15. baterie jízdního dělostřelectva [1939-1939]

15 Bateria Artylerii Konnej/15th Horse Artillery Battery

     
Název:
Name:
15. baterie jízdního dělostřelectva
15th Horse Artillery Battery
Originální název:
Original Name:
15 Bateria Artylerii Konnej 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)

Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
4)

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-27.08.1939 Sborová oblast č. I
27.08.1939-05.09.1939 Vyčleněná jednotka (Oddział Wydzielony) „Płock”
05.09.1939-06.09.1939 Skupina Przewłocki
06.09.1939-08.09.1939 Velitelství předmostí Wyszogród
08.09.1939-10.09.1939 26. hulánský pluk
10.09.1939-12.09.1939 9. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
12.09.1939-23.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
24.08.1939-27.08.1939 1st Corps Area
27.08.1939-05.09.1939 Płock Detached Unit
05.09.1939-06.09.1939 Przewłocki Group
06.09.1939-08.09.1939 Wyszogród Bridgehead Command
08.09.1939-10.09.1939 26th Uhlans Regiment
10.09.1939-12.09.1939 9th Horse Artillery Battalion (Command)
12.09.1939-23.09.1939 2nd Horse Artillery Battalion (Command)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Varšava/prostor Służewiec (Dąbrówka) /
26.08.1939 Varšava/prostor Służewiec (Dąbrówka)-Varšava/železniční stanice Towarowa /
27.08.1939 Varšava/železniční stanice Towarowa-???-Radziwie/přesun po železnici-Płock/kasárny 4. pluku jízdních střelců /
28.08.1939-01.09.1939 Płock/kasárny 4. pluku jízdních střelců /
01.09.1939 Płock/kasárny 4. pluku jízdních střelců-Radziwie/přesun /
01.09.1939-05.09.1939 Radziwie/přesun /
05.09.1939 Radziwie-severovýchodní okraj Płocka/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 severovýchodní okraj Płocka /
06.09.1939-07.09.1939 Płock-les jižně Wyszogród/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor jižně Wyszogród/? /
08.09.1939-09.09.1939 prostor jižně Wyszogród-Kromnów-Wilków Polski-Grochale Stare-prostor Cybulice/noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Cybulice-Kazuń Nowy-Nowy Dwór Mazowiecki-Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki-Kazuń Nowy-???-prostor Kromnów/noční přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Kromnów-???-???-Kazuń-Nowy Dwór Mazowiecki-Jabłonna-Tarchomin/noční přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Tarchomin-Annopol-Stare Bródno-Ząbki-Kawęczyn-Rembertów-lesy prostor Stara Miłosna/noční přesun /
12.09.1939 lesy prostor Stara Miłosna/? /
13.09.1939 lesy prostor Stara Miłosna-Dębe Wielkie-prostor Nowe Dębe (boj)/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Nowe Dębe-???-Kołbiel-???-prostor severně Garwolin/noční přesun /
14.09.1939 severně Garwolin-prostor Wola Rowska/přesun / 5)
14.09.1939-15.09.1939 prostor Wola Rowska-východně Łaskarzew-prostor Gończyce-prostor Ryki-Moszczanka/noční přesun / 5)
15.09.1939 Moszczanka-les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)/přesun / 5)
15.09.1939-17.09.1939 les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)/? /
17.09.1939-18.09.1939 les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)-???-prostor Samoklęski/Kozłówka/Starościn/noční přesun / 5)
18.09.1939-19.09.1939 prostor Samoklęski/Kozłówka/Starościn-???-???-lesy jihovýchodně Łęczna/noční přesun / 5)
19.09.1939-20.09.1939 lesy jihovýchodně Łęczna-???-Siedliszcze-lesy prostor Rejowiec/noční přesun / 5)
20.09.1939-21.09.1939 lesy prostor Rejowiec-Depułtycze-Sielec-Wojsławice-prostor Grabowiec-Horyszów?-Przewale/přesun /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Przewale/? /
22.09.1939 prostor Przewale-prostor jižně Zubowice (boj)-??? (boj)/přesun /
23.09.1939 prostor jižně Zubowice-Janówka-Majdan Krynicki (boj)-Polanówka-Suchowola-Potoczek (boj)-prostor Jacnia (boj)-les Grabnik-prostor Dominikanówka-prostor Niemirówek Kolonia/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-23.09.1939 Rakowski, Walenty (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva + 1 muniční četa + 2 kulomety Hotchkiss Mle 14
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizační tabulky byla oficiálním názvem Baterie jízdního dělostřelectva č. 15 (bateria artylerii konnej nr 15). Ve všech zdrojích i oficiálních dokumentech je však uváděna jako zde.
2) Baterie s muniční četou byly utvořeny nově a jejich mobilizačním tělesem byl 1. oddíl jízdního dělostřelectva.
3) Po boji u obce Jacnia s jednotkami 68. pěší divize ustoupila na rozkaz velitele 2. oddílu jízdního dělostřelectva k obci Niemirówek, kde byla těžká výzbroj demontována a utopena v poblízkém jezeře. Zarzycki uvádí, že k Niemirówku dorazily všechny 4 kanony, 3 hlomozny a kolem 90 mužů. Některé jiné zdroje uvádějí 3 kanony, 1 hlomoznu a 83 mužů.
4) Po zničení těžké výzbroje byla utvořena jízdní četa v rámci Jízdní jednotky 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Část čety se při ústupu odpojila a 24.09.1939 se připojila ke 3. baterii 1. oddílu jízdního dělostřelectva.
5) Osa přesunu 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Přesná dislokace baterie není v uvedených zdrojích uvedena.

