Main Menu
User Menu

152 mm L/50 BL Mark XI

6-in/50 BL Mark XI

     
Název:
Name:
152 mm L/50 BL Mark XI
Originální název:
Original Name:
6-in/50 BL Mark XI
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1905-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark XI: 34
Mark XI*: 18
Mark XI* s upraveným závěrem pro lafetu PVI / with a slightly different breech ring for PVI mountings: 124
"H" Mark XI*: 1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová montáž PV / PV Single Mounting
1-hlavňová montáž PV* / PV* Single Mounting
1-hlavňová montáž PVI / PVI Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
8726 kg
Ráže:
Calibre:
152 mm
Náboj:
Cartridge:
152 x 597 mm / 152 x 582 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
7620 mm
Celková délka:
Overall Length:
7866 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojně-výbušná s balistickou kuklou)
? (2crh, průbojně-výbušná)
? (4crh, průbojně-výbušná)
? (4crh, výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
13,1 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
5-7 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
895.2 m/s
Poznámka:
Note:
BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_6-50_mk11.htm
.
URL : https://www.valka.cz/152-mm-L-50-BL-Mark-XI-t195557#562980Verze : 0
MOD