Main Menu
User Menu

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Autor : 🕔17.10.2013 📕10.667
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická katedra archeologie

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Autor: Michaela Bendová
Vedoucí práce: doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
Plzeň 2012


1. Úvod

2. Vývoj stezek

3. Stav dosavadního bádání

4. Metoda práce - modelové vedení řezenské stezky

4.1 Ověření modelu terénním průzkumem

4.2 Postup rekonstrukce průběhu Řezenské stezky

5. Průběh řezenské stezky

5.1 Hlavní větev

5.1.1 Úsek Folmava – Pasečnice

5.1.2 Úsek Pasečnice – Stráž – Nevolice - Domažlice

5.2 Hlavní větev - Severovýchodní směr

5.2.1 Úsek Domažlice - Milavče

5.2.2 Úsek Milavče - Blížejov

5.2.3 Úsek Blížejov – Osvračín

5.2.4 Úsek Osvračín - Holýšov

5.2.5 Úsek Holýšov - Chotěšov

5.2.6 Úsek Chotěšov - Dobřany

5.2.7 Úsek Dobřany – Starý Plzenec

5.3 Hlavní větev - Severní směr

5.3.1 Úsek Domažlice – Horšovský Týn

5.4 Vedlejší větev

5.4.1 Úsek Domažlice - Radonice

5.4.2 Úsek Radonice – Kanice

5.4.3 Úsek Kanice - Srbice

5.4.4 Úsek Srbice – Bijadla u Merklína

5.4.5 Úsek Bijadla u Merklína – Soběkury

5.4.6 Úsek Tuřany - Dobřany

5.5 Hypotetické směry

5.5.1 Lokalita Pivoň

5.5.2 Lokalita Meclov

6. Klasifikace a vytvoření databáze

7. Interpretace

8. Datace

9. Závěr

10. Seznam literatury

10.1 Jiné zdroje

10.2 Internetové zdroje

11. Summary

12. Přílohy

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.10.2013 📕10.667