Odznak za vynikající službu (Rikugun Bukosho)

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 17.073

Toto vyznamenání bylo schváleno Císařským ediktem ze dne 7. 12. 1944 ve dvou třídách. Bylo zamýšleno k okamžitému udělování veliteli na úrovni divizí nebo ekvivalentních jednotek. Mohlo se udělovat retroaktivně od začátku Velké východoasijské války.

Do té doby se v Japonsku vyznamenávalo za statečnost především posmrtně. Vojáci padlí v akci byli povýšeni o jednu hodnost a obdrželi nižší třídu Řádu zlatého luňáka. Někdy byli vyznamenání i žijící vojáci, ale spíše za výsluhu než za statečnost. Všechna tato vyznamenávání probíhala velmi komplikovaně na úrovni nejvyšších velitelství a procedura trvala v průměru 2–3 roky.     

Reklama

S válečnými neúspěchy po roce 1942 vyvstala potřeba odměňovat hrdinství okamžitě, aby se zvýšila morálka vojáků. Vyznamenávalo se okamžitě během jednoduchého ceremoniálu a předání odznaku doprovázelo písemné zdůvodnění .

Následující informace pocházejí z nepublikovaného článku kalifornského leteckého historika Henry Sakaida. Podle něj byla většina vyznamenání  udělena příslušníkům armády. Ale například odznaky 2. stupně byly uděleny dvěma příslušníkům námořnictva, létajícím jako navigátoři na armádních bombardérech pří útocích roku 1944 proti americké flotile v Bitvě ve Filipínském moři.

Vyznamenávalo se jednak za jednotlivou akci, jako například odznak 1. stupně rotmistrovi Sumi Tadao za noční akci 13. března 1945. Ten při opakovaných operačních letech nad Osakou sestřelil čtyři letadla B-29 a další tři poškodil. Nebo se vyznamenávalo za výsledky během delšího časového období, jako v případě majora Kobayashi Teruhiko, ve 24 letech nejmladšího velitele letecké skupiny. Ten při přidělení ke 244. Sentai sestřelil deset B-29 a tři stíhačky.

Jsou zdokumentována i udělení za nebojové zásluhy, jako např. veliteli letecké továrny Tachiarai za zvýšení výroby o 300 % v únoru 1945. Byla udělena i skupinová vyznamenání, např. odznaky 2. stupně celým posádkám bombardérů za jednotlivou misi. Počet odznaků byl udělen pilotům, kteří zničili B-29 taranem a zachránili se na padáku. Příkladem je vyznamenání Itagi Masao, který zničil tři B-29, z toho dvě taranem. Odznak 2. stupně obdržel za útok taranem dne 3. 12. 1944. Zaútočil čelně na B-29 498. bombardovací skupiny, pilotovanou 1st Lt. Donem J. Duffordem. Itagakiho děla se zasekla a tak narazil do motoru č. 3, vyskočil padákem a zachránil se. Poškozená B-29 musela odrazit řadů útoků japonských stíhaček, ale nakonec se šťastně vrátila 1 500 mil na základnu.

Odznak byl vyroben ze železa a měl rozměry 40 x 50 mm. Reaguje na magnet a tak se dá rozpoznat originál od některých kopií.


1. třída - Kou


2. třída - Otsu


2. třída varianta

Reklama


Poválečná výroba


Udělovací krabička

Jeden americký voják si z Filipín přivezl kufřík plný různých japonských dokladů. Teprve nedávno se jejich kopie dostaly do Japonska. Mezi nimi se nacházejí tři udělovací doklady k Bukosho 2. stupně.  Vystavil je stejný důstojník, velitel 100. divize armádní podplukovník Harada Jiro ve stejný den 1. 8. 1945.  Z data a popisu je zřejmé, že byly uděleny za statečnost v Bitvě o Mindanao. Doklady jsou číslovány a je pravděpodobné, že se jedná o čísla odznaků.

První odznak č. 228 byl udělen armádnímu seržant-majorovi Kobaiashi z 1. roty, 3. čety dopravní jednotky 100. divize, druhý odznak č. 232 desátníkovi (Heicho) Terao ze stejné jednotky a třetí odznak č. 224 nadporučíkovi Oki, veliteli 1. roty.


Č. 228

Reklama


Č. 232


Č. 224 

Lze spekulovat, že odznaky nejspíše nebyly fyzicky uděleny nejen těmto vyznamenaným, ale i mnoha dalším na rozsáhlých bojištích východní Asie. Zásobovací problémy japonské armády byly značné. Svědčí o tom i tyto zřejmě provizorní dekrety, psané rukou na čistý kus papíru.

Prameny:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
https://www.imperialjapanmedalsandbadges.com

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více