Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 2. část

Autor: Luděk Kratochvíl / cimbal 🕔︎︎ 👁︎ 19.250

Byla neděle, 9. ledna 1905 a v Sankt-Petěrburgu se schylovalo ke krvavému dramatu. Proti stopadesátitisícovému davu nesoucímu petici svému, v té době nepřítomnému, imperátoru do Zimního paláce stálo čtyřicet tisíc příslušníků vojska a policie s rozkazem dav do blízkosti Zimního paláce nevpustit... Nutno ovšem podotknout, že organizátoři pochodu o tom byli informováni.

Datumy jsou uváděny dle Juliánského kalendáře (pro převod do nyní užívaného připočtěte +13 dní)
Hodnosti důstojníků různých složek (garda, kozáci) jsou uváděny v armádním ekvivalentu 

Rozložení jednotek v rajonech

Reklama


Čekající jednotky u Zimního paláce, 9. 1. 1905

Vasilevský ostrov

Tomuto rajonu velel gen.mjr. Samgin spolu se státním tajemníkem Paščenkem, kteří měli k dospizici tyto jednotky: 1 prapor Finského pluku osobní gardy,  Střelecký prapor osobní gardy, 1 rotu 89. bělomořského pěšího pluku, 2 setniny Kozáckého pluku osobní gardy a 2 eskadrony Hulánského pluku osobní gardy.
Jejich úkolem bylo nevpustit demonstranty za linii Nikolajevský most - Palácový most - Hornický ústav. Pochod mělo přímo blokovat 6 rot pěchoty, 3 roty a jízda byly v záloze

Peterburská oblast

Velitelé gen.mjr. Ragozin, pplk. Krylov
Jednotky  - 1 prapor Granátnického pluku osobní gardy, 1 prapor Pavlovského pluku osobní gardy, 2 eskadrony Hulánského pluku osobní gardy a polosetnina Kozáckého pluku osobní gardy 
Rozmístění - Byrževý a Trojický most po 2 roty pěchoty, 4 roty a jízda v záloze

Vyborgská oblast

Velitelé gen.mjr Bělov, pplk. Šalfejev
Jednotky - 2 prapory Moskevského pluku osobní gardy, 1 eskadrona Hulánského a 1 eskadrona Dragounského pluhu osobní gardy
Rozmístění - po 2 roty pěchoty u Villieho kliniky a Litejného mostu, 4 roty a jízdy v záloze

Kolomenská a Narvská oblast

Velitelé gen.mjr. Rudanovskij, pplk. Davydov, pplk. Sokovič
Jednotky - 1 a půl praporu Gardové posádky (námořnictvo), 1 prapor Izmajlovského pluku osobní gardy, 3 roty 91. dvinského pěšího pluku, po 2 roty 93. irkutského a 96. omského pěšího pluku a 3 eskadrony Pluku jízdních granátníků osobní gardy
Rozmístění - Narvská brána - 2 roty a 1 eskadrona, Leichtengberská ulice - 1 rota, Varšavský most - 1 rota, Starý Kalinkijský most - 2 roty, Narvská loděnice - 3 roty, Malý Kalinkijský most - 1 rota, Anglický průchod - 1 rota a 1 eskadrona, Anglické nábřeží - 2 roty a 3 roty v rezervě

Alexandro-něvská, Rožděstvenská a Šlisserburgská oblast

Reklama

Velitelé gen. plk. Širma, pplk. Babulevič, pplk. Vasiljev, pplk. Lesnikov, pplk. Romankevič, pplk. Dejtrich, pplk. Ivanov
Jednotky - 1 prapor Preobraženského pluku osobní gardy, po 2 roty 90. oněžského pěšího a 198. alexandro-něvského rezervního pěšího pluku,  po 1 rotě 89. bělomořského a 91. dvinského pěšího pluku, 4 setniny Atamanského pluku osobní gardy a 2 eskadrony Dragounského pluku osobní gardy
Rozmístění - Archangelogorodský most - 2 roty a 2 eskadrony, Něvský prospekt - 4 roty a 1 setnina, Novokamenný most - 1 rota a 1 setnina, Suvorovský prospekt - 1 rota a 1 setnina a záloha na Znamenském náměstí - 2 roty a 1 setnina

Moskevská oblast

Velitelé gen.mjr. Langov, pplk. Menšikov
Jednotky - 2 a půl praporu Semjonovského a 3 roty Mysliveckého pluku osobní gardy, 2 eskadrony Dragounského pluku osobní gardy
Rozmístění - soutok Borového a Obchodního kanálu - 2 rota a 1 eskadrona, Moskevská výspa - 2 rota a 1 eskadrona, Nový Moskevský most - 2 rota a záloha 7 rot

Kazaňská, Spasská a Litejná oblast

Velitelé - gen.mjr. Gadon, pplk. Pcelin 
Jednotky - 3 roty Preobraženského pluku osobní gardy a 1 rota Ženijního praporu osobní gardy a 2 eskadrony Pluku jízdních granátníků osobní gardy 
Rozmístění - Obytný palác - 1 rota a 1 eskadrona, Kazaňská - 1 rota a 1 eskadrona, Duma - 1 rota a 1 rota v záloze

Admiralitní oblast

Velitelé gen.mjr. Ščerbačov
Jednotky - 2 prapory Pavlovského pluku osobní gardy, 3 roty Preobraženského pluku osobní gardy, 4 eskadrony Pluku jízdní gardy, 4 eskadrony Jízdního pluku osobní gardy a 2 setniny Kozáckého pluku osobní gardy 
Rozmístění - tyto jednotky sloužily pro přímou ochranu okolí Zimního paláce a byly tam přesouvány v 9 hodin k Zimnímu paláci (1 prapor Pavlovského a 2 setniny Kozáckého), v 11 hodin na Palácové náměstí (ostatní jednotky)


Mapa Sankt-Petěrburgu s vyznačením rajonů
1 - Zimní palác, Palácové náměstí
2 - Vasilevský rajon
3 - Peterburský rajon
4 - Vyborgský rajon
5 -Kolomenský a Narvský rajon
6 - Alexandro-něvský, Rožděvenský a Šlisserburský rajon
7 - Moskevský rajon
8 - Kazaňský, Spasský a Litejný rajon
9 - Admiralitní rajon 

Zdroje
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54866
http://www.rg.ru/2014/01/22/voskresenye-site.html
http://www.opeterburge.ru/history_147_245.html
http://www.factruz.ru/history_mistery_2/bloody-sunday-1905.htm
wiki.ru

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více