Main Menu
User Menu

15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy [1955-1957]

15th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class

     
Název:
Name:
15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
Originální název:
Original Name:
15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
22. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II.třídy
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
15. četa pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1957 Letecké střeliště Kuchyňa
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-01.10.1957 Kuchyňa, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/15-radiotechnicka-ceta-letecke-zabezpecovaci-sluzby-I-tridy-1955-1957-t49999#455989Verze : 0
MOD
15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy (15. rtč lzs I. tř.)


Krycí číslo : neměla


Zřízení : 1.11.1955 - reorganizací z 22. radiotechnické čety letecké zabezpečovací služby II. třídy


Dislokace : Kuchyňa


Nadřízený stupeň:
Velitelství Leteckého střeliště Kuchyňa


Zabezpečovaná jednotka:
Letecké střeliště


Zrušena: 1.10.1957 - přejmenována na 15. četu pozemního zabezpečení navigace (15. č pzn)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/15-radiotechnicka-ceta-letecke-zabezpecovaci-sluzby-I-tridy-1955-1957-t49999#192858Verze : 0