Nové zbraně pro českou armádu III. část

Autor: Jiří Fencl 🕔︎︎ 👁︎ 31.371

Samopal CZ SCORPION EVO 3 AI

Podle druhé smlouvy z března 2010 má CZUB dodat v letech 2010-2011 MO ČR také 572 plně automatických zbraní CZ SCORPION EVO 3 AI pro náboj 9 x 19 mm - samopalů (které ale CZUB označuje za zbraně PDW) určených pro Hradní stráž, užívající dosud 7,65mm samopal vz. 61 Škorpion, a to samo­zřejmě s příslušenstvím a munici.

Zakázka byla rozhodnutím vlády z podzimu 2008 - překvapivě bez uveřejnění - zadána přímo CZUB.

LAUGO

Reklama

Základem zbraně je samopal LAUGO sloven­ské konstrukce, o kterou projevila CZUB poprvé zájem v roce 2004. Dohoda o převzetí konstrukce byla podepsána v roce 2007, na zbrani se pak ale ještě dál pracovalo. Ján Lučanský, jeden ze tří autorů původní kon­strukce, pracoval na novém samopalu i v CZUB, a to nejprve jako externista. Samo­pal úspěšně podstoupil rozsáhlé zkoušky životnosti, během kterých zdárně absolvoval 35 000 výstřelů. Už tehdy byly prototypy před­staveny elitním tuzemským ozbrojeným a bez­pečnostním složkám, jejichž připomínky pod­statně přispěly k dalšímu vývoji. V roce 2009 nastoupil Ján Lučanský do konstrukce CZUB a dolaďoval tu design a ergonomii zbraně (včetně nové ramenní opěry); konstruktér Jaro­slav Červík měl na starosti výrobní materiály, dokumentaci a technologii výroby. V květnu 2009 byla nová zbraň představena veřejnosti na veletrhu IDET. Vývoj v základní ráži 9 x 19 mm byl ukončen v druhé polovině roku, kdy také získala zbraň nové označení CZ SCORPION EVO 3 AI. V té době už měla za sebou úspěšné podnikové zkoušky a ve VTUVM Slavičín i vojenské testy podle nejpřísnějších norem. V současné době se údajně chystají dvě modelové řady: řada A pro ozbro­jené složky a řada S jako pouze samonabíjecí verze; připravena je ale i ráže 40 S&W.

V jednoduchosti je nejen krása, ale také sila

CZ SCORPION ECO 3 AI je krátká automa­tická zbraň jednotlivce pro náboj 9 x 19 mm (9 mm Luger), která umožňuje střelbu do 250 m, a to jednotlivými ranami, třírannými salvami a nepřetržitou dávkou. Režimy střelby se volí oboustrannou pojistkou-voličem s páč­kami na obou bocích pouzdra spušťadla, při­čemž jednotlivé polohy označují jednoduché piktogramy. Automatika pracuje na principu využití zpětného rázu výstřelu a s masivním dynamickým závěrem bez uzamčení, na pra­vém boku závěru je vpředu ve výhozním okénku vybrání pro případné ruční dotlačení závěru do přední polohy při silném znečištění mechanizmu zbraně. Samopal střílí z přední polohy závěru; po vystřelení posledního náboje zůstává závěr zadržen v zadní poloze záchytem (vypouštěcí páčka záchytu je vlevo na boku spušťadla). Kladívkový bicí mecha­nizmus jistí - kromě pojistky-voliče - také automatická bloková pojistka úderníku.


Prototyp samopalu CZUB představený na výstavě IDET 2009

Závěr klouže po snadno demontovatelném pouzdru spušťadla, kde ho vede jediný cen­trální trn-voditko s jedinou vratnou pružinou. Pouzdro závěru je proto jednoduchou skoře­pinou z vysoce odolného polymeru. Hlaveň je zašroubována do fixační vložky, vsazené do čela pouzdra závěru. Předpažbí tvoří samo­statný plastový díl nasunutý na hlaveň s chla­dičem, jeho pevné spojení s pouzdrem závěru zajištuje převlečná matice hlavně vpředu. Na ústí hlavně je našroubován speciální válcový kom­penzátor. Z polymeru jsou tedy předpažbí. pouzdro spušťadla, pažbička, sklopná tele­skopická ramenní opěrka a její základna s kloubem, a přede­vším díky tomu je zbraň velmi lehká. Integro­vané ozubené montážní lišty Piactinny (MIL-STD-1913) na celém temenu pouzdra závěru a všech volných plochách předpažbí jsou vystříknuty současně s jejich nosným prvkem. I přes tyto plastové prvky dokáže nový samo­pal vystřílet 600 nábojů bez přehříváni a nut­nosti používat rukavice.

