Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina I. Giglovo

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 14.895

Vojnový cintorín Snina I.  sa nachádza na vrchole kóty Giglovo (335 m. n. m.) neďaleko rekreačného centra Sninské rybníky. Miesto posledného odpočinku tu našlo približne 200 vojakov. Vojaci pochovaní na tomto cintoríne padli počas vpádu jednotiek generála Lavra Kornilova cez Ruské sedlo až k Humennému. Pochovaní sú tu ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci. Tento cintorín vznikol sústredením pozostatkov z viacerých pôvodných cintorínov v medzivojnovom období. Rekonštrukčné práce sa začali dňa 22.júna 2012. Našou prvotnou úlohou bolo prinavrátiť vojnovému cintorínu historickú podobu. Rozmiestnenie čiastočne obnovených hrobov nesúhlasilo s historickým náčrtom. Väčšinu energie e času sme na prvej brigáde venovali oprave hrobov.

Uprava hrobovych poli
Úprava hrobových polí

Reklama

Upravene hroby
Upravené hroby.

Vysledok
Výsledok precíznej rekonštrukcie podľa historickej dokumentácie.

Práce na tomto cintoríne pokračovali v júli 2012. Pribudli identifikačné štítky na hroby a mohli sme sa venovať výstavbe oplotenia. Väčšinu času nám zabrala demontáž starého oplotenia. Betónové stĺpy boli hlboko v zemi a bol problém ich vybrať. Po úspešnej demontáži sme stĺpy rozmiestnili okolo cintorína, čím sa  oddelila plocha cintorína od zvyšku lesa. Zvyšok času sme venovali príprave žrďoviny na oplotenie.

Montaz tabuliek
Montáž identifikačných tabuliek.

Demontaz stareho oplotenia
Demontáž zvyškov starého oplotenia.

Priprava zrdoviny na oplotenie
Príprava žrďoviny na oplotenie.

V auguste 2012 sme sa pustili do výstavby oplotenia. Veľkým problémom bola absencia prístupovej cesty pre nákladne auto. Všetok materiál, nástroje a ďalšie veci sme museli vyniesť na plochu cintorína ručne. Zobralo nám to dosť času a síl. Cieľom pracovnej akcie bola výstavba oplotenia.

Transport materialu
Transport materiálu na plochu cintorína.

Reklama

Vystavba oplotenia
Výstavba oplotenia.

Vysledok nasej prace
Výsledok našej práce.

Nakoniec bol postavený informačný panel pre turistov a z plochy cintorína sme odpratali všetky zvyšky stavebného materiálu. Vojnový cintorín bol pripravený na slávnostnú vysviacku. Tá sa uskutočnila 14. 10. 2012 aj  za účasti našich maďarských kolegov a kňazov 4 kresťanských cirkví.

Pietne akty 12.-14.10.2012
Kňazi ktorí posvätili zrekonštruovaný cintorín Snna I. – Giglovo.

Pietne akty 12.-14.10.2012
Spoločná fotka na záver akcie.

Na záver by som sa ešte raz chcel v mene KVH Beskydy poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k obnove tohto pietneho miesta.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více