Konec bastionových pevností v Čechách

Autor : 🕔02.02.2012 📕17.191

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Když vysoké hradby středověkých měst přestaly odolávat palbě stále dokonalejšího obléhacího dělostřelectva, předsunuli před ně fortifikační stavitelé ochranný zemní val a snížili výšku hradeb na jeho úroveň. Když se oblehatelé naučili předsunutý val prokopat a posunout tím svá děla do bezprostřední blízkosti opevnění, byly hradby zesíleny dalším, tentokrát týlovým zemním valem a staly se pouhým armovacím prvkem mohutného obranného náspu. Tak vznikl bastionový opevňovací systém, jehož nejvýznamnějším představitelem se koncem 17. století stal francouzský inženýr Sébastien le Prestre markýz de Vauban (1633–1707).

Bastionové opevnění ve svých jednoduchých barokních počátcích

Vzhledem k tomu, že souběžně s fortifikačním systémem vyvíjel markýz Vauban zároveň i způsob jeho dobývání kombinací palby a přibližovacích zákopů, stala se z této činnosti vysoce sofistikovaná vojensko-technická záležitost, jejíž dobu trvání bylo možno s matematickou přesností vypočítat. Snaha čelit pomalému, nicméně v konečném důsledku neodvratnému postupu oblehatelů se projevovala především přidáváním dalších předsunutých fortifikačních prvků do příkopu mezi hlavní hradbou a vnějším valem, čímž se původně jednoduchá obranná linie bastionů (bašt) a spojovacích kurtin (hradeb) začala členit do hloubky. Sám Vauban postupně vymyslel celkem tři fortifikační systémy, nazývané dnes jeho jménem. V dílech Vaubanových následovníků, zejména z takzvané mezièrské inženýrské školy, dosáhl bastionový systém ve druhé polovině 18. století vrcholu svého vývoje...

Na území Čech byly podle zásad mezièrské školy vybudovány tři mohutné městské bastionové pevnosti: Hradec Králové (1766-1789), Terezín (1780-1790) a Josefov (1781-1791), jejichž úkolem bylo chránit severozápadní hranici rakouského císařství proti případnému pruskému vpádu.

Hradec Králové na počátku 19. století. V popředí jedna z přístupových hrází

Opevnění pevnosti Hradec Králové bylo složeno z vnitřní linie bastionů a kurtin, další linie ravelinů a lunet v příkopu a vnější linie, kterou tvořila krytá cesta za příkopem. Díky konfiguraci terénu a systému stavidel bylo navíc možné celé předpolí pevnosti zaplavit, takže jediný přístup k pevnosti pak umožňovaly pouhé tři vyvýšené hráze. Při prvním a jediném bojovém využití hradecké pevnosti roku 1866 se právě toto obranné opatření ukázalo (byť dosti tristním způsobem) jako velmi účinné. Když totiž přes Hradec Králové ustupovaly jednotky rakouské armády, poražené nedaleko odtud v bitvě u Sadové, dal velitel pevnosti podle předpisu zavřít brány. Na západní přístupové hrázi došlo tím pádem k zácpě a nemálo ustupujících vojáků se v umělých záplavách utopilo. Vlastních bojů s Prusy, táhnoucími mezitím nerušeně na Prahu, se následně zúčastnilo pouze několik baterií pevnostního dělostřelectva, které se až do skončení války občas vzájemně ostřelovaly s bateriemi pruských krycích jednotek...

Pevnost Terezín  v roce 1845

Při stavbě pevnosti Terezín bylo kromě záplavového systému využito i takových nejmodernějších rafinovaností fortifikačního stavitelství, jakou byla důmyslná síť třiceti kilometrů předem přichystaných minových a speciálních naslouchacích chodeb, které měly čelit nepřátelské podkopové činnosti. K přímému bojovému využití terezínské pevnosti nicméně nikdy nedošlo. Za prusko-rakouské války roku 1866 podnikla její posádka výpad proti zásobovacím cestám pruské armády, při kterém úspěšně zničila železniční most u Neratovic. Bohužel to provedla již v době platnosti příměří, které předcházelo konci války...

Pevnost Josefov na počátku 20. století

Pevnost Josefov (původně Ples) byla vystavěna nejen současně s pevností Terezín, ale také podle shodných fortifikačních zásad. Rovněž zde se počítalo s možností zaplavení části předpolí a systém podzemních chodeb byl dokonce ještě o 10 kilometrů delší než v Terezíně. Prakticky shodné bylo i jediné bojové využití obou pevností. S tím rozdílem, že za války roku 1866 oddíl josefovské posádky nezničil (natož v době platnosti příměří) žádný most, ale sám byl takřka zničen v bitvě u České Skalice, a že josefovská děla si několikrát vystřelila na vzdálené pruské kolony, postupující na Prahu...

Úhrnem vzato, žádná z nejmodernějších českých bastionových pevností, postavených k obraně proti Prusku, svůj úkol nesplnila. Důvodem nebyl ani tak další vývoj obléhacího dělostřelectva či zdokonalení způsobu dobývání pevností, ale skutečnost, že na přelomu 18.a 19. století došlo k zásadní změně v samotném způsobu vedení války. Místo malých profesionálních armád, které si nemohly dovolit ponechat v týlu nepřátelskou pevnost, a musely ji proto pracně (byť díky Vaubanovi přísně vědecky) dobývat, se na evropských bojištích objevily početné masové armády, které nepřátelskou pevnost prostě zablokovaly krycími jednotkami a pokračovaly v postupu. Fortifikační stavitelství na tuto skutečnost později reagovalo budováním souvislých pevnostních linií, pro osamocené pevnosti z osmnáctého století – včetně těch českých – však už bylo pozdě. Ačkoli byly ve své době dokonalé, staly se v 19. století zbytečnými. Zvlášť když se po roce 1866 stal z Pruska místo odvěkého nepřítele spojenec na věčné časy...

A tak byla roku 1882 jako první zrušena pevnost Terezín, roku 1884 následovala pevnost Hradec Králové a roku 1888 přestala formálně existovat i pevnost Josefov. Opevnění Hradce Králové bylo až na nepatrné zbytky kompletně zbořeno, Terezín a Josefov se dodnes dochovaly jako nikdy ke svému účelu nevyužité a (navzdory úsilí hrstky nadšenců) pozvolna chátrající klenoty pevnostního stavitelství 18. století...

Zdroje textu a obrázků:
Vladimír Kupka a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2001)
www.valka.cz 
https://richard-1.com/terezin/
https://www.josefov.com/josefov_historie.htm
Autor : 🕔02.02.2012 📕17.191

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 6 days ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago