Ruská medaile „Za zásluhy o uchování památky padlých obránců vlasti“

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 9.871

Květoslav Growka

Na úbočí Rychlebských hor v okrese Jeseník se nachází obec Lipová-lázně. V její části Horní Lipová, v místě zvaném Dlouhá dolina, je pozemek, který si vybralo občanské sdružení Kostelík v horách k postavení pravoslavného chrámu zasvěceného svátku Proměnění Páně a sv. Nektariu Eginskému a současně památníku válečným zajatcům z doby 2. světové války.1

Reklama

Je to i výsledek badatelského úsilí Romana Janase z České Vsi, povoláním zámečníka, který v českých, ruských i jiných archivech vyhledává jména asi 6000 ruských, anglických, francouzských a polských zajatců, kteří v letech 1939–1945 pracovali, trpěli a umírali na Jesenicku. Polovina z nich pocházela ze zemí bývalého SSSR a po skončení války je čekal tragický osud tzv. vojenských zrádců a jejich stopy končí obvykle ve stalinských gulazích. Po dvouletém úsilí byl 23. srpna 2014 Kostelík v horách a památník válečným zajatcům za 2. světové války na Jesenicku slavnostně otevřen. A od té doby se zde dvakrát ročně setkávají zájemci při pietních aktech v Den vítězství 8. května a  v Den válečných veteránů 11. listopadu. Vedle slavnostních hostů – vysokých duchovních, armádních představitelů a zahraničních účastníků - se skromně pohybuje R. Janas, který o sobě říká:

Určování identity a odhalování životních příběhů zajatých vojáků, kteří za druhé světové války byli nuceně nasazeni na Jesenicku, se věnuji už asi 11 let. Na počátku byla jen obyčejná touha zjistit jméno zajatce, který zahynul v Řetězárně Česká Ves. Pak už s tím nešlo přestat. Pomalu se tak přede mnou začala otevírat prakticky neznámá kapitola historie našeho regionu z období, kdy německé muže sloužící ve wehrmachtu museli nahradit váleční zajatci z Polska, Anglie, Francie, Sovětského svazu a dalších zemí. S typickou německou důkladností byl totiž vybudován novodobý otrokářský systém, bez něhož by se hospodářství Třetí říše zhroutilo. … Z těchto 6000 zajatců se mi jich podařilo identifikovat asi 1400. Je to mravenčí a nekonečná práce, protože organizování pracovních komand měl na starosti tehdejší jesenický úřad práce a jeho archiv se nacistům v posledních dnech války podařilo téměř celý spálit.2

Během 2. světové války bylo na Jesenicku zřízeno na 40 zajateckých táborů. Jedním z nich byl tábor v Rudohoří (Vietseifen), ve kterém bylo umístěno až 100 ruských zajatců pracujících v lese. Tábor, z něhož zbyly pouze základy jednotlivých baráků, se nacházel na druhé straně cesty. V letech 1941 - 1942 zde následkem těžké práce a špatné stravy zemřelo na onemocnění tyfem 36 zajatců.

Symbolický hřbitov byl zřízen po roce 1960. Tábor sloužil po skončení války jako internační pro Němce. V blízkosti je z této doby pochováno 9 občanů německé národnosti. Romanu Janasovi se podařilo mnohá jména zajatců upřesnit, získat jejich fotografii. Dále v České Vsi vybudoval na toto téma expozici. Nyní chce s osudy nedobrovolných obyvatel Jesenicka seznámit školáky v regionu. O válečných zajatcích připravuje i knihu.

Badatelské úsilí Romana Janase došlo v roce 2018 ocenění. Vojensko-letecký přidělenec Ruské federace v České republice plk. Igor Šepin udělil občanům České republiky medaile za zásluhy při zachování památek zesnulých obránců vlasti. Slavnostní akt se uskutečnil 1. března na půdě velvyslanectví Ruské federace v Praze.
Medaile „Za zásluhy o uchování památky padlých obránců vlasti“ (Медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества») Ministerstva obrany Ruské federace byla založena usnesením ministra č. 55 ze dne 4. prosince 2007.3

Medaile se uděluje vojenskému personálu a občanským pracovníkům ozbrojených sil za osobní přínos k uchování památky padlých obránců vlasti, zejména za vypátrání jména padlých a zjištění osudu pohřešovaných. Medaili lze udělit i cizincům, kteří v napomáhají při tomto bádání, upřesňují informace, případně se podílejí na zřízení hrobů padlých vojáků. Medaile se uděluje nařízením ministra obrany Ruské federace a lze ji udělit jen jedenkráte.

Popis

Avers: reliéfní obraz pomníku obránců vlasti odhalený na Poklonné hoře v Moskvě a pod ním nápis: ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО  /v překladu - Vzpomeň na všechny zapomenuté/.

Reklama

Revers: uprostřed reliéfní nápis: ЗА ЗАСЛУГИ В УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, při okraji v horní části opis vydavatele МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ pokračující dole РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Medaile o průměru 32 mm  je zhotovena z obecného kovu zlatavé barvy, pomocí ouška je zavěšena na klasické ruské pětiúhelníkové kolodce, která je potažená stuhou o šířce 24 mm. Na pravé straně je pás oranžové barvy o šíři 10 mm a vlevo černé barvy proťatý ve středu červeným proužkem.

První medaile byla udělena v roce 2008. Ministr obrany Ruské federace A. E. Serdjukov udělil 32 medailí vojákům, diplomatům, zástupcům, úředníkům a dalším osobám, které významně přispěly k udržení vzpomínky na zemřelé obhájce vlasti.

Nyní se k nim připojili i čeští občané, mezi nimi i prostý občan, žádný profesionál či politik, který to má v popisu své práce…

Poznámky

1. Kostelík – památník v Horní Lipové. Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy 2015/1, s. 47.

2.Viz  https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/uchvatili-jej-valecni-zajatci-vybudoval-o-nich-muzeum-pripravuje-knihu-20171103.html.

Reklama

3. Ильин А. В.: МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Военно-исторический журнал, 2008, № 9; Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 55 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации „За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества“ и знака отличия „За отличие в поисковом движении“. Za podklady děkuji L. F. Sedlákovi.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více