Main Menu
User Menu

15. pěší divize [1921-1939]

15 Dywizja Piechoty


POLSKÁ REPUBLIKA 15 DYWIZJA PIECHOTY
15. PĚŠÍ DIVIZE

Datum vzniku 01.12.1921
Předchůdce 15. pěší divize
Datum zániku 27.08.1939
Následovník 15. pěší divize
Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast VII
Dislokace 12.1921-08.1939 Bydgoszcz
Velitelé divize
08.1924-??.1926 Thommée, Wiktor
??.1928-??.1934 Thommée, Wiktor
08.1937-08.1939 Przyjałkowski, Zdzisław
Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 59. pěší pluk
12.1921-08.1939 61. pěší pluk
12.1921-08.1939 62. pěší pluk
12.1921-10.1931 15. polní dělostřelecký pluk
10.1931-08.1939 15. lehký dělostřelecký pluk
Čestný název 12.1921-08.1939 velkopolská pěší divize
Vyznamenání
Literatura
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1921-1939-t70615#248887Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
15. pěší divize
Originální název:
Original Name:
15 Dywizja Piechoty 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
15. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
15. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-27.08.1939 Sborová oblast VII [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921-27.08.1939 Bydhošť
Velitel:
Commander:
01.12.1921-04.06.1924 Jung, Władysław Jan (generał podporucznik/generał brygady/generał dywizji (od 01.07.1923)
25.06.1924-DD.11.1934 Thommée, Wiktor (generał brygady)
15.12.1934-DD.08.1937 Chmurowicz, Jan (generał brygady)
19.08.1937-24.08.1939 Przyjałkowski, Zdzisław Wincenty (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24.08.1939 Drotlew, Józef Edward (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-DD.06.1939 59. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 61. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 62. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-31.12.1931 15. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-24.08.1939 15. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 15. pěší divize [193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V některých publikacích je uváděna pod názvem 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty. Je to však pouze neoficiální pojmenování z důvodu dislokace jednotek divize na území Velkopolska.
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi
http://zecernia.com/html/?p=1184
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, MON, Warszawa 1982
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1921-1939-t70615#386545Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Przyjałkowski, Zdzisław Wincenty (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Skroczyński, Albin (pułkownik)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Drotlew, Józef Edward (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Budek, Marian Edmund (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Walusz, Józef (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Paszotta, Jan Kazimierz (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Starkiewicz, Bohdan Tadeusz (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Polny, Stanisław Marian (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Pawlik-Gwozdecki, Bolesław (kapitan)
dowódca 59 Pułku Piechoty velitel 59. pěšího pluku Commander of 59th Infantry Regiment Mirgałowski, Bolesław (pułkownik)
dowódca 61 Pułku Piechoty velitel 61. pěšího pluku Commander of 61st Infantry Regiment Sobolta, Franciszek Hugo (podpułkownik)
dowódca 62 Pułku Piechoty velitel 62. pěšího pluku Commander of 62nd Infantry Regiment Heilman, Kazimierz Roman (podpułkownik)
dowódca 15 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 15. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 15th Light Artillery Regiment Stachowicz, Wojciech (pułkownik)
dowódca kompanii łączności 15 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 15. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 15th Infantry Division Dąbrowicki de Gromoboy, Tadeusz Władysław (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1921-1939-t70615#393075Verze : 0
MOD