Demontáž

Po vyjmutí zásobníku se stáhne závěr dozadu a jeho táhlo se zachytí v zadním pojistném výřezu. Po vysunutí předního demontážního čepu (před šachtou zásobníku) vlevo se vyhákne pouzdro spušťadla ze zadního závěsu a oddělí se od zbraně. Vzniklým otvo­rem v dolní části pouzdra závěru se pak vyjme celek závěru i s vratným ústrojím. Jedná se o originální, vůbec nejrychlejší (a pocho­pitelně patentovanou) demontáž samopalu, samozřejmé bez použití nástrojů (demontáž lze údajné ještě zjednodušit využitím napí­nače pro částečné vypuštění závěru). Složení zbraně probíhá opačně.


Samopal CZ SCORPION ECO 3 AI

Střelba

Zbraň padne perfektně do ruky, zacílení je při­rozené, ovládací prvky jsou na potřebných mís­tech. I vyvážení je optimální, a díky plastovému nárazníku závěru v zadní poloze a odpalování z přední polohy závěru je zbraň i při vysoké kadenci dobře kontrolovatelná při všech reži­mech střelby, a díky tomu i vysoce přesná až do zmíněných 250 m. Zbraň je také maximálně přizpůsobitelná tělesným proporcím střelce: vpravo sklopná teleskopická ramenní opěrka je délkově stavitelná v širokém rozsahu délek, uni­kátní je horizontálně stavitelná pažbička. Roz­měry zbraně lze ještě k transportu či boji ve stísněných prostorách podstatné zmenšit demontáží ramenní opěrky (po stisknutí odpružené západky na zadním konci pouzdra závěru). Integrovaná poutka nosných systémů umožňují pohodlné nošení zbraně. Samopal střílí z transparentních dvouřadových zásobníků na 20 a 30 nábojů s dvouřadovým vyústěním, záchyt zásobníku v přední příčce lučíku je oboustranný. V základním provedení je zbraň vybavena standardními stavitelnými mechanic­kými mířidly s dioptrickým hledím, montova­nými na ozubenou lištu pouzdra závěru.

Příslušenství

Reklama

Na zvláštní přání lze ke zbrani dodat celou širokou paletu příslušenství: několik typů sví­tilen s rychloupínacími držáky, různé kolimátory, laserové značkovače, jedno- a tříbodové nosné systémy, taktické rukojeti a pochopi­telně také účinný tlumič výstřelu.

O zbraň už prý jeví enormní zájem také nejrůznéjší bezpečnostní agentury a instituce.

Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM

Druhou smlouvou z 18. března 2010 objed­nalo MO ČR jako přímou zakázku u CZUB také 5570 pistolí CZ 75 SP-01 PHANTOM pro náboj 9 x 19 mm, a to opět s příslušenstvím, taktic­kými svítilnami a soupravami k údržbě a opra­vám. V podstatě se zde jedná o odlehčenou verzi mimořádné úspěšné taktické a sportovní pistole CZ 75 SP-01, jejíž vývoj pro­bíhal pod vedením Ing. Jiřího Kafky v letech 2004-2007. PHANTOM s tělem z polymeru byl poprvé představen veřejnosti na veletrhu IWA 2008.


PHANTOM rozložený k čištění

Koncepce, závěr

Zbraň pracuje na principu využiti zpětného rázu výstřelu s krátkým zpětným pohybem hlavně a uzamčením kýváním jejího zadního konce (tzv. zkrácený systém Browning). Je koncipována speciálně pro potřeby ozbroje­ných sborů, zejména speciálních jednotek. Dodává se bez manuální pojistky, s automa­tickou blokaci úderníku a pouze levostrannou páčkou vypouštění kohoutu z napnuté polohy (decockmg). Má klasický standardní dvojčinný spoušťový a bicí mechanizmus (SA/DA). Závěr je speciálně vytvarován a vzadu opatřen výra­zným zesílením, které přispívá k jeho snaz­šímu natažení.

Tělo

Originální polymerové tělo obsahuje dva ocelové kontejnery s bicím a spoušťovým mechanizmem, jejichž horní části slouží jako vodítka závěru. Pod přední částí těla před lučíkem je integrována lišta MIL-STD-1913 s pěti ozuby, svislá přední příčka lučíku má výrazné zdrsnéní. Rukojeť plastového těla s plo­chými boky zdrsnénými hrubým pískovým dezénem 9 a vzadu opatřená dvěma výměnnými hřbety, má cel­kovou šířku jen 28,5 mm.

Střelba

Zbraň, která se už běžné sériové vyrábí, pro­kázala vysokou spolehlivost funkce a výbor­nou přesnost, a to i při rychlé dynamické střelbě (především díky svému těžišti, posu­nutému poněkud vpřed a tlumicím schopnos­tem polymeru).

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 7/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více