Nové zbraně pro českou armádu I. část

Autor: Jiří Fencl 🕔︎︎ 👁︎ 34.772

Podle této smlouvy má dodat CZUB v letech 2010–2013 Armádě České republiky (AČR) celkem 6687 útočných pušek ráže 5,56 x 45 mm a 1250 karabin stejné ráže (včetně příslušenství), 397 podvěsných granátometů ráže 40 x 46 mm, 3973 průhledových zaměřovačů kolimátorového typu, 1386 noktovizních zaměřovačů, 1386 duálních laserových značkovačů/osvětlovačů, příslušné množství munice pro všechny uvedené zbraně a nezbytné soupravy náhradních dílů a soupravy zbrojíře. Objednané množství odpovídá podle vyjádření MO ČR aktuálním finančním možnostem resortu a pokrývá pouze potřeby bojových jednotek a útvarů (zřejmě vysílaných na zahraniční mise), případně jednotek a útvarů bojové podpory. Nejedná se tedy zatím o úplné přezbrojení armády.

Projekt útočná puška a karabina CZ 805 BREN

Základem projektu CZ 805 byl – na podkladě důkladné analýzy výkonů vhodných služebních nábojů a reálných potřeb vojáka v současných ozbrojených konfliktech –, ideový návrh vícerážové automatické pušky z ledna 2008, ve kterém specifikovalo konstrukční oddělení CZUB parametry moderní stavebnicové automatické zbraně ráží 5,56 x 45 NATO, 7,62 x 39 (vz. 43) a 6,8 x 43 mm SPC Rem. Vícerážová koncepce měla konvenčním jednotkám nabídnout „možnost bezproblémového rychlého globálního nasazení vojsk s využitím logistiky (zásobování municí) koaličních armád v oblasti bojů,“ a snadnou přestavbu na karabinu/lehký kulomet/odstřelovačku bez nutnosti nakupovat více systémů zbraní a náhradních dílů pro ně. Výhodou má být možnost využívat libovolné místní koaliční zdroje munice a rychlá a snadná přestavba zbraně pro konkrétní nasazení. Vícerážová koncepce umožňuje CZUB pružně reagovat prakticky na jakékoli požadavky AČR.

Reklama

V první fázi vývoje spolupracovala CZUB se soukromou slavičínskou firmou Czech Weapons Ing. Ladislava Findoráka. Ta připravila v roce 2006 základní ideový návrh řešení a jeho základní technické zadání ve formě funkčního vzorku (prakticky poslední práce Ing. Findoráka) s odvodem plynů z vývrtu hlavně a uzamykáním závěru rotačním závorníkem.

V listopadu 2006 byl tento vzorek představen ve VTÚVM Slavičín – v rámci prezentace projektu „Voják 21. století“ – zástupcům armády, koncem roku 2007 už dorazil dopracovaný funkční vzorek do CZUB, která (jmenovitě především Vítězslav Guryča) vývoj dokončila. Pak byly ve vývojové dílně CZUB vyrobeny první prototypy, k jejich oživení došlo, aby se na nich mohla uskutečnit první měření a ladění jednotlivých mechanismů. V roce 2009 už podpořil V. Guryču širší konstrukční tým tvořený Jaroslavem Bachůrkem, Ing. Jiřím Kafkou a Ing. Vladimírem Šimkem.


Puška se základním příslušenstvím (bez útočného nože) na transportním kufru

Poprvé byla nová útočná puška vystavena v roce 2008 na říjnové výstavě Future Soldier, počátkem května 2009 pak už oficiálně představena široké odborné veřejnosti na brněnské výstavě IDET 2009 (ještě pod původním názvem CZ S 805). Na podzim téhož roku došlo ke změně názvu na CZ 805 BREN a k rozlišení jednotlivých variant písmeny A s pořadovým číslem. V polovině listopadu pak vyhlásilo MO ČR tendr na dodávku útočných pušek a karabin pro náboj 5,56 x 45 NATO a podvěsných granátometů 40 x 46 mm (s optickými zaměřovači a municí) pro částečné přezbrojení AČR. Tehdejší ministr obrany Martin Barták 1. února 2010 informoval veřejnost o vítězství CZUB, a v březnu 2010 došlo k podpisu výše zmíněné smlouvy s termínem první dodávky v listopadu 2010.

Termín však nebyl dodržen. Deník E15 z pondělí 6. 12. 2010 přinesl v rubrice „byznys“ informaci nejen o tom, že si neúspěšní uchazeči o kontrakt stěžují na zásadní porušení podmínek tendru a zřejmě podají žaloby, ale také v tom smyslu, že si budou vojáci muset na nové útočné pušky počkat zřejmě až do konce listopadu 2011. Pušky jsou prý údajně opatřeny kratší ramenní opěrou, než požadovali vojáci, při pádové zkoušce se rozlomila plastová šachta zásobníku a elektronické zaměřovače jsou těžší, než bylo stanoveno. CZUB ale kontruje, že pušky úspěšně ukončily stanovené kontrolní i vojskové zkoušky a jen kvůli dodatečným požadavkům vyplynuvším ze zkoušek dochází k dílčím úpravám, které ale nejsou zásadního charakteru a nemění technické parametry zbraně.

Popis systému CZ 805 BREN

Reklama

Útočná puška/karabina je plně automatická ruční zbraň jednotlivce, určená k mířené střelbě na pozemní, lehce pancéřované a vzdušné cíle, s účinným dostřelem do 500 m (A1), resp. do 400 m (A2). Střílí jednotlivými ranami, definovanou dávkou o dvou výstřelech a dávkou. Přeřazovač režimu palby/pojistka je oboustranná páčka na bocích pouzdra spušťadla, jednotlivé polohy označují symboly v podobě bodů: jeden bílý bod vzadu dole – zajištěno, jeden červený před ním – jednotlivé rány, dva body – definovaná dvouranová dávka a pět červených bodů vodorovně před osou rotace páčky – dávka nepřetržitá.

Automatika zbraně pracuje na principu tlaku plynů, odebraných z vývrtu hlavně a vedených kanálkem plynového násadce do plynového ústrojí nad hlavní. Zastudena kovaná hlaveň má (pro ráži 5,56 mm) chromovaný šestidrážkový pravotočivý vývrt o stoupání 178 ± 5 mm, dvoupolohový plynový regulátor umožňuje dva stupně regulace tlaku prachových plynů na plynový píst s krátkým pohybem, uložený v plynové trubici, a prostřednictvím jeho pístnice i na nosič závorníku. Rotační závorník nese na hlavě šest uzamykacích ozubů, které při uzamčení zapadají do odpovídajících vybrání zesílené extenze hlavně za náboj komorou: toto osvědčené a vysoce spolehlivé řešení zcela eliminuje namáhání kvalitního duralového pouzdra závěru. Otáčení závorníku vyvolává řídící čep v tvarové kulise levého boku nosiče. Vytahovač je v hlavě závorníku vpravo, odpružený vyhazovač vlevo vyhazuje vystřelené nábojnice ze zbraně doprava. Po vystřílení zásobníku zůstává závěr na záchytu v zadní, otevřené poloze. (Závěr lze pochopitelně zachytit vzadu i manuálně, ovladače záchytu ve formě tlačítek jsou na bocích zadního kořenu zásobníkové šachty nahoře.) Závěr se uvolní ze záchytu krátkým zatažením vzad a vypuštěním. Sklopnou, ergonomicky tvarovanou ramenní opěru – podle požadavku armády stabilní délky a bez lícnice – lze (například pro transport) snadno odejmout (připravena je pochopitelně i teleskopická opěra s výškově stavitelnou lícnicí).


Holá útočná puška CZ 805 BREN A1 s teleskopickou sklopnou ramenní opěrkou se stavitelnou lícnicí, v celkovém pohledu (mechanická mířidla vztyčena); pro AČR ale objednalo MO ČR provedení s nevýsuvnou opěrou bez lícnice

Tři verze zbraně pro tři náboje Zbraně CZ 805 BREN pro náboj 5,56 x 45 NATO dnes existují ve třech modifikacích: jako útočná puška CZ 805 BREN A1, karabina se zkrácenou hlavní CZ 805 BREN A2 a lehká odstřelovačská puška s hlavní naopak delší – CZ 805 BREN A3. Zatímco poslední variantu zatím AČR neobjednala, obě předchozí verze vojáci důkladně testovali: zbraně nejen úspěšně absolvovaly všechny podnikové zkoušky, a to včetně trvanlivostních (z jedné ze zkoušených zbraní bylo prý po dosažení předepsané životnosti 20 000 ran vystříleno bez problémů ještě dalších 30 000 výstřelů, celkem tedy 50 000), testovaly se ale také podle nejpřísnějších vojenských metodik zahrnujících klasické zkoušky odolnosti v prašném i blátivém prostředí, zkoušky odolnosti proti vniknutí písku, zkoušky pádové bezpečnosti i zkoušky funkce za extrémních teplot.

Systém CZ 805 už dnes ale existuje i v ráži 7,62 mm pro náboj 7,62 x 39 mm (vz. 43) a připravuje se i verze pro náboj 6,8x43 SPC Rem. K přechodu na jinou ráži je zbraň opatřena snadno a rychle vyměnitelnou hlavní, uchycenou uprostřed a vzadu v obou stěnách pouzdra závěru dvěma trojicemi šroubů. Po uvolnění šroubů se vysune komplet hlavně i se spodní ozubenou montážní lištou kupředu. Po nasazení jiné hlavně se pak šrouby utahují momentovým klíčem ze základního příslušenství, a to v předepsaném sledu a předepsaným utahovacím momentem. Spolu s hlavní se ještě vyměňují při změně ráže nejen plynová trubice a závorník, ale také nábojová šachta a zásobník.