Zdroje:
Sources:

Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/3
Cygan, Wiktor Krzysztof: Minsk Mazowiecki we wrześniu 1939 r, cz. II – atak Grupy Operacyjnej Kawalerii na Minsk Mazowiecki, Rocznik Mińsko Mazowiecki, zeszyt 12, 2004, str. 55-72
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin” 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Łukaszewicz, Józef: Uwagi do książki Jana Kamińskiego „Od konia i armaty do spadochronu”, Wojskowy Przegląd Historyczny, Rok XXV 4/1980, str. 395-397
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/15-baterie-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186569#543811 Verze : 0

Velitelská sestava 15. baterie jízdního dělostřelectva:


velitel baterie (dowódca baterii) – 24.08.1939-23.09.1939 kapitán dělostřelectva Walenty Rakowski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 24.08.1939-23.09.1939 rotný aspirant dělostřelectva (ogniomistrz podchorąży), od 13.09.1939 podporučík dělostřelectva Włodzimierz Wereszczyński 2)
palebný důstojník (oficer ogniowy) – 24.08.1939-23.09.1939 poručík dělostřelectva Józef Wincenty Łukaszewicz 3)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) - 24.08.1939-DD.09.1939 četař aspirant (plutonovy podchorąży) Stanisław Suniewski 4)
velitel I. čety – DD.08.1939-23.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Gerard Stanisław Jezierski 5)
velitel II. čety - DD.08.1939-23.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stanisław Barcz 6)


Poznámka:
1) (06.02.1902-DD.MM.RRRR). Zarzycki uvádí mylně Włodzimierz. 23.09.1939 byl zraněn v boji s jednotkami 68. pěší divize u obce Jacnia a k baterii se už nepřipojil. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
2) (18.05.1915-02.01.1983). Po zničení kanonů (demontáž a utopení v blízkém jezeře) u obce Niemirówek a rozpuštění baterie se podle Zarzyckého připojil 24.09.1939 se skupinou cca 20 mužů ke 3. baterii 1. oddílu jízdního dělostřelectva. Po jejím zrušení padl 27(?).09.1939 do německého zajetí. Válku přežil a vrátil se do Polska. Zemřel ve Varšavě.
3) (08.10.1911-DD.MM.RRRR). Po zničení kanonů (demontáž a utopení v blízkém jezeře) u obce Niemirówek a rozpuštění baterie se podle Zarzyckého připojil 24.09.1939 se skupinou cca 20 mužů ke 3. baterii 1. oddílu jízdního dělostřelectva. Podle jeho článku v WPH byla ze zbytků baterie utvořena jízdní četa, která pravděpodobně ustupovala společně s Jízdní jednotkou 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po kapitulaci zbytků Jezdecké operační skupiny Abraham padl do německého zajetí. Po osvobození ze zajetí sloužil v polské exilové armádě, kde byl povýšen do hodnosti kapitána. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign. B.I.95/E.
4) (DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) (DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR). Po zničení kanonů (demontáž a utopení v blízkém jezeře) u obce Niemirówek a rozpuštění baterie se podle Zarzyckého připojil 24.09.1939 se skupinou cca 20 mužů ke 3. baterii 1. oddílu jízdního dělostřelectva. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) (DD.MM.1913-DD.MM.RRRR). 23.09.1939 byl v boji u obce Jacnia zraněn. Zůstal však u zbytků baterie a po jejím rozpuštění se podle Zarzyckého připojil 24.09.1939 se skupinou cca 20 mužů ke 3. baterii 1. oddílu jízdního dělostřelectva. Od DD.09(?).1939 v německém zajetí. Válku přežil. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign. B.I.95/E.


Zdroje:
http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Łukaszewicz, Józef: Uwagi do książki Jana Kamińskiego „Od konia i armaty do spadochronu″, Wojskowy Przegląd Historyczny, Rok XXV 4/1980, str. 395-397
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/15-baterie-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186569#543813 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více