Main Menu
User Menu
Reklama

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Autor : 🕔17.10.2013 📕14.493
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

1. Úvod

V této práci se věnuji rekonstrukci průběhu Řezenské stezky, která, jak je všeobecně známo, vedla z Prahy do Řezna. Předpokládá se, že průběh cesty v raném středověku vedl z Prahy přes Beroun, Rokycany až do významného raně středověkého centra Starý Plzenec, odkud komunikace dále pokračovala na Dobřany, Hradec u Stoda přes Domažlice až do německého Řezna. Z časových důvodů není možné zpracovat celý průběh této stezky, proto jsem se zaměřila na úsek, který začíná ve Starém Plzenci a končí na hranicích České republiky. Důvod, proč jsem si toto téma zvolila, je ten, že jsem se Řezenskou stezkou již částečně zabývala ve své bakalářské práci, kde jsem zjistila, že její velká část probíhala přes území, které spadalo do majetkové držby chotěšovského kláštera. Proto jsem se k tomuto tématu opět vrátila. Navíc se této problematice zatím nevěnuje příliš pozornosti, i když v posledních letech se tato situace zlepšuje. Jako příklady mohu uvést výzkum Zlaté stezky (Kubů – Zavřel 2007) nebo výzkum Norimberské stezky (Nováček – Široký 1998). I z tohoto důvodu jsem se chtěla zabývat touto dálkovou komunikací.

Cílem této práce bude zjistit stav dosavadního výzkumu prostřednictvím historických i archeologických prací, které o tomto tématu byly napsány, dále určit průběh komunikace v úseku mezi Starou Plzní a zemskou hranicí na základě analýzy dostupných písemných a (historických i současných) kartografických pramenů. Tyto výsledky budou nadále ověřeny prostřednictvím nedestruktivního výzkumu konkrétně terénní prospekcí přímo na jednotlivých lokalitách.

Reklama

Následně budou všechny zjištěné relikty promítnuty do několika map, které budou zpracovány v programu GIS. Zároveň s těmito výsledky bude vypracována část práce, která se bude skládat z jednotlivých úseků této dálkové komunikace, ve které budou jednotlivé relikty cesty

interpretovány v kontextu osídlení krajiny společně s pokusem o jejich dataci. Zároveň budou všechny tyto výsledky zpracovány do databáze, která bude zahrnovat jednotlivé úvozy. Zde budu řešit nejen formální vlastnosti každého reliktu, ale také prostorové vlastnosti, které se stanou podkladem pro řešení několika otázek.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.10.2013 📕14.493