Main Menu
User Menu

15. tankový pluk [1958-1990]

15th Tank Regiment

     
Název:
Name:
15. tankový pluk
Originální název:
Original Name:
15. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
15. tankosamohybný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.11.1990 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-00.10.1968 Mladá, ?
00.10.1968-01.11.1990 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.03.1969 Doležal, A. (Podplukovník)
DD.03.1969-DD.MM.1970 Šarlák, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.1970-DD.MM.1971 -, - ( )
DD.MM.1971-DD.MM.1976 Kostráb, Karel (Plukovník)
DD.MM.1976-DD.11.1979 Maček, Štefan (Major)
DD.11.1979-DD.MM.1984 Vestenický, Emil (Podplukovník)
DD.MM.1984-DD.MM.1987 Bohunický, Michal (Podplukovník)
01.05.1987-01.11.1990 Nečas, Oto (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1974-01.11.1990 Karpatsko-dukelský tankový pluk
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.10.1958-00.10.1968 VÚ 5109 Mladá
00.10.1968-01.11.1990 VÚ 5109 Martin
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 381 (15. tankový pluk)
Baka, I., Medvecký, M., Maskalík, A., Minařík, P.: Vojenské dějiny Slovenska. VII. zväzok (1969-1992). Magnet Press Slovakia. Bratislava, 2016.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#406983Verze : 3
MOD
Diskuse
V této tabulce je plno chyb. 15. tankový pluk – Vznikl 1.11.1952 jako 3. samohybný prapor. Byl dislokován v posádce Mladá a podléhal velitelství 3. (pozdější 13.) tankové divize. O rok později se uskutečnilo jeho rozšíření na 15. tankový pluk. K 1.11.1955 proběhla reorganizace útvaru na 15. tankosamohybný pluk, ale 1.10.1958 byl zpětně reorganizován na 15. tankový pluk. V říjnu 1968 došlo k redislokaci útvaru do posádky Martin. Zde setrval až do svého zrušení 31.10.1990. Na základě rozhodnutí prezidenta republiky pluk 1.10.1974 obdržel čestný název „Karpatsko-dukelský“.


15.tankovému pluku nikdy nevelil generálmajor in memoriam Gerinec Bohumír, který v uvedených letech 1975-1978 velel 10.tp. Do roku 1976 velel 15.tp pplk.Kostráb Karol, v r.1976 převzal funkci velitele pluku pplk.Ing. Maček Štefan, který velel pluku do roku 1979, kdy odevzdal funkci kpt.Ing.Vestenickému Emilovi / v současnosti generálmajor v záloze /. Tento velil 15.tp do roku 1984 a funkci velitele pluku odevzdal pplk. Ing.Bohunickému Michalovi, který velil pluku do roku 1987 a funkci odevzdal v roku 1987 pplk.Nečasovi Otovi / v současnosti generálmajor v záloze /, který velil pluku do jeho zrušení k k 31.10.1990 a přešel velit 10.tp.


S pozdravem Jožin.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#500294Verze : 0
Jozine, muzeme poprosit o zdroje, ze kterych bylo cerpano ? Nas zdroj je uveden a bylo by dobre to porovnat, proc to tak nesedi.

Diky

EDIT : resp. takto : prvni cast sedi presne - mame tady trochu jine deleni, takze presne ve shode s tim, co pises

"15. tankosamohybný pluk, ale 1.10.1958 byl zpětně reorganizován na 15. tankový pluk"

mame v teto tabulce jako predchudce 15. tankosamohybný pluk

viz forum.valka.cz

a datum vzniku 1.10.1958. Teprve ten 15. tankosamohybný pluk ma jako predchudce ten "prvni" 15. tankovy pluk

forum.valka.cz

ktery ma spravne uvedeneho puvodniho predchudce, tedy 3. samohybný prapor


Jde tedy spise o ty velitele.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#500296Verze : 0
MOD
Velitele jsem nedával já, ale Gerinec je jako velitel 15.TP od 11.75 do 11.78 uveden v Generáli, s. 55. Autorem hesla je Čaplovič, tedy pro mne dostatečná autorita. Ale může to být, samozřejmě, jinak. Fond pluku se nachází v Bratislavě, není v mých možnostech realitu ověřit.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#500344Verze : 0
MOD
Historické okolnosti vzniku 15.tp do r.1968 jsou čerpány z vojenského archivu a ze stránky vojenství.cz, otázka č.1034 /odpovídá Pavel Minařík /. Ostatní zdroje jsou vlastní, poněvadž jsem u tohoto pluku sloužil od roku 1978 jako zástupce velitele pluku do r.1986, kdy jsem byl personálním rozkazem převelen na velitelství 13.td do Topolčian a následne od roku 1988 jako zástupce velitele pluku /pplk.Nečes Oto/ až do jeho zrušení v k 31.10.1990,kdy jsem spolu s pplk. Nečasem přešel k 10.tp, on jako velitel, já jako zástupce velitele. Ješte mohu dodat, že před pplk.Kostrábom Karolom velel pluku pplk. Jiříček. S pozdravem plk.v.v.Jožin.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#500362Verze : 0
Je možné, že Čaplovič uvedl tento fakt, ale nazakládá sa na pravdě. Nastoupil jsem k 15.tp ( VÚ 5109 Martin ) 28.8.1978 a v té době velel pluku pplk. Ing. Maček Štefan. Zajímavé bylo, že jsme boli junta kapitánú. Mimo ZVP, který byl podplukovník, všichni ostatní zástupci a NŠ jsme byli v této hodnosti.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#500363Verze : 0


