Main Menu
User Menu
Reklama

15. šlisseľburgský peší pluk „generála-poľného maršala kniežaťa Anikity Repnina“

15-j pechotnyj Šlisseľburgskij genera-feľdmaršala knjaza Anikity Repnina polk

15-й пехотный Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк


25.06.1700 – sformovaný v Moskve z regrútov ako Peší pluk Matveja Trejdena
Zmeny názvov:
1702 – Peší Povišov pluk
10.03.1708 – Šlisseľburgský peší pluk
16.02.1727 – Velikolucký peší pluk
06.11.1727 – Šlisseľburgský peší pluk
25.04.1762 – Peší pluk generál-majora baróna Karla von Rozena
05.07.1762 - Šlisseľburgský peší pluk
29.11.1796 - Šlisseľburgský mušketiersky pluk
31.10.1798 – Mušketiersky pluk generál-majora Izmajlova
22.02.1811 – Šlisseľburgský peší pluk
28.01.1833 – k pluku sa pripojil 23. jágerský pluk - Šlisseľburgský jágerský pluk
17.04.1856 – Šlisseľburgský peší pluk
25.03.1864 – 15. šlisseľburgský peší pluk
25.03.1891 – 15. šlisseľburgský peší pluk „generála-poľného maršala kniežaťa Anikity Repnina“

Velitelia:
05.05. 1779 – 13.05. 1783 – generál-major Beklešov, Alexander Andrejevič
do 18.07. 1797 – plk. Rebinder, M. F.
19.07. 1797 – 20.08. 1798 – plk. Sukov, M. F.
16.11. 1798 – 03.11. 1799 – mjr. barón Engelhardt, G. N.
19.05. 1800 – 26.06. 1802 – mjr. (od 14.09.1800 pplk.) Fomin, F. K.
26.06. 1802 – 20.12. 1802 – plk. Rachmanov, F. M.
05.03. 1803 – 07.10. 1813 – pplk. (od 23.04.1806 plk., od 15.09.1813 gen.-mjr.) Reren, I. B.
16.12. 1813 – 09.03. 1821 – pplk. (neskôr plk.) Šenšin, V. N.
25.04. 1821 – 22.08. 1821 - Ljucedarskij
22.08. 1821 – 25.06. 1827 – Gabbe, Alexander Andrejevič
01.04. 1907 – 17.05. 1911 – plukovník Ogorodnikov, Fedor Jevlampievič
od 03.06. 1911 – plukovník Arapov, Nikolaj Ivanovič
od 10.12. 1914 – plukovník Treščenkov, Aleksej Sergejevič


Nadriadené jednotky [1914]:
2. brigáda,, 4. pešia divízia, 6. armádny sbor, Varšavský vojenský okruh


Zdroje:
http://regiment.ru/regiment/2/B/15/1.htm
pl.wikipedia.org
www.museum.ru
URL : https://www.valka.cz/15-slisselburgsky-pesi-pluk-generala-polneho-marsala-kniezata-Anikity-Repnina-t69021#242608Verze : 1
Reklama