Vybrané trendy globální bezpečnosti

Autor : 🕔13.12.2011 📕4.935
Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vybrané trendy globální bezpečnosti

Autor: Jana Strouhalová
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Praha 2011


Úvod

1. Bezpečnost a její dimenze

1.1 Pojem bezpečnost

1.2 Pojmy hrozba a riziko.

1.3 Koncept bezpečnosti kodaňské školy

1.3.1 Sekuritizace a referenční objekt

1.3.2 Dimenze bezpečnosti

2. Vojenská bezpečnost

2.1 Výdaje na zbrojení

2.2 Význam nestátních aktérů

2.3 Informace a vojenské technologie

2.4 Jaderné odzbrojení

2.5 Ideologie

3. Energetická bezpečnost

3.1 Zdroje energie

3.2 Klíčové regiony

3.2.1 Význam Arktidy

3.3 Environmentální aspekty

Závěr

Seznam použité literatury

Autor : 🕔13.12.2011 📕4.935

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře