Main Menu
User Menu
Reklama

Poslední udělení Československého vojenského Řádu bílého lva „za vítězství“

Autor : 🕔28.01.2018 📕10.476
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Květoslav Growka

Václav Měřička napsal v Signu č. 10 z května 1995, že Čs. vojenský Řád bílého lva „za vítězství“ byl deponován na ministerstvu národní obrany, „pravděpodobně určený k dalšímu udělování, avšak s ohledem na politickou situaci již k tomu nedošlo“. Ano, toto však platí jen pro padesátá a počátek 60. let. Další udílení tohoto řádu bylo součástí procesů odehrávajících se v Komunistické straně Československa a potažmo v celém státě po vyhlášení socialismu v r. 1960, jakými byly pozvolná destalinizace, propouštění politických vězňů, přehodnocování některých zájmově vybraných událostí z nedávné minulosti. To se týkalo zejména role Slovenského národního povstání (dále jen SNP), které bylo v 50. letech formou pronásledování jeho vedení označeno jako projev tzv. buržoazního nacionalizmu. Blížící se 20. výročí SNP v roce 1964 se mělo tudíž stát rehabilitací povstání. Stát připravil velkolepé oslavy a vydal pamětní medaili určenou co největšímu počtu účastníků SNP. O rok později ji následovala medaile k 20. výročí osvobození Československa. Politické „pražské jaro“ roku 1968, které do čela státu vyneslo arm. gen. Ludvíka Svobodu, nastartovalo další rehabilitace nespravedlivě odsouzených a vyznamenávání bývalých Svobodových spolubojovníků, samozřejmě v „mezích zákona“ komunistické ideologie.

Reklama

Oslavy 25. výročí SNP, které proběhly v Banské Bystrici v režii bývalého politického vězně a znovuzrozeného komunistického funkcionáře dr. Gustáva Husáka, byly pro stranu příležitostí k veřejné rehabilitaci řady účastníků povstání, zejména Slováků. Těm se splnil dlouholetý sen o vytvoření česko-slovenské federace (že vinou sovětské okupace zůstala jen cárem papíru, je věc již jiná).

Prezident republiky 28. srpna 1969 udělil vyznamenání přímým aktérům SNP:

3 tituly hrdiny ČSSR s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR
5 Řádů republiky
12 Řádů rudé zástavy
9 Řádů práce
109 Řádů rudé hvězdy

Symbolicky ve Sliači se pak odehrálo setkání se zahraničními účastníky SNP. Ludvík Svoboda předal za zásluhy o osvobození Československa následující vyznamenání:

hvězdu I. stupně Čs. voj. Řádu bílého lva „za vítězství“
Kirilu T. Mazurovovi
maršálu SSSR Ivanu S. Koněvovi
maršálu SSSR Semjonu K. Timošenkovi
maršálu letectva Stěpanu A. Krasovskému
gen.por. Semjonu J. Kolononovi

Reklama

hvězdu II. stupně Čs. voj. Řádu bílého lva „za vítězství“
Alexeji F. Fedorovovi

kříž Čs. voj. Řádu bílého lva „za vítězství“
Istvánu Gáborovi
Georgu de Lannurienovi

zlatou medaili Čs. voj. Řádu bílého lva „za vítězství“
Lvu N. Korčmitovi

Kromě toho udělil Řád rudé zástavy Alexeji N. Asmolovovi, 17 Řádů rudé hvězdy, 30 medailí Za zásluhy o obranu vlasti a 4 medaile Za službu vlasti.  Recipročně udělilo prezídium Nejvyššího sovětu SSSR 42 československým občanům sovětská vyznamenání: 4 Leninovy řády, 5 Řádů Vlastenecké války I. stupně a 33 těchto řádů II. třídy, navíc Řád Vlastenecké války I. stupně obdržela obec Sklabiňa.

Řád II. třídy
Kříž řádu
Zlatá medaile řádu
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔28.01.2018 📕10.476