Je Stát Izrael vinen etnickými čistkami?

Autor: Hana Lukešová / Kopretina 🕔︎︎ 👁︎ 13.578

V posledních letech řada komentátorů obviňuje Židy v Izraeli, že se během Války za nezávislost (1948-1949) snažili „vyčistit“ stát Izrael od arabského obyvatelstva. Jaká je pravda?

Jak již bylo mnohokrát napsáno, dne 29. 11. 1947 Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci OSN, která rozdělovala bývalé britské mandátní území na stát židovský a arabský.

Reklama

Podle návrhu OSN měla většina židovských obyvatel žít v budoucím státu Izrael, zatímco většina Arabů by se stala součástí arabského státu Palestina. Židovská agentura tento plán přijala, ale Arabové návrh okamžitě zamítli a rozhodli se použít síly k zabránění vzniku budoucího židovského státu. Nabízí se otázka: kdo vlastně chtěl provést etnickou čistku?

Násilí propuklo bezprostředně po vyhlášení rezoluce. Podle Zvláštní komise OSN bylo téměř jeden tisíc lidí zabito - jak Židů, tak i Arabů. Ihned po schválení rezoluce OSN započal exodus Arabů. Palestinci odešli z území státu Izrael z různých důvodů. Po vypuknutí války odešli Arabové z izraelského území, aby se dostali do bezpečí z válkou sužované oblasti. Existuje mnoho důkazů, které prokazují, že byli dokonce k odchodu ze svých domovů vyzýváni. Arabské země palestinským Arabům slibovaly, že se po skončení války budou moci navrátit zpět, a proto mnoho z nich skutečně odešlo z území státu Izrael i z palestinských oblastí, což byla území, která měla připadnout budoucímu arabskému státu. Jistě, někteří Arabové byli skutečně vytlačeni Izraelci z měst, která sloužila jako základny arabských ozbrojených sil, jenže taková byla válka, Židé ji nechtěli a palestinští Arabové pykají za zločiny okolních arabských armád i vlastního vedení.

Poté, co Židé vyhlásili stát Izrael, splnily arabské země svůj slib a vyhlásily židovskému státu válku. I když násilí propuklo ihned po přijetí rezoluce, skutečná válka začala až po vzniku státu Izrael, 15. května 1948.Tehdy během několika následujících dní okolní arabské země (Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon, Irák) napadly Izrael s úmyslem vymazat jej z politické mapy světa. Arabsko-izraelská válka trvala od května 1948 do února 1949.

Antisemité rozšiřují lži o tom, že plán „D“ (Dalet), vojenský plán Hagany byl použit jako základ vedoucí k provedení etnické čistky. Plán Dalet, který je dostupný každému člověku zabývajícímu se historií, ukazuje, že se jednalo o sebeobranný plán proti očekávané arabské invazi, protože Izraelci pochopili, že se musí připravit k obraně vlastního státu. Tento plán byl však vojenský a nevedl k terorizování arabského obyvatelstva. Neměl také nikdy v úmyslu vyhánět arabské obyvatelstvo z jeho bydlišť a neexistují žádné důkazy, které by vedly k závěru, že Židé měli nějaký plán k vyhánění Arabů připravený. Arabské vesnice, které nebojovaly proti Židům, nebyly zasaženy. Izrael nikdy neměl v úmyslu provádět etnické čistky.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více