15. tankový pluk / VÚ 5109 Mladá

U tohoto pluku jsem soužil jako voják základní služby od 1. září 1961 do 31. srpna 1963. V roce 1961 propukla tzv. berlínská krize, byla zahájena stavba zdi v Berlíně i kolem celé tehdejší NDR. Zostřilo se mezinárodní napětí a nástuoní ročník 1961 byl povolán o dva měsíce dříve než obvykle od 1. října. Nastoupil jsem do Mladé, kde ale byli vojáci dvou ročníků a ještě mnoho záložáků, bylo tam tedy asi dvakrát tolik vojska co obvykle. Panoval tam dost zmatek a takové napětí, Evropa stála před nebezpečím vypuknutí války. To samé jsem tam prožil o rok později v roce 1963, kdy zase vypukla jná mezinárodní krize - tentokrát tzv. kubánská, ale o tom později.
Když jsem k 15. tp přišel, byl jsem jako absolvent vysoké školy vybrán, abych pracoval na štábu pluku jako písař. Velitelem pluku byl celou moji službu (1961 - 1963) mjr. Štefan PLANKA, Slovák, který slovensky zapomněl a česky se dosud nenaučil. Kuřák fajfky a lidový řečník. Náčelníkem štábu byl mjr. Vlastimil (?) ŘÁDEK, inteligentní pán, převyšující své kolegy o několik tříd. Na štábu pluku byli ještě mjr. PRAVDA, mjr. CÁDRIK, mjr. BARTOŇ, kpt. KUCHAŘ, mjr. MIKLÁNEK a další.
Pluk měl dva tankové prapory, prapor či rotu motostřelců, chemickou rotu, ženijní rotu, spojovací rotu a sídlil v Mladé, v tzv. 1. táboře na konci ulice, která vede směrem na jih k Lysé nad Labem. V plotech celého areálu kasáren byly díry, plot nebyl hlídaný, takže se např. z Lysé chodilo zkratkou dírou v plotě celé dva roky.
Na štábu jsme psali na psacím stroji, lepili a kreslili mapy, dělali pro důstojníky jejich domácí úkoly, když chodili na divizi na štábní cvičení. Měli jsme celkem dost práce, ale k opravdové vojně, ani k výcviku jsme se moc nedostali. Byli jsme tam dva písaři, já a ještě Slovák Pavol Matúška.
Zmatek léta 1961 na podzim skončil. Do civilu odešli tzv. supermazáci a záložáci a obnovil se normální stav. Tankisté cvičili v Mimoni, chodilo se do stráže, do služeb atd.
Od podzimu 1962 jsem přešel do podací stanice, kde jsem sloužil až do odchodu do civilu. Stal jsem se plukovním pošťákem. Mwl jsem vlastní kanceléř hned vedle vchodu do štábu. Chodil jsem na poštu a přinášel poštu pro vojáky i úřední poštu. Dopoledne jsem pak psal plukovní rozkaz, který se psal na tzv. blánách, protože se po podpisu rozmnožoval na lihovém stroji ORMIG (?) a roznášel se k jednotlivým rotám. Příspěvky do rozkazu psali důstojníci do knihy, kolem 10 hodiny jsem s knihou došel k náčelníkovi štábu mjr. Řádkovi, který příspěvky prohlédl a rozhodl o jejich zveřejnění. Já jsem je pak přepsal na blánu a přesně ve 12 hodin jsem stál před kanceláří velitele mjr. Planky, který rozkaz podepsal.
Na podzim 1962 dostal celý pluk rozkaz se přemístit do VVP Doupov, kde jsme setrvali až do Vánoc, resp. do poloviny prosince. Tam se obnovila činnost pluku, cvičení atd., ale i také moje práce pošťáka a podatelny. Pro poštu jsem jezdil do nějaké vesnice u Bochova.
Ještě si pamatuji, že v létě 1963 u 15. tp došlo k tragedii, při dopravní nehodě, kdy se u vesnice Petrohrad převrátila Praga V3S, zahynulo myslím 5 vojáků, kteří se již těšili do civilu.
To jsou moje vzpomínky na 15. tp v Mladé. Ještě tam byl i 103. tp, velitelství 13. tankové divize (tehdy gen. Bunzák), ve 2. táboře byla poddůstojnická škola. Bylo tam i mnoho skladů, bylo tam i tehdy letiště, sídliště pro důstojníky zvané Balonka.
Fotky ze 60. let nemám žádné.
URL : https://www.valka.cz/15-tankovy-pluk-1958-1990-t69281#564586Verze : 0