Civilní „útočná“ puška HK MR 308 (a spol.)

Autor: Jiří Fencl 🕔︎︎ 👁︎ 46.345

Tradice výroby civilních (tedy pouze samonabíjecích), původně vojenských zbraní je už dnes velmi dlouhá. První vlaštovkou na tomto poli neoraném byla asi civilní sportovní verze pušky AR-15, AR-15 Sporter z roku 1963. A tu pak následovala celá řada dalších modelů různých výrobců. Důvod je celkem zřejmý: ozbrojené složky odeberou od výrobce určitý počet exemplářů vojenské verze, zatímco poloautomatická verze civilní může oslovit vlastně neomezený segment civilního (sportovního i zájmového) trhu, což pochopitelně vede k podstatnému oživení výroby zbraně. Na zbraních musejí být ale pochopitelně takové úpravy, které nedovolí jejich dodatečnou transformaci zpět na plně automatickou zbraň vojenskou. Tyto úpravy se ale zpravidla týkají vnitřních mechanizmů, takže civilní zbraně se od vojenských liší napohled jen velmi málo.


Karabina HK MR 308 s dalekohledem Schmidt a Bender PM II v celkovém pohledu (IWA 2011)

Reklama

Na vavřínech neusnula v tomto směru ani světoznámá německá zbrojovka Heckler & Koch (HK), která představila v roce 2008 dvě útočné pušky HK 416/223 Rem a HK 417/308 Win, jež pak už za rok doplnila civilní verzí HK MR 223 a v roce 2010 i její větší, opět civilní sestrou HK MR 308. A tak vznikla rodina čtyř prakticky stejných útočných pušek: dvou menší a dvou větší ráže, přičemž vždy jedna z dvojice je plně automatická a druhá pouze samonabíjecí (liší se jen počtem poloh voliče režimu palby–pojistky).

Koncepce zbraní

Je jednoznačně shodná s koncepcí starých a léty užívání prověřených pušek Armalite AR-15/M16/M4 a AR 10 Eugena Stonera, i když už ve značně modernizované a potřebám uživatelů přizpůsobené podobě. Zbraně mají opět duralové pouzdro závěru složené ze dvou částí: horní pouzdro s pevně našroubovanou a v předpažbí volně kmitající hlavní vede ve své dutině závěr, nad kterým je uloženo při střelbě nepohyblivé táhlo závěru (vzadu s postranními hmatníky a uzamykacím tlačítkem); spodní pouzdro zase sjednocuje ramenní opěru (s vratným ústrojím závěru v dutině stojiny), pistolovou rukojeť a zásobníkovou šachtu se spoušťovým a kladívkovým bicím mechanizmem. Obě části pouzdra spojují v jeden celek pouhé dva příčné demontážní čepy na předním a zadním konci spodního pouzdra. Výsledkem tohoto koncepčního řešení je, že k čištění stačí vytáhnout zadní čep, vyklopit dolů spodní pouzdro a z horního pouzdra vysunout dozadu závěr (nosič se závorníkem).

Systém automatiky

Využívá sice opět tlaku plynů odvedených z vývrtu hlavně a působících na závěr, oproti původnímu Stonerovu řešení je ale u těchto moderních zbraní HK podstatně odlišný:

Původní systém s plynovou trubicí odváděl plyny z vývrtu trubičkou do dutiny nosiče závorníku. Výhodou byla absence plynového pístu a pístnice, a proto i menší hmotnost zbraně; značnou nevýhodou ale zase byla skutečnost, že se do dutiny nosiče, a tím i celého pouzdra závěru přiváděly horké prachové plyny z hlavně: ty ohřívaly a znečišťovaly nejen nosič závorníku se závorníkem, ale celou dutinu pouzdra závěru, ze kterého pak nutně unikaly ven před tváří střelce. Znečištění mechanizmu způsobovalo časté závady funkce (důkazem je u pozdějších verzích M16 dodatečně instalovaný doražeč závěru do přední polohy).


HK MR 308 rozložená na hlavní montážní skupiny (DWJ 6/2009)

Reklama

Moderní systém s plynovým pístem a pístnicí (řešení HK, osvědčené u pušky G36) nahradil původní plynovou trubičku plynovým pístem s krátkým pohybem a štíhlou, samostatně odpruženou pístnicí. Pístnice působí na speciálně upravenou dorazovou plochu nosiče a pružina vrací píst s pístnicí zpět do přední polohy. Plyny se odvádějí na píst ventilem v plynovém násadci. A výhoda? – Pístový systém podstatně omezil vysušování a vypalování mazadla a zanášení závěru zplodinami hoření prachu, a navíc výrazně omezil ohřívání závorníku a vytahovače. Píst běhá klidně po své krátké dráze, a protože není pístový systém spojen se závěrem, nepřenáší na nosič ani žádné eventuální kmity. Jedná se tedy o chladný, čistý, a proto i velmi spolehlivý systém. Plyny unikají z plynového násadce kupředu a nahoru.

Důvody vzniku nové koncepce plynového mechanizmu

Důvodem údajně byly především problémy s karabinou M4, která spolehlivě funguje jen vyčištěná, dobře namazaná a se standardním střelivem, a u které navíc zcela selhávaly pokusy o zkrácení hlavně pod 368 mm, které požadovala pro některé speciální operace jednotka Delta. Problémem se začal zabývat Larry Vickers, původně příslušník právě speciální jednotky Delta, nyní úspěšný konzultant firmy HK. Vývoj nové karabiny začal analýzou funkčního cyklu původní M4, snímáním pohybu mechanizmu tzv. „časovou lupou“ (vysokorychlostní kamerou). Potom byly navrženy příslušné úpravy, které měly zajistit za všech okolností bezvadnou funkci zbraně. Všechny čtyři sesterské zbraně proto mají poněkud zdokonalený předsuvný mechanizmus, mírně odlišný tvar uzamykacích ozubů závorníku, nový vytahovač, nová mechanická mířidla s osvědčeným dioptrickým hledím HK na šikmém točítku a se sklopnou muškou a upravený standardní či nový zásobník. Na hlaveň je volně navlečeno předpažbí se čtyřmi podélnými ozubenými lištami Mil-Std-1913, přičemž horní navazuje na ozubenou lištu nad pouzdrem závěru. Podstatné je, že po sejmutí předpažbí, vyčištění plynového mechanizmu a zpětné montáži se nastřelení všech na lištách namontovaných zaměřovačů nemění.


HK 417 se sklopenými mechanickými mířidly, dvojnožkou Harris a s nasazeným výkonným optickým zaměřovačem Hensoldt

K armádním verzím existuje i tlumič hluku výstřelu a na spodní lištu předpažbí lze běžně montovat kromě podvěsného granátometu GLM také podvěsný granátomet AG 416, oba ráže 40 x 46 mm a doplněné příslušnými mířidly.

Vlastnosti armádních verzí

Firma garantuje 20 000 ran bez čištění a mazání, přičemž ani po vystřelení tohoto úctyhodného počtu ran by neměla klesnout přesnost a podstatně ani úsťová rychlost. Rozsáhlé testy v poušti arizonské Yumy prokázaly vynikající spolehlivost koncepce: zbraně mohou okamžitě střílet po zasypání pískem, vytažení z bahna i vody a střílejí stejně spolehlivě ve všech polohách. To rádi předvádějí zástupci firmy střelbou dlouhou dávkou, přičemž otáčejí zbraní kolem její podélné osy (osy hlavně). Nízkou teplotu závorníku zase s oblibou prezentují zástupci firmy tak, že vystřílejí ze zbraně několik zásobníků, pak zbraň „zlomí“ a vloží nic netušícímu zájemci závorník do dlaně (což má nyní za následek už pouhé leknutí).


Detail spušťadla HK 417 s pažbičkou a zásobníkové šachty s nasazeným transparentním zásobníkem na 20 nábojů 308 Win

Karabiny HK 416 a HK MR 223 dnes nabízí firma jako kompletní zbraně s délkami hlavní 10“, 14,5“, 16,5“ a 20“ a zásobníky pro 10, 20 či 30 nábojů nebo jako konverzní soupravy k přestavění stávající karabiny M4 na HK 416/MR 223. Souprava zahrnuje hlaveň s pouzdrem závěru, kompletní nosič se závorníkem, zásobník a předsuvnou pružinu s opěrkou a lze ji snadno namontovat na spušťadlo a pažbu či ramenní opěrku pušek M16/M4. Karabiny HK 417 a HK MR 308 existují s délkami hlavní 12“, 16“ a 20“ a se dvěma zásobníky pro 10 a 20 nábojů.

Konstrukční řešení HK MR 308

Krátká, jen 420 mm dlouhá hlaveň volně kmitá v předpažbí. Vývrt a komora jsou kovány zastudena, vnější povrch se stupňovitě mění od 23,7 mm v zadní části až na 18,8 mm u ústí, které je opatřeno vnějším závitem M15x1 (chráněným krycí maticí) pro kompenzátor zpětného rázu a tlumič výšlehu. (Kromě tlumiče výšlehu G3/G36 je k dispozici i speciální tlumič výšlehu pro MR 308.) Vnější povrch hlavně je 70 mm od ústí osazen k upevnění přídavných zařízení pro eventuální vojenské či policejním využití. Na pístu plynového ústrojí jsou tři prstence, které těsní a čistí (oškrabují) jeho dráhu, což zvyšuje spolehlivost funkce automatiky.

Dnes jsou krátké hlavně moderní také u civilních zbraní, i když přinášejí úbytek vo i Eo. Se 168 grs/10,9 g těžkou RWS závodní střelou se dosahuje vo = cca 731 m/s, což odpovídá 2909 J (ve srovnání s 610 mm dlouhou hlavní je stejná střela o asi 60 m/s pomalejší). Zbraň je ale díky krátké hlavni a malé celkové délce mnohem skladnější a snáze ovladatelná.

Klasický závěr typu M16 se uzamyká prostřednictvím otočného závorníku s osmi uzamykacími ozuby na hlavě. Rotaci závorníku v nosiči řídí standardní příčný čep ve tvarové drážce. Plocha pro dno nábojnice je do čela hlavy závorníku zapuštěna tak, že je dno náboje obklopeno ocelovým límcem. Z dosedací plochy vyčnívají dva odpružené vyhazovače, stranou je mezi ozuby hlavy robustní vytahovač. Pro bezpečné uzamčení hlavy závěru je do duralového pouzdra zbraně vsazena ocelová vložka, v které je pevně našroubována také hlaveň.


Holá“ karabina MR 223 v celkovém pohledu (IWA 2011)

Reklama

Pouzdro zbraně se skládá – jak už bylo řečeno – z duralového horního a dolního dílu, spojených dvěma příčnými čepy (jištěnými proti neúmyslnému uvolnění odpruženými kuličkami). Ve středu každého čepu je odemykací trn, který se při demontáži zatlačí dovnitř hrotem v dutině ramenní opěry uloženého imbusového klíče: tím se uvolní kuličková pojistka a čep lze vytlačit k demontáži zbraně. Výhozní okénko v horní části pouzdra nad zásobníkovou šachtou chrání proti nečistotám klasická odpružená krytka AR, za okénkem je opět běžný odražeč nábojnic a za ním nechybí ani výše zmíněný doražeč závěru do přední polohy.

Spodní díl pouzdra obsahuje zásobníkovou šachtu, spoušťové a kladívkové bicí ústrojí, ramenní opěru a na spodní části našroubovanou a ergonomicky dobře tvarovanou pistolovou rukojeť, vzadu a na bocích přiměřeně zdrsněnou pro jistý úchop. Po zhruba 2mm lehkém předběhu spoušť „ztvrdne“ a k výstřelu dochází po hladkém překonání odporu cca 24 N. Oboustranná pojistka působí přímo na spoušť, velký lučík spouště je vhodný i pro střelbu v rukavicích. V zadní části je bez vůle našroubovaná duralová trubka délkově stavitelné ramenní opěry, v níž je uložena vratná pružina závěru. Hlaviště ramenní opěry ze skelnými vlákny zpevněného plastu lze na trubce aretovat v šesti polohách, čímž se mění délka opěry od 310 do 390 mm (k posunutí je třeba vespod stlačit odpružené tlačítko). Ventilovanou a na zadní ploše žebrovanou pryžovou botku, upevněnou bajonetovým uzávěrem, lze po pootočení úplně odejmout: v dutině hlaviště je uložen výše zmíněný imbusový klíč s hrotem na druhém konci. Na základně botky jsou nahoře po obou stranách poutka pro řemen (přední poutko je na plynovém násadci na předním konci předpažbí).

Plastové transparentní dvouřadové zásobníky HK s výraznou botkou pojmou 10 či 20 nábojů, lze ale použít i zásobníky standardní.

