Main Menu
User Menu
Reklama

Role Evropské unie v izraelsko-palestinském mírovém procesu

Autor : 🕔24.01.2012 📕6.428
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Role Evropské unie v izraelsko-palestinském mírovém procesu

Autor: Lucie Svobodová
Vedoucí práce: Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D.
Praha 2011

Úvod

1. Stručné historické shrnutí působení Evropského společenství(Evropské unie) v izraelsko-palestinském konfliktu

Reklama

1.1 Období před rokem 1990

1.2 Devadesátá léta

1.3 Situace po roce 2000

1.3.1 Rok 2009

2. Oficiální postoj EU k izraelsko-palestinskému konfliktu,vztahy EU-Izrael-Palestina

2.1 Řešení v podobě dvou nezávislých států

2.1.1 Oficiální postoj EU ke sporným otázkám konfliktu

2.2 Euro-středomořské partnerství

2.2.1 Asociační dohoda mezi EU a Izraelem

Reklama

2.2.2 Prozatímní asociační dohoda mezi EU a Palestinskou samosprávou

2.3 Evropská politika sousedství (EPS)

2.3.1 EPS – vztahy s Izraelem

2.3.2 EPS – vztahy s Palestinskou samosprávou

2.4 Unie pro Středomoří

2.5 Evropská finanční podpora Palestinské samosprávě

3.Postoj EU k nedávné a aktuální problematiceizraelsko-palestinského konfliktu

Reklama

3.1 „Závěry Rady o blízkovýchodním mírovém procesu z 12/2009“

3.2 Události od ledna do května 2010

3.2.1 Návštěva VR C. Ashtonové na Blízkém východě

3.2.2 Zasedání Kvartetu v Moskvě

3.2.3 Zahájení nepřímých mírových rozhovorů v květnu 2010

3.3 Konflikt týkající se flotil plujících do Gazy

3.3.1 Podstata a průběh konfliktu

3.3.2 Pozice EU

3.3.3 Důsledky konfliktu

3.4 Mírová jednání z podzimu 2010

3.5 Situace během revolucí v arabském světě na začátku roku 2011a po nich

3.5.1 Možný budoucí vliv arabských revolucí na Izrael - hypotézy

4. Možný budoucí vývoj

4.1 Souvislost finanční stability oblasti s dosažením mírového uspořádání

4.2 Problematika komunikace/nekomunikace s hnutím Hamás

4.3 Doporučení k budoucí činnosti EU v oblasti

Závěr

Bibliografie

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.01.2012 📕6.428