Ing. Radek Hauerland, technický ředitel CZUB, předvádí útočnou pušku CZ 805 BREN A1 (akce Rajská zahrada)

Odnímatelná a výměnná zásobníková šachta z odolného polymeru je zasunuta do širokého svislého „T“ vedení čela pouzdra spušťadla, tvořícího komplet s pažbičkou ze stejného materiálu. Při její výměně je třeba nejprve vysunout demontážní čep na předním konci šachty a šachtu pak vysunout z drážek pouzdra spušťadla směrem dolů. Jiná šachta se pak nasune na místo původní a celek se opět zajistí spojovacím čepem. To zajistilo nejen změnu ráže a možnost využití prakticky všech, dnes již standardizovaných zásobníků pro náboj 5,56 x 45 NATO (M16/M4, G36…), ale také aplikaci originálního transparentního zásobníku CZUB s kapacitou 30 nábojů, dvouřadovým vyústěním a s možností připojení druhého zásobníku na jeho bok pomocí odnímatelných plastových spon. Lze také pochopitelně využít velkokapacitní zásobníky podpůrných automatických zbraní družstva. Záchyty zásobníků jsou standardně oboustranné.

Montáž příslušenství

Puška je velmi důkladně „ozubená“, jak dnes velí ani ne tak dobrý mrav, jako spíše nutnost osadit moderní útočnou pušku bohatým a rozmanitým příslušenstvím, které ji učiní vhodnou pro rozmanité a vzájemně odlišné bojové situace. Nejdelší ozubená lišta MIL-STD-1913 je integrovanou součástí pouzdra závěru a probíhá nad celou jeho délkou. Slouží k montáži nejrůznějších (sklopných) mechanických mířidel a optoelektronických zaměřovačů. Kratší montážní lišty jsou na bocích předpažbí zbraně, třetí lišta vespod je součástí kompletu hlavně. Na tu se montuje převážně podvěsný granátomet nebo přední pažbička, optimálně s vestavěnou dvojnožkou. Hlaveň je vpředu opatřena závitem pro klasický štěrbinový tlumič výšlehu, speciální nástavec pro střelbu cvičnými náboji (součást základního příslušenství) a tlumič hluku výstřelu GRS švýcarské firmy Brüger & Thomet, AG (příslušenství zvláštní).


Pohled na střední část zbraně (mířidla vztyčená, kolimátor EOTech, laserový modul s ovladačem na přední pažbičce s uvnitř integrovanou dvojnožkou)

Základní příslušenství dále obsahuje útočný-bojový nůž konstrukce CZUB s plastovým pouzdrem a textilním nosným systémem, mosazný kartáček, oko vytěráku, lankový vytěrák, olejničku a univerzální klíč. Komplet zbraně doplňuje tříbodový nosný popruh (úchyty pro něj jsou na obou bocích zbraně) a textilní brašny, každá pro dva zásobníky.

Demontáž amontáž

Základní demontáž k čištění nevyžaduje žádné nástroje. Po vyjmutí zásobníku a kontrole nábojové komory se stiskne západka a z „T“ drá - žky zadní hlavy-uzávěry pouzdra se vysune ramenní opěrka. Pak se vysune přední de - montážní čep (před šachtou zásobníku) a demontuje se modul spušťadla s pažbičkou a zásobníkové šachty. Po vyjmutí zadního čepu (pod hledím) a zadní hlavy-uzávěry zadního konce pouzdra závěru (oba čepy se uloží do připravených otvorů botky ramenní opěry) už lze z pouzdra odejmout komplet vratného ústrojí (vratnou pružinu s vodící tyčkou). Nosič závorníku se závorníkem se posune do zadní polohy a vyjme se táhlo závěru-napínací páka. Pak už lze celý komplet nosiče se závorníkem vysunout z pouzdra směrem vzad. Při běžné údržbě se demontuje – po stlačení západky na levé straně čela plynového násadce a pootočení plynové trubice – také plynová trubice a sestava plynového pístu. Montáž probíhá opačně.

Střelba

Reklama

je velmi pohodlná, protože „osmsetpětky“ jsou dobře ergonomicky stavěné a vyvážené. Střelbu tak lze, a to i v případě dlouhé dávky, snadno kontrolovat. Chod spouště je ve všech režimech plynulý a hladký, při střelbě vleže s oporou zaručují pušky i karabiny na 100 m (s náboji se střelou SS109) deklarovanou přesnost 10 ran do 4 MOA. Výhozní okénko je jen vpravo, táhlo závěru, které se při střelbě pohybuje, je možno umístit podle potřeby na pravou nebo levou stranu zbraně.

Základní technická data

typ: CZ 805 BREN A1 CZ 805 BREN A2
ráže (mm): 5,56 5,56
náboj: 5,56x45 NATO 5,56x45 NATO
celková délka zbraně (mm): 915/670 782/587
celková šířka zbraně (mm): 112/77 112/77
délkahlavně (mm): 360 277
drážky vývrtu: 6 vpravo, stoupání 178 +/-5° 6 vpravo, stoupání 178 +/-5°
hmotnost bez zásobníku (kg): 3,580 3,390
hmotnost zásobníku CZ (kg): 0,195 0,195
kapacita zásobníku CZ (nábojů): 30 30
délka záměrné (mm): 372 372
účinný dostřel (m): 500 400
přesnost střelby jed. ranami (MOA) do 4 do 4
teoretická rychlost střelby (r/min): 760 +/-20 760 +/-20

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 5/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více