Výcvik s těmi nejlepšími

Autor: Ing. Radek ˝ICE˝ Panchartek / ICE 🕔︎︎ 👁︎ 18.452

Když přišla nabídka seznámit se s výcvikem SOG (Special Operations Group), byl jsem na vážkách. Z „blbnutí v maskáčích“ už jsem poněkud vyrostl, poslouchání povelů odvykl – a fyzička také není jako ve dvaceti. Ale nakonec převážila zvědavost – a musím říct, že jsem neudělal chybu.

Wo co go?

Jak název napovídá, kurzy vedou bývalí příslušníci SOG, všichni s bohatými zkušenostmi ze služby ve speciálních jednotkách v České republice a především v zahraničních misích. Celkem pohodáři. Nečekejte žádný řev, buzeraci nebo něco podobného. Vše je v pohodě. Předváděné techniky neberou jako dogma. Prostě: „My jsme to dělali tak a tak, protože se nám to osvědčilo. Samozřejmě jsou možné i jiné varianty, které se v jiných podmínkách osvědčily někomu jinému.

Reklama

Cílem je účastníky kurzu naučit přemýšlet a jejich znalosti rozvíjet, ne jim vnutit „jediné správné“ řešení. Tak je ostatně postaven celý program, který má tři stupně: Basic, Advanced a Expert. Pokud někomu některá z technik nejde, nemusí před postupem na vyšší level absolvovat celý kurz znovu. Může využít jen příslušný modul, např. střelbu, taktiku nebo TCCC.

Výuka zahrnuje sedm základních předmětů: TCCC (Tactical Combat Causalty Care), což je neodkladná péče poskytovaná v polních podmínkách. Nejde o žádný nudný zdravotní kurz, ale o praktické použití jednoduchých pomůcek a technik k záchraně života. Techniky, které je nutné provádět v lepším případě ve dvojici, v horším svépomocí a v úplně nejhorším pod palbou. Většina znalostí je snadno použitelná i v civilním životě při první autonehodě, kterou uvidíte.


Hezčí polovina kurzu při střelbě ze Scorpionu EVO3 oceňovala jeho kolimátorový zaměřovač

Při topografické přípravě v terénu zjistíte, že se dá celkem úspěšně žít i bez navigace a že pro orientaci jsou mnohem důležitější oči a vlastní rozum než choulostivá elektronická udělátka. Nemluvě o tom, že řada uživatelů, kteří bezmezně věřili „navigaci“, skončila kdoví kde.

Fyzicky nejnáročnější částí je PVV neboli práce ve výškách. Po teorii účastníci zvládnou lezení, taktické slaňování, poměrně atraktivní vnikání do budovy oknem a postupně i další lezecké dovednosti. Basic zvládly i kolegyně z redakcí dámských časopisů a novináři z některých redakcí, kteří nejsou právě nadšenými vyznavači nejzdravějších životních stylů.

Reklama

Následují vyloženě akční předměty: SUT (Small Unit Tactics) neboli „zelená taktika“ malých jednotek, což jsou přesuny, přechody z pochodových do bojových formací, pokrytí cíle palbou, útok, boj na zdrženou nebo ústup. Cvičí se pátrání, neverbální komunikace a další dovednosti.


TCCC vás naučí řešit takováto zranění. Zde jde o zásah ráží 12,7 mm, ale stejně snadno končetinu amputuje kus plechu při autohavárii

CQB (Close Quarter Battle), což je „černá taktika“ především policejních a zásahových jednotek. Zde se cvičí pohyb a boj v zastavěném prostoru, obsazování budov a zásady pohybu v nich. Na to úzce navazuje pyrotechnika, protože při CQB nejsou ničím výjimečným různé formy nástražných systémů.

Posledním modulem je střelba z ručních zbraní. Cvičí se mířená i reflexivní střelba z pistole i dlouhých zbraní. Krok po kroku se zdokonalují techniky. Že to funguje, se mohli přesvědčit někteří adepti, kteří na začátku s obtížemi trefili terč a na konci dokázali nastřílet alespoň sevřený obrazec zásahů.

Komu je to určené?

Mohlo by se zdát, že kurzy jsou určené jen pro vojáky. Opak je pravdou. Kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoli. Samozřejmě že největší zájem je od vojáků pravidelných jednotek, hlavně těch, kteří se chystají do misí a mají celkem oprávněný pocit, že standardní armádní výcvik je nemůže připravit na všechny eventuality. Další skupinou jsou uchazeči o službu ve speciálních vojenských nebo policejních jednotkách, kteří to berou jako první krok pro svou budoucí kariéru.

Basic kurz je vhodný i pro řadové příslušníky ozbrojených sil, případně pro kteréhokoli civilistu, jenž má o podobné aktivity zájem. Typicky např. pro zmíněné členy různých airsoftových týmů nebo vojenských klubů, kteří mají jedinečnou příležitost naučit se něco od lidí se skutečně bohatou praxí a bojovými zkušenostmi.


Vzájemně se kryjící instruktoři při vnikání do místnosti

Postup na další úrovně je možný jen se souhlasem instruktorů, po absolvování předchozích úrovní, takže se není nutné bát nevyrovnanosti týmu. Po Basiku by na tom měli být všichni přibližně stejně. Absolventi vyšších úrovní jsou více než připraveni pro službu v ozbrojených silách. V nabídce je i příprava na výběrová řízení do speciálních jednotek.

Reklama

Z výcviku jsou naopak vyloučeni lidé se „škraloupem“ v trestním rejstříku, příslušníci různých extremistických hnutí a psychicky nevyrovnaní jedinci se sklony k agresivitě. Kdo dostane jednou „ban“, má smůlu. O další pokusy k absolvování kurzu se nemusí ani pokoušet.

Každý kurz trvá dva víkendy a zahrnuje ubytování a stravu v trojhvězdičkovém standardu a full servis včetně zapůjčení zbraní, lezecké výstroje, zdravotnického materiálu, přileb a chráničů. Ve vyšších úrovních se zvyšují nároky i realističnost výcviku, např. používáním pyrotechnických efektů, speciálních nástavců a cvičné munice simunition.


Slaňování hlavou dolů je sice efektní, ale kromě ukázek se prakticky příliš nepoužívá

V nabídce SOG Defence jsou i specializované bloky upravené na míru, např. příslušníci Městské policie Praha se obešli bez topografie nebo práce ve výškách, zato měli posílenou střeleckou přípravu a „černou taktiku“ se zaměřením na specifika jejich profese.

Jednou z možností, která je v nabídce SOG Defence, jsou teambuildingy, doprovody osob do rizikových oblastí, ochrana VIP a další aktivity. Více naleznete na stránkách www.sog-defence. com. Každopádně to byl aktivně prožitý víkend v pohodové atmosféře a příjemná zkušenost se zajímavými lidmi.

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 6/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více