Main Menu
User Menu

15 cm pevnostní houfnice

15-cm-Turm-Haubitze

15 cm německá pevnostní houfnice pro otočné věže
Zbraň vznikla na začátku devadesátých let devatenáctého století v konstrukční kanceláři Kruppovy zbrojovky. Lze předpokládat, že její vývoj a výroba probíhaly souběžně s těžkou polní houfnicí, která byla zavedena do výzbroje v roce 1893. Je zajímavé, že oproti polní verzi je pevnostní zbraň označena pouze jako věžová houfnice, bez jakýchkoliv dalších údajů.


Základní údaje
- armádní označení: 15-cm-Turm-Haubitze (bez data zavedení)
- armádní zkratka: 15-cm T.H.
- francouzské armádní označení: Obusier sous Tourelle de 150 mm
- označení v anglofonní literatuře: 15 cm Howitzer in Turret

Základní technické údaje
- jmenovitá ráže: 15 cm
- konstrukční ráže: 149,7 mm
- délka hlavně: ~1800 mm, d/12
- hmotnost hlavně se závěrem: 1130 kg
- rychlost palby: 2-4 rány za minutu
- dostřel: 6600 až 7175 m podle nastavení zapalovače Dopp. Z. 92
- obsluha: 5 osob (1 poddůstojník a 4 vojáci)


Střelivo
15 cm Gr. 88
- hmotnost střely: 42 kg
- hmotnost trhaviny: 1,5 kg


15 cm Gr. 14
- hmotnost střely: 14: 42 kg
- hmotnost trhaviny: 2,3 kg


15 cm Gr. 14A
- hmotnost střely: 42 kg
- hmotnost trhaviny: 1,5 kg


- zásoba munice: 2000 kusů na hlaveň


15-cm Turmhaubitze byla osazována do jednohlavňových otočných věží soustavy Gruson, někdy označovaných jako Krupp-Gruson. Jednalo se o model z roku 1893 s pancířem o tloušce 14 cm, nebo o verzi z roku 1895, jehož pancíř údajně dosahoval tloušťky 19 cm (další údaj o možné tloušťce pancíře je uveden v tabulce).


Věž
- hmotnost kupole: 8300 kg
- hmotnost předpancíře: 40000 kg
- celková hmotnost: 61800 kg
- vnější průměr: 2400 mm
- tloušťka pancíře: 150 mm


- v prostoru pod věží byla uložena záložní hlaveň vybavená kolečky pro snazší manipulaci


Poznámka
Obrazové přílohy použity z níže uvedených zdrojů.


Zdroje
Fusees Allemands WW1, velmi špatný sken dobových dokumentů obsahově totožný s britským "Notes ..."
Notes on German Fuzes and Typical French and Belgian Fuzes, S.S. 306, General Staff (Intelligence), General Headquarters, London 01.01.1918
Handbook of Ordnance Data, No. 1861, Ordnance Department U.S. Army, vydáno 15.11.1918
Dietmar Schmidt-Tapken: Deutsche Artillerie- und Minenwerfer-munition 1914-1918, Enforcer Pülz GmbH 1984, ISBN 978-3939700135
Siegfried Sommer: Technik-Wissen 1900-1915, Band 5, dotisk Vermittlerverlag, Mannheim 2003, ISBN 978-3937636368


Internet
canonspgmww1guns.canalblog.com
https://www.festungsbauten.de/Metz_Kaiserin.htm
www.maquetland.com
www.militaria-archiv.com
www.mutzig.net
15 cm pevnostní houfnice - Současný vzhled 15-cm Turm-Haubitze po repasi francouzskými bunkrology.

Současný vzhled 15-cm Turm-Haubitze po repasi francouzskými bunkrology.
15 cm pevnostní houfnice -


15 cm pevnostní houfnice - Umístění 15cm T. H. ve věži soustavy Krupp-Gruson.

Umístění 15cm T. H. ve věži soustavy Krupp-Gruson.
15 cm pevnostní houfnice - Současný vzhled věže Krupp-Gruson modell 1895 z pevnosti Kaiserin. Francouzi obsazení Alsaska přejmenovali Fest Kaiserin na Jeanne d’Arc.

Současný vzhled věže Krupp-Gruson modell 1895 z pevnosti Kaiserin. Francouzi obsazení Alsaska přejmenovali Fest Kaiserin na Jeanne d’Arc.
URL : https://www.valka.cz/15-cm-pevnostni-houfnice-t122515#418177Verze : 0
MOD
Diskuse
Vážení,
nedávno jsem nalezl na internetu několik zmínek o pevnostních věžových houfnicích firmy Krupp, které byly označeny jako: Modell 1893, 1895, nebo 1897. Prosím těmto informacím nevěřte, jedná se o lživá tvrzení, která jsou v rozporu s britskými, francouzskými a německými údaji.


Obrazové přílohy převzaty z "Notes on German Fuzes ...", rok vydání 1918 a "Deutsche Artillerie- und Minenwerfer ..." rok vydání 1984.
15 cm pevnostní houfnice - Via Notes on German Fuzes ... strana 10.

Via Notes on German Fuzes ... strana 10.
15 cm pevnostní houfnice - Via Deutsche Artillerie ... strana 59.

Via Deutsche Artillerie ... strana 59.
15 cm pevnostní houfnice - Via Deutsche Artillerie ... strana 69.

Via Deutsche Artillerie ... strana 69.
15 cm pevnostní houfnice - Via Deutsche Artillerie ... strana 71.

Via Deutsche Artillerie ... strana 71.
URL : https://www.valka.cz/15-cm-pevnostni-houfnice-t122515#418272Verze : 0
MOD