155 mm C17S (155mm houfnice)

155 mm C17S (155 mm howitzer)
Canon de 155 court modèle 1917 Schneider
     
Název:
Name:
155 mm C17S 155 mm C17S
Originální název:
Original Name:
Canon de 155 court modèle 1917 Schneider
Kategorie:
Category:
polní houfnice field howitzer
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1916-DD.MM.1918 Schneider & Cie., Le Creusot /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1916-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
3020
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1915
Obsluha:
Crew:
8
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
3220 kg 7099 lb
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
3720 kg 8201 lb
Ráže:
Calibre:
155 mm 6 ⅛ in
Délka hlavně:
Barrel Length:
2176 mm 85 ⅝ in
Celková délka:
Overall Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
? mm ?
Celková výška:
Overall Height:
? mm ?
Náměr:
Elevation:
0 - +42 °
Odměr:
Traverse:
12 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
? km/h ? mph
Používaná munice:
Ammo Used:
- -
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
11300 m -
12358 yd -
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
3 ran/min 3 rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
735 m/s -
2411.4 ft/s -
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
označení Wehrmachtu: 15,5-cm-sFH 414 (f) Wehrmacht designation: 15,5-cm-sFH 414 (f)
Zdroje:
Sources:
Lehmann, David: French Armament 1939-1940
en.wikipedia.org
fr.wikipedia.org

155 mm C17S (155mm houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/155-mm-C17S-155mm-houfnice-t588#686259 Verze : 0
Hrubá houfnice vz.17 ráže 155 mm


Zbraň systému Schneider s excentrickým šroubovým závěrem byla vyráběna od léta 1914 firmou Schneider et Cie. v Creusotu. Houfnice byla vyrobena v celkovém počtu téměř 3 000 kusů a kromě francouzské armády ji získalo 15 evropských armád, které ji měly ve výzbroji po celé meziválečné období.
Do Československa bylo v průběhu roku 1919 dodáno celkem 51 kusů houfnice z válečné výroby, přičemž část materiálu byla ve špatném technickém stavu a poškozena. Od poloviny dvacátých let byly houfnice užívány pouze jako cvičné u pluků těžkého dělostřelectva a k jejich vyřazení z výzbroje došlo do roku 1935.
Houfnice byla tvořena jedinou přepravní jednotkou, ocelová hlaveň se skládala z pláště, duše a závěru, měla konstantní zákluz a v kolébce byla doplněna kapalinovou brzdou, vzduchovým vratníkem a statickým vyvažovačem. Kolébka i lafeta byly tvořeny z lisovaných ocelových profilů, na lafetě se nacházel ocelový štít, zaměřování se provádělo pomocí bubínkového zaměřovače, dělového dalekohledu a libelového kvadrantu.
Při dopravě byla hlaveň stažena dozadu a k tahu bylo využíváno šestispřeží či osmispřeží (podle náročnosti terénu).
Střelba byla vedena nárazovými granáty vz. 15 ráže 155 mm.Takticko-technická data
hmotnost přepravní – 3 720 kg, hmotnost bojová – 3 220 kg, ráže – 155 mm, počet drážek – 48, délka hlavně – 2,33 m (15,3 ráží), náměr – 0° až +42°, odměr – ±6°, hmotnost střely – 43,6 kg, úsťová rychlost – 450 m/s, maximální dostřel – 11 300 m, kadence – 4 rány za minutu, obsluha – 12 osob.


Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/155-mm-C17S-155mm-houfnice-t588#175411 Verze : 0
těžké dělo které bylo ve výzbroji od svého zavedení v roce 1917 až do konce WWII. za WWI bylo zavedeno i do výzbroje amerických expedičních sil v Evropě. Po WWI byla zbraň široce exportována a dostala se do výzbroje kromě jiných třeba Itálie, Polska, Belgie ale i dalších zemí. Obvykle byla známa jako C17S. Fracouzská armáda jich v roce 1939 měla ve výzbroji ještě 2043 kusů. Značná část z nich se stala kořistí WH a ten je zařadil pod svým označením do výzbroje svých dělostřeleckých pluků. Mnoho jich bylo použito i k pobřežní obraně na tzv. atlantickém valu.
Zbraň je původně nazývána Canon de 155 C mle.1917 Schneider. V Belgii bylo označení Obusier de 155, polské pak 155 mm haubica wz.1917, italský název byl Obice da 155/14 PB. Němci své kořistní houfnice nazývali podle toho kde je ukořistili, 15,5 cm sFH 413(b), 15,5 cm sFH 17 (p), 15,5 cm sFH 414 (f) nebo 15,5 cm sFH 414 (i) (kde písmena v závorce značí zemi původu - Belgii, Polsko, Itálii a Francii.


TTD
Ráže : 155 mm
Délka hlavně: (L/15,3) 2176 mm bez závěru (s ním 2332 mm)
Délka vývrtu : 1737 mm
Váha přepravní : 3720 kg
Váha v postavení : 3300 kg
Náměr : 0° až +42°
Odměr : 6°
Úsťová rychlost : 450 m/s
Váha střely : 43,61 kg
Dostřel : 11300 m
Rychlost palby: 3 rány/min.
Výrobce : Schneider et Cie v Creusotu


Zdroj : Small arms, Artilery and special Weapon of the Third Reich
autoři T. Gander a P. Chamberlain, vydavatelství Macdonald and Jane´s vydáno v Londýně 1978 ISBN 0 354 01108 1
URL : https://www.valka.cz/155-mm-C17S-155mm-houfnice-t588#183003 Verze : 0
Canon de 155mm C (L/15) Mle 1917 Schneider
francouzské označení v květnu 1940.


Rychlost nástupu do bojového postavení: 5 minut
Rychlost střelby : 2 rány za minutu během prvních 10 minut, při dělostřelecké přípravě max. 45 rán/hodinu.
Munice používaná fr. armádou: HE
Max. dostřel: 11 900 m
Hmotnost střely: 43 – 43,5 kg
V° : 450 m/s
Obsluha: 1 + 7
Délka drážkování: 1 737 mm
Hmotnost hlavně s závěrem 1 160 kg
Délka děla: 5 910 mm
Šířka děla: 1 900 mm
Výška děla: 1 960 mm
Výška kolíbky hlavně: 1 430 mm
Zákluz děla: 1 360 mm


Canon de 155C mle 1917 Schneider (155mm houfnice)


Zdroj:
Archiv autora
Chamberlain, Peter and Gander, Terry: Heavy Artillery; WW2 Fact Files, MACDONALD and JANE´S, London 1974,
URL : https://www.valka.cz/155-mm-C17S-155mm-houfnice-t588#302705 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více