Main Menu
User Menu

146. samostatná spojovací letka [1941-1941]

146th Detached Liaison Squadron

146. samostatná spojovacia letka

146-я отдельная авиационная эскадрилья связи (146 оаэс)

     
Název:
Name:
146. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
146-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.12.1941
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné sily Krymského frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Mjasnik, Naum Ľvovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 23.11.1941 do 30.12.1941
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
podvignaroda.ru
podvignaroda.ru
podvignaroda.ru
URL : https://www.valka.cz/146-samostatna-spojovaci-letka-1941-1941-t201727#576421Verze : 1
MOD