02.09.1939 3. eskadrona 16. hulánského pluku 6)
24.08.1939-05(?).09.1939 4. eskadrona 16. hulánského pluku 7)
24.08.1939-05(?).09.1939 kulometná eskadrona 16. hulánského pluku 8)
24.08.1939-02(03?).09.1939 protitanková četa 16. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 cyklistická eskadrona 16. hulánského pluku 10)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 16. hulánského pluku 11)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 16. hulánského pluku 12)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 16. hulánského pluku 12)
DD.08.1939-01.09.1939 1. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva 13)
03.09.1939-03.09.1939 2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva 13)
03.09.1939-03.09.1939 1. eskadrona 18. hulánského pluku 14)
03.09.1939-03.09.1939 2. eskadrona 18. hulánského pluku 14)
03.09.1939-05(?).09.1939 1. eskadrona 2. švališerského pluku 15)
03.09.1939-05(?).09.1939 zákopnická četa 2. švališerského pluku 15)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 31.12.1937 „16 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Gustawa Orlicz-Dreszera ″
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Stavy pluku byly částečně doplněny už při částečné tajné mobilizaci v březnu 1939. Při vyhlášení tajné mobilizace 24. srpna pluk prováděl opevňovací práce na západní hranici v prostoru obcí Orlik-Lubnia-Wiele-Karsin. Ihned se vrátil do svého posádkového města a mobilizaci zahájil 25. srpna.
2) Po neúspěšných pokusech o prolomení obklíčení ve směru k přechodu přes řeku Vislu u obce Grupa, a po nočním pochodu (skupina cca 200 mužů), velitel zbytek pluku rozpustil (už pouze několik desítek mužů).
3) K veliteli pluku nedorazila spojka s rozkazem velitele Pomořanské jezdecké brigády o urychleném ústupu v rámci brigády a osamocený pluk po boji s jednotkami německé 3. tanková divize u obce Bukowiec ustupoval samostatně ve směru přechodů přes řeku Vislu u Grudziondze.
4) V průběhu bojů a přesunů měla značné ztráty. V boji 4. září u obce Grupa označena Krasuckim jako improvizovaná eskadrona setníka Przeniewského.
5) V průběhu bojů a přesunů měla značné ztráty. V boji 4. září u obce Grupa označena Krasuckim jako improvizovaná eskadrona setníka Grudnia.
6) V noci z 2. na 3. září obdržela od velitele Pomořanské jezdecké brigády samostatný úkol (společně se 3. eskadronou 8. pluku jízdních střelců jako zadní voj při ústupu brigády). Po ztrátě kontaktu s brigádou ustoupily společně do prostoru Przechowa k řece Visle, kde na dvou člunech řeku překročily pouze jejich části. Velitel eskadrony padl v boji s I. praporem 94. pěšího pluku (32. pěší divize) do zajetí.
7) V průběhu bojů a přesunů měla značné ztráty. V boji 4. září u obce Grupa označena Krasuckim jako improvizovaná eskadrona poručíka Zarębického.
8) Při ústupu 5. září měla ještě 3 těžké kulomety, které byly po rozpuštění pluku zničeny svými obsluhami.
9) Ciechanowski uvádí 2. září, Krasucki ráno 3. září. Velitel čety se dvěma kanony byl odvelen ke praporu Národní obrany „Kościerzyna“, který byl v bojích s tanky 3. tankové divize u obce Przysiersk zdezorganizován. Kanóny byly zničeny svými osádkami.
Třetí kanón byl od 3. září s 3. eskadronou. O osudu 4. kanónu, který zůstal ve stavu pluku, nejsou v níže uvedených zdrojích žádné záznamy.
10) Krasucki uvádí, že část rozprášené eskadrony se 3. září připojila k praporu Národní obrany „Kościerzyna“.
11) Dvě radiostanice čety byly zničeny 3. září v boji u obce Bukowiec.
12) V níže uvedených zdrojích jsem datum zániku nedohledal.
13) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
14) Obě eskadrony ztratily spojení se svým plukem a u obce Bukowiec se připojily ke 16. hulánskému pluku. Po boji s jednotkami německé 3. tankové divize u této obce nestačily s plukem ustoupit a byly zničeny nebo padly do zajetí.
15) 03.09.1939 se společně se zákopnickou četou 2. švališerského pluku připojila ke 16. hulánskému pluku. Při nočním pochodu ze 3. září na 4. září se většina eskadrony i s jejím velitelem ztratila. Zbytek eskadrony se zákopnickou četou sdílel další osudy se zbytky 16. hulánského pluku.
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Krasucki, Stanisław: 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Gustawa Orlicz-Dreszera, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994

URL : https://www.valka.cz/16-hulansky-pluk-1939-1939-t163123#495087Verze : 0
MOD