Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Autor : 🕔22.11.2012 📕5.151
Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam použité literatury

Knižní zdroje

CORNELL, Svante E. Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. Londýn: Curzon Press, 2001. ISBN 9780203988879.

PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. Praha: Panevropa, 1996. ISBN 80-85846- 05-5.

PIRICKÝ, Gabriel. Turecko. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-323-2.

AGINJAN, Vagaršak. Dějiny Arménie od počátku až do roku 2000. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0196-6.

ŠMÍD, Tomáš; VAĎURA, Vladimír. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-126-0.

Odborné články a publikace

ARAS, Bülent; ÖZBAY Fatih. Turkish-Armenian Relations: Will Football Diplomacy Work? SETA Policy Brief, no. 24. 2008.

AYDIN, Mustafa, et al. After Soccer Diplomacy: The Turkish-Armenian Relations.

Spotlight Europe, no. 10. Bertelsmann Stiftung 2009. Dostupné z 5DA73B34/bst/xcms_bst_dms_29769_29770_2.pdf>.

BABAN, Inessa; SHIRIYEV, Zaur: The U.S. South Caucasus Strategy and Azerbaijan.

Turkish Policy Quarterly, vol. 9, no. 2. 2010. Dostupné z:
azerbaijan/>.

CARLEY, Patricia. Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution. Peaceworks no. 25. 1998 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z: https://www.usip.org/publications/nagorno-karabakh-
searching-solution-0#politics>.

DE WAAL, Thomas. Call off the Great Game. Foreign Policy. 2010 [cit. 2011-04-30]. Dostupné z: https://www.foreignpolicy.com/articles/2010/09/13/call_off_the_great_game?page=full>.

DE WAAL, Thomas. The Caucasus: A Broken Region. CRS Issue 474. Institute for War and Peace Reporting. 2008 [cit. 2011-04-15]. Dostupné z: tp://iwpr.net/report- news/caucasus-broken-region>.

DITRYCH, Ondřej. Náhorní Karabach a řešení mezinárodních konfliktů podle realistické tradice. Mezinárodní vztahy, roč. 41, č. 4. Ústav mezinárodních vztahů 2006.

DITRYCH, Ondřej. Konfliktní historiografie na Kavkaze: Případ Náhorního Karabachu.

Navýchod, č. 1. 2006 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z: >.

Heidelberg Institute for International Conflict Research. Conflict Barometer 2010: 19th Annual Conflict Analysis. Heidelberg 2010. Dostupné z:
tp://hiik.de/en/konfliktbarometer/index.html>.

GIRAGOSIAN, Richard. Changing Armenia-Turkish Relations. Fokus Südkaukasus, no. 1. 2009. Dostupné z: .

GÖRGÜLÜ, Aybars. Turkey-Armenia Relations: A Vicious Circle. Turkish Economic and Social Studies Foundation 2008. Dostupné z: Armenia%20Relations%20A%20Vicious%20Circle.pdf>.

GÖRGÜLÜ, Aybars et al. Turkey-Armenia Dialogue Series: Breaking the Vicious Circle. Turkish Economic and Social Studies Foundation 2009. Dostupné z:
CI%20Turkey%20Armenia%20Rapor.pdf>.

GÖRGÜLÜ, Aybars; ISKANDARYAN, Alexander; MINASYAN, Sergey. Turkey- Armenia Dialogue Series: Assessing the Rapprochement Process. Turkish Economic and Social Studies Foundation 2010. Dostupné z: https://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DPT/ERM/EngErmRapWEBicin21_05_10.pdf
>.

GOSHGARIAN, Rachel. Breaking the Stalemate: Turkish-Armenian Relations in the 21th century. Turkish Policy Quarterly, vol. 4, no. 4. 2005. Dostupné z: www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_id_46.pdf>.

KOPECKÝ, Pavel. Arménská genocida: politicko-kulturní důsledky a souvislosti. Revue Politika, č. 2. 2010 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z: dusledky-a-souvislosti>.

LARRABEE, Stephen F. Turkey’s New Geopolitics. Survival, vol. 52, no. 2. 2010.

LUSSAC, Samuel. The Baku-Tbilisi-Kars Railroad and Its Geopolitical Implications for the South Caucasus. Caucasian Review of International Affairs, vol. 2, no. 4. 2008. Dostupné z:
KARS%20RAILROAD.pdf>.

NICOLL, Alexander (ed.). Dashed hopes for Turkish-Armenian rapprochement. Strategic Comments, vol. 16, no. 13. 2010.

OHANYAN, Anna. On money and memory: Political economy of cross-border engagement on the politically divided Armenia-Turkey frontier. Conflict Security & Development, vol. 7, no. 4. 2007.

Organization for Security and Co-operation in Europe. Executive Summary of the "Report of the OSCE Minsk Group Co-Chairs' Field Assessment Mission to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh", 24 March 2011. Dostupné z:
>.

