Main Menu
User Menu
Reklama

Smutný osud infateristy Karla Mašaty z c. a k. pěšího pluku č. 18 aneb smutný příběh z jedné pohlednice

Autor : 🕔07.03.2016 📕9.613
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět


Fotopohlednice s četou Karla Mašaty v Hradci Králové před odjezdem na frontu
(sbírka autora)

Karel Mašata se narodil dne 24. 12. 1893 jako druhorozený syn Karla Mašaty a Marie Mašatové, rozené Košťálové, v obci Libčany č. 73, okres Hradec Králové. Karel měl bratry Ladislava Mašatu (nar. 15. 6. 1890), Vladimíra Mašatu (nar. 14. 10. 1895) a sestru Amalii Mašatovou (nar. 22. 5. 1892).

Reklama

V necelých jedenadvaceti letech zasáhla Karla Mašatu Velká válka, která vypukla v červenci 1914. Karel již záhy rukuje k pěšímu pluku č. 18, který tehdy dlel posádkou v Hradci Králové, a zde prodělává krátký pěchotní výcvik.


Karel Mašata ml.

Dne 11. 10. 1914 píše Karel Mašata ml. svým rodičům[1]:

"Hradec Králové 11./X. 1914

Drazí rodiče!

Myslím že odjíždíme do 15ho nejdéle ačkoli dnes nam řikali že pojedeme zítra.

Reklama

Amálka mi psala že pojedou v úterý do Hradce. Jestli mě zde zastihnou. Na cestu jsme již úplně připraveni.

nechali jsme se celý zug[2] fotografovati. Škoda že jsou zkažené. Je tam také ten Honzik kterého jsem se ptal jestli není se strejčkem příbuzný, ale není.

Kufr rozhodně zde nenechám ale kdy a jak ho pošlu ještě nevím. Nechal jsem si jenom teplé prádlo a punčochy."

Na líci pohlednice:

"Ještě by se mi více do torny nevešlo.  Příště další a více Váš Karel"

Karel skutečně v následujících dnech odjíždí se svou četou ve IV. maršbatalionu[3] na východní frontu. Cestou však onemocní a než jeho jednotka dorazí ke svému pluku v poli, tak je umístěn do polní nemocnice č. 3/9 v haličské Košienici (okr. Přemyšl – nyní polské území), kde však v důsledku onemocnění umírá, pravděpodobně na choleru, a nebo úplavici.  

Na příchod IV. maršbatalionu vzpomíná Hradečák František Tichý, který tehdy sloužil v pevnosti Přemyšl, kde potkal příslušníky pochodového praporu na přesunu do Radymna[4]:

Reklama

„Při návratu z Ostrówa (dnes součást města Przemysl) jsem uviděl známé vojáčky našeho 18. pluku, pochodující v hloučcích v jakémsi nepořádku po jaroslavské silnici v Radymnu, kde od několika dní zuřili boje. Šli tam na pomoc mladí 21letí hoši, kteří se měli toho roku dostaviti na vojnu na 3 roky a zatím byli posláni po několikatýdenním výcviku hned do boje. Byli velmi unaveni pochodem a tíhou plné výzbroje…“

„Vše kolem je udivovalo, ve všech kupkách hlíny při cestě pod nimiž byly zakopány zdechlé koně, viděli hroby padlých vojáků…“

V této atmosféře mladí branci nastupovali svou první bojovou pouť a není se co divit, že docházelo prvním ztrátám na životech v důsledku nemocí.


Zpráva o smrti Karla Mašaty ml. z výkazu ztrát ze dne 29.12. 1914. Karel Mašata ml. byl pochován na místním hřbitově[5]

Intermezzo

Starší bratr Karla Mašaty Ladislav Mašata záhy narukoval taktéž k II. ersatz kompanii pěšího pluku č. 18 do České Lípy[6], kde prodělal kurz pro telefonisty v Liberci.


Oddíl kurzu telefonistů Ladislava Mašaty v Liberci, září 1915
(sbírka autora)

Mladší bratr Karla Mašaty Vladimír Mašata záhy narukoval k zeměbraneckému pluku č. 11 do maďarské Šoproně[7] a v roce 1916 odchází do pole jako ženista.


Vladimír Mašata v Šoproni v roce 1915 jako mladý rekrut a v roce 1916 před odchodem na frontu - označen křížkem
(sbírka autora)

Oba bratři Karla Mašaty ml. válku přežili, po válce vystoupili z církve katolické.


Záznam z kartotéky padlých v 1. světové válce
(VÚA)

Poznámky

[1] Ponecháno v původním dobovém znění.

[2] Zug je německé pojmenování pro četu.

[3] Pochodový prapor.

[4] Kniha Východočeši pod císařským praporem, Lukáš Dulíček, str. 50

[5] Mylně je uvedeno místo narození obec Neděliště, kde Karel Mašata zřejmě žil před nástupem k pěšímu pluku č. 18.

[6] Od poloviny roku 1915 byly části náhradní praporu pěšího pluku č. 18 dislokovány posádkou v České Lípě a okolí, až do roku 1918.  Erzatz kompanie je tzv. náhradní rota.

[7] Od poloviny roku 1915 byly části náhradní praporu zeměbraneckého pěšího  pluku č. 11 dislokovány posádkou v maďarské Šoproni.

Použité zdroje:
Fotografie ze sbírky autora
SOA v Zámrsku, sbírka digitalizovaných matrik sign. 88-6757 matrika N 1881-1906 ukn 5105 územní rozsah: Libčany, Urbanice (od II/1881), Hvozdnice, Želí (od III/1881) 26,5x40 cm, vazba: kožená, 217 fol., čeština mikrofilm č. 3643
Východočeši pod císařským praporem : c. a k. pěší pluk š. 18 v 1. světové válce / Lukáš Dulíček,  FORTprint Dvůr králové nad Labem 2015, ISBN 978-80-87919-09-5
K. u. k. Kriegsministerium. Verlustliste ausgegeben am Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1914-1919. ISSN 2076-0434
http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce
Kartotéka padlých v 1. světové válce na http://www.vuapraha.cz/node/69
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔07.03.2016 📕9.613