Main Menu
User Menu
Reklama

Ekonómia konfliktu: prípadová štúdia Demokratická republika Kongo

Autor : 🕔13.12.2011 📕6.169
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Ekonómia konfliktu: prípadová štúdia Demokratická republika Kongo

Autor: Ján Adamovič
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Praha 2011

Reklama


Úvod

I. Ekonomické agendy vo vojne

1. Nerastné suroviny a konflikt

1.1. Nerastné suroviny a chudoba

1.2. Nerastné suroviny a governance

1.3. Nerastné suroviny a (ne)separatistické vojny

2. Povstalci a financovanie vojny

2.1. Nerastné suroviny a financie

2.2. Booty Futures

Reklama

2.3. Únosy, vydieranie a financovanie vojny

3. Globalizácia a vojna

4. Tieňový štát a vojna

5. Stakeholder analýza

6. Postkonfliktná rekonštrukcia a jej problem

6.1 Odrezanie rebelov od trhov

II. Ekonómia konfliktu v DRC

1. Základné informácie o DRC

2. Pozadie pre skúmanie ekonomických dimenzií

2.1. Mobutuov tieňový štát

Reklama

2.2. Prvá konžská vojna

2.3. Druhá konžská vojna

3. Ekonomické dimenzie vojny v DRC

3.1. Financovanie vojny

3.2. Stakeholder analýza v DRC

4. Prekážky mieru

Záver

Zoznam použitej literatúry

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.12.2011 📕6.169