Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Kružlová (23. 07. 2012)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 13.317

V roku 2012 sme začali vyvíjať svoje pracovné aktivity v oblasti vojnových cintorínov aj v okrese Svidník. Na pozvanie starostu obce Kružlová Adriána Guža sme  reagovali pozitívne a začali sme pracovať na rekonštrukcií malého vojnového cintorína  v spomínanej obci. Napriek rôznym prekážkam, ktoré nám znemožnili uskutočniť prvú brigádu v obci už  v skoršom termíne, sa nám podarilo konečne vycestovať  do Kružlovej v netradičný deň pre naše brigády a to v pondelok 23. 7.2012.  Hneď ráno sme začali pracovať na rekonštrukcii miestneho cintorína. V úvode svojej reportáže musím vyzdvihnúť prístup starostu obce a miestnych občanov, ktorí nám všestranne vyšli v ústrety.Vojnový cintorín v Kružlovej je jedným z najmenších vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku. Pozostáva z piatich vojnových hrobov, ktoré sú umiestnené v jednej línii. Sú tu pochovaní piati vojaci padlí v prvej svetovej vojne. Vojnový cintorín sa nachádza v rohu civilného cintorína.

Pred našim príchodom  boli vojnové hroby iba čiastočne viditeľné. Rozhodli sme sa tento cintorín rekonštruovať pomerne nenáročným spôsobom. Celá skupina hrobov bude obnovená, ako jedno hrobové pole. Toto hrobové pole  bude v teréne označené navŕšením zeminy a od okolia bude oddelené kamenným chodníkom. Plocha hrobu bude zatrávnená a jednotlivé hroby sa označia kovovými hviezdicami, ktoré sú replikou pôvodných symbolov, ktoré na hroby z prvej svetovej vojny umiestňovali orgány medzivojnovej Československej republiky.

Reklama

Na prvej brigáde sa nám vzhľadom na malú rozlohu  vojnového cintorína, podarilo urobiť valnú časť rekonštrukčných prác. Okolo celého hrobového poľa sme vykopali  jamu pre betónový základ . Získanou zeminou sme navŕšili hrobové pole. Zvyšok dňa sme strávili realizáciou betónového základu  a vyložením kamenného chodníka po obvode hrobového poľa.


Pôvodný vzhľad cintorína.


Príprava priestoru pre betónový základ.

Zvyšok prác na vojnovom cintoríne bude uskutočnený v priebehu budúceho týždňa. Zostáva nám urobiť úpravu plochy vojnového cintorína, kde je momentálne iba navŕšená zemina. Po jej úprave bude na celá plocha zatrávnená.  Na hrobovom poli budú umiestnené spomínané kovové hviezdice s informačným textom k jednotlivým hrobom.  V strede hrobového poľa bude umiestnený kamenný blok, ktorý bude slúžiť , ako centrálny monument. V blízkosti vojnového cintorína bude umiestnená informačná tabuľa, na  ktorej bude uverejnená história vojnového cintorína v Kružlovej.


Výstavba chodníka.


Výsledok našej práce.

Reklama


Dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy a občania obce Kružlová, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu vojnového cintorína.

V závere svojej reportáže by som sa chcel ešte raz poďakovať samospráve obce Kružlová na čele so starostom Adriánom Gužom a miestnym obyvateľom, ktorí nám pripravili veľmi dobré podmienky pre rekonštrukciu vojnového cintorína  v obci a všestranne nám pomáhali.   Pevne verím, že rekonštrukciu vojnového cintorína úspešne dokončíme a obec Kružlová sa zaradí  medzi obce, kde sa veľmi radi budeme vracať, už nie kvôli oprave cintorínov, ale aby sme sa stretli s novými priateľmi, s ktorými sme sa spoznali vďaka našej snahe  navrátiť  vojnovým cintorínom dôstojnú podobu.

Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více