OSN a genocida ve Rwandě

Autor : