Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Snina I.-Giglovo (25.7.2012)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 16.607

Záver júla máme poriadne rušný. Jedna pracovná akcia, strieda druhú. Dva dni po brigáde v Kružlovej sme vyrazili do Sniny, kde nás čakali ďalšie práce na vojnovom cintoríne Snina I. - Giglovo. Na túto brigádu sa prihlásilo sedem dobrovoľníkov. Väčšina z nás už na tomto cintoríne bola, takže sme vedeli do čoho ideme. Už od rána nás sprevádzali vážne logistické problémy. Nedokázali sme sa na plochu cintorína cintorína dostať s nákladným autom, ktoré nám viezlo materiál a nástroje. Tento neúspech nás stál dosť času a hlavne námahy, pretože sme si na plochu cintorína museli všetko dovliecť sami. Po krátkej pauze sme sa pustili do práce. Prvou úlohou, ktorú sme zvládli v krátkom čase bola montáž identifikačných tabuliek. Bohužiaľ, vzhľadom na nedostatok informácii sú na tabuľkách len dosť všeobecné údaje.


Montáž informačných tabuliek na kríže.

Reklama

Väčšinu času nám zabrala demontáž starého oplotenia. Betónové stĺpy boli hlboko v zemi a bol problém ich vybrať. Po úspešnej demontáži sme stĺpy rozmiestnili okolo cintorína, čím sa  oddelila plocha cintorína od zvyšku lesa.


Likvidácia zvyškov starého oplotenia.

Medzitým sa  druhá skupina venovala príprave dreva na nové oplotenie. Získanú guľatinu zo smrekového dreva bolo treba očistiť od kôry, čo je tiež pomerne neľahká úloha. Počas tejto brigády sa nám podarilo očistiť iba časť pripraveného dreveného materiálu na oplotenie.


Príprava materiálu na nové drevené oplotenie.

Reklama

Napriek rôznym problémom, ktoré nás výrazne obmedzili v pracovnej činnosti sa opäť podarilo urobiť kus práce. Zostáva nám ešte montáž oplotenia a infopanelu o vojnovom cintoríne. Na vojnový cintorín Giglovo sa ešte musíme vrátiť. Zostáva však vyriešiť základný problém s prístupovou cestou pre vozidlá. Schodná cesta by nám výrazne uľahčila prácu. Napriek tomu je badať, že vojnový cintorín Snina I.-Giglovo postupne dostáva nový šat a stáva sa dôstojným vojnovým pietnym miestom. V mene vedenia KVH Beskydy sa chcem všetkým poďakovať za dobre odvedenú prácu.


Výsledok našej práce.


Spoločné foto dobrovoľníkov KVH beskydy Humenné.

Brigáda bola uskutočnená v rámci projektu „Na bicykli za históriou Vihorlatu”, realizovanom vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou.

Zdroj:
Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více