Lišty Mil-Std-1913 (Picatinny)

Předpažbí je kolem dokola „ozubeno“ lištami Picatinny: 230 mm dlouhá lišta na jeho horní ploše je zaklíněna do 220 mm dlouhé lišty nad pouzdrem závěru, po stranách i na spodní ploše předpažbí pak jsou lišty dlouhé 200 mm. V přední části odvětrává předpažbí celkem 10 podélných větracích otvorů, rozložených mezi lištami.

Doporučená optika

Pro krátké a střední vzdálenosti se doporučuje kolimátor Aimpoint H34L s průměrem tubusu 34 mm a na taktické montáži Recknagel, pro delší vzdálenosti pak zaměřovací dalekohledy Leupold Vari XIII 3,5-10 x 50 či alternativní Premier Reticle 3-15 x 50, oba na otočné montáži Recknagel ERA-TAC se zajištěním klemovacích pák.

Vlastnosti HK MR 308

Zbraň testovala redakce německého časopisu DWJ, která pak zveřejnila výsledky testu v čísle 7/2010. Bez jediné závady prý vystřílela 500 ran třemi různými druhy střeliva, u kterého se také zjišťovala přesnost zásahu. Na vzdálenost 100 m bylo dosaženo těchto opsaných průměrů obrazce rozptylu: s municí RWS Target Elite Plus se 168 grs/10,9 g těžkou střelou z 10 ran 16 mm, s municí RWS Match se stejnou střelou z 10 ran 23 mm a s municí Hornady 150 grs/9,75 g SST z pěti ran „ještě přijatelných“ 24 mm.


Holá“ Karabina HK MR 308 (IWA 2011)

Redations-Fazid na konci článku uvádí souhrnně: na 100 m z 10 ran obrazec rozptylu 16–23 mm, z pěti ran zhruba 12–18 mm. Na 300 m lze údajně bez problémů dosáhnout u pěti ran rozptylu 64–75 mm.

Hodnocení

Zbraň je tradičně výborně zpracovaná, kovové díly mají matný saténový povrch: hlaveň a plynový násadec jsou černě brynýrovány a duralové díly tvrdě eloxovány vrstvou vysoce odolnou proti poškrábání. Těžiště je těsně před lučíkem, takže je zbraň velmi dobře vyvážená a klidná při střelbě a ve všech polohách ji lze dobře kontrolovat. Zpětný ráz je příjemný, takže se z této „krátké dlouhé zbraně“ velmi rychle a příjemně střílí. Krátká hlaveň se ovšem projevuje značným úsťovým výšlehem.

Ke zbrani se dodává bohaté příslušenství: dva zásobníky, konkávní a konvexní botka, tři druhy pistolových pažbiček, pomocná přední pažbička s integrovanou dvojnožkou i bez ní, dvojnožka Harris, sklopná muška, sklopné a bubínkové hledí, zachycovač nábojnic, táhlo závěru s prodlouženými hmatníky, chránítka ozubených lišt, prodloužené předpažbí se sklopnou muškou, tlumič výšlehu, montáže optiky HK a puškový řemen a držákem. Stejné příslušenství existuje i pro HK MR 223, jen zásobníky jsou tři: na 10, 20 či 30 nábojů.

A úplně poslední informace: Vyhazované nábojnice prý lze přebíjet.

Základní technické údaje HK MR 308

Ráže: .308 Win
Délka zbraně (mm): 913–993
Délka hlavně (mm): 420
Vývrt: 4 drážky o stoupání 1 : 12
Prázdná hmotnost (kg): 4,370
Celková hmotnost (kg): 4,9 (s Aimpointem), 5,5 (s dalekohledem)
Odpor spouště (N): cca 24
Obsah zásobníku (nábojů): 10, 20
Optika: Aimpoint H34L na taktické montáži Recknagel Leupold Vari XIII 3,5-10x50 s
montáží Recknagel ERA-TAC Premier Reticle s ERA-TAC
Zdroje:
C.I.D CZ, s. r. o. Praha;
Pazdera, D., Packan, P.: Karabina HK 416. SR č. 7/2007, s. 16–19;
Ralph, W., Streit T.: Reife geprüft. DWJ č. 6/2009, s. 20–25;
veletrhy IWA 2009, 2010;
www.heckler-koch.de;
www.cidpraha.cz;
Zeitler, R: Überzeugendhochwertig. DWJ č. 7/2010, s. 60–65

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 12/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více