Russia: Trying To Maintain a Balance in the Caucasus . STRATFOR [online]. 2009 [cit. 2011-04-30]. Dostupné z
tp://www.stratfor.com/memberships/149439/analysis/20091124_russia_trying_maintai n_balance_caucasus>.

SOCOR, Vladimir. Kars-Tbilisi-Baku railroad: Azerbaijan as locomotive of regional projects. Eurasia Daily Monitor vol. 4, no. 29. The Jamestown Foundation 2007 [cit. 2011- 04-30]. Dostupné z:

[tt_news]=32484&tx_ttnews[ backPid]=171&no_cache=1>.

SOULEIMANOV, Emil. Arménie: Bezpečnostní dilema na prahu 21. století. Mezinárodní politika, roč. 25, č. 1. Ústav mezinárodních vztahů 2001.

SOULEIMANOV, Emil. Der Konflikt um Berg-Karabach. In OSZE-Jahrbuch, 2004. Dostupné z:
tp://ndpjmk.ccsystem.cz/index.php>.

TAMM, Sascha. Weakness as an Opportunity: EU Policy in the South Caucasus. Turkish policy quarterly, vol. 6, no. 3. 2007. Dostupné z: >.

TOCCI, Nathalie et al. The Case for Opening the Turkish-Armenian Border. Trans European Policy Studies Association 2007. Dostupné z:

turkey-border/files/turkish_armenian_border.pdf>.

USLU, Emrullah. Obama’s Ankara Visit Highlights Rapprochement Strategy Towards the Middle East. Eurasia Daily Monitor, vol. 6, no. 66. The Jamestown Foundation 2009 [cit. 2011-04-30]. Dostupné z
[tt_news]=34823>.

Internetové zdroje

Armenian National Institute [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Frequently Asked Questions about the Armenian Genocide. Dostupné z: .

Azeri Press Agency [online]. 2011 [cit. 2011-04-18]. Erdogan: When the OSCE Minsk Group finds the solution of Nagorno Karabakh problem, we will find the solution of the border problem with Armenia. Dostupné z: https://en.apa.az/news.php?id=144839>.

BBC news [online]. 2008 [cit. 2011-04-16]. Dink murder still divides Turks. Dostupné z: >.

BBC news [online]. 2010 [cit. 2011-04-16]. Armenia suspends normalisation of ties with Turkey. Dostupné z: https://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8636800.stm
>.

CIA. The World Factbook [online]. 2011 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z WWW: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.

Český helsinský výbor [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Dostupné z: tp://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004112307>.

EurActiv.cz [online]. 2008 [cit. 2011-04-17]. Turecko novelizovalo kontroverzní článek trestního zákoníku. Dostupné z: tp://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/turecko- novelizovalo-kontroverzni-clanek-trestniho-zakoniku>.

European Commission: Bilateral Relations [online]. 2011 [cit. 2011-04-10]. Trade. Dostupné z WWW: tp://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral- relations/statistics/>.

Genocide.am [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. Recognition of the Armenian Genocide. Dostupné z: tp://genocide.am/article/recognition_of_the_armenian_genocide.html>.

National Assembly of the Republic of Armenia [online]. 2009 [cit. 2011-04-15]. The Constitution of the Republic of Armenia (with amendments). Dostupné z: tp://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution〈=eng>.

News.Az [online]. 2009 [cit. 2011-04-17]. Turkey repeats Azerbaijan condition to normalize Armenia ties. Dostupné z: https://www.news.az/articles/turkey/29>.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [online]. 1997 [cit. 2011-04-15]. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide . Dostupné z: tp://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm>.

Organization for Security and Co-operation in Europe [online]. 2011 [cit. 2011-04-10]. Minsk Group. Overview. Dostupné z: https://www.osce.org/mg/66926>. Özür diliyorum [online]. 2011 [cit. 2011-04-30]. Dostupné z: tp://www.ozurdiliyoruz.com/>.

Radio Free Europe [online]. 2010 [cit. 2011-04-30]. Deal Signed On Extending Russian Military Presence In Armenia. Dostupné z: tml>.

The Government of the Republic of Armenia [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Armenian Declaration of Independence. Dostupné z:
tp://www.gov.am/en/independence/>.

United Nations Treaty Collection [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Status as at: 17-04-2011 01:47:37 EDT. Dostupné z: 6&chapter=4&lang=en >.

The Nagorno-Karabakh conflict: Still just about frozen. The Economist [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Dostupné z:
karabakh_conflict>.

Trend [online]. 2011 [cit. 2011-05-10]. Turkey invests $6 billion in Azerbaijani economy. Dostupné z: https://en.trend.az/capital/business/1868095.html
>.

World Bulletin [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Erdogan says Turkey will defend rights of Azerbaijan. Dostupné z: >.

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔22.11.2012 📕5.151