Main Menu
User Menu

152 mm L/45 BL Mark VII

6-in/45 BL Mark VII

     
Název:
Name:
152 mm L/45 BL Mark VII
Originální název:
Original Name:
6-in/45 BL Mark VII
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1899-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark VII: 898-901
Mark VIII: 27
Mark XXIV: ~140
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta PIII / PIII Single Mounting
1-hlavňová lafeta PIV / PIV Single Mounting
1-hlavňová lafeta PVII / PVII Single Mounting
1-hlavňová lafeta PVIII / PVIII Single Mounting
2-hlavňová lafeta Mark I/II / Mark I/II Twin Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
7517 kg
Ráže:
Calibre:
152 mm
Náboj:
Cartridge:
152 x 597 mm / 152 x 582 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
6845 mm
Celková délka:
Overall Length:
7092 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojně-výbušná s balistickou kuklou)
? (4crh, průbojně-výbušná)
? (4crh, výbušná)
? (6crh, výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
13,4 1) km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
5-7 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
784.3 2) m/s
Poznámka:
Note:
1) lehká prachová slož
silná prachová slož: 14,5 km
speciální prachová slož: 16,3 km


2) lehká prachová slož
silná prachová slož: 845,8 m/s
speciální prachová slož: 804,7 m/s


BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_6-45_mk7.htm
.
URL : https://www.valka.cz/152-mm-L-45-BL-Mark-VII-t195558#562984Verze : 0
MOD