Main Menu
User Menu

15. pěší divize [1991-1992]

15th Infantry Division

     
Název:
Name:
15. pěší divize
Originální název:
Original Name:
15. pěší divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1991
Předchůdce:
Predecessor:
15. motostřelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
15. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1991-01.12.1991 4. armáda
01.12.1991-01.01.1992 Západní vojenský okruh
01.01.1992-31.12.1992 Vojenské velitelství Západ
Dislokace:
Deployed:
01.11.1991-31.12.1992 České Budějovice, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1991-01.01.1992 Miťka, Michal (Plukovník)
01.01.1992-31.12.1992 Jedlička, Jaroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1991-01.01.1992 Jedlička, Jaroslav (Plukovník)
01.01.1992-31.12.1992 Vízner, Milan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.10.1991-31.12.1992 15. průzkumný prapor
01.11.1991-31.12.1992 15. prapor materiálního zabezpečení
01.11.1991-DD.MM.1992 15. protiletadlový pluk
01.11.1991-31.12.1992 15. rota chemické ochrany
01.11.1991-DD.MM.1992 15. spojovací prapor
01.11.1991-31.12.1992 20. pěší pluk
01.11.1991-31.10.1992 36. dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1991-31.12.1992 Pěší divize Husitská
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00174 (15. pěší divize)
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1991-1992-t110644#406777Verze : 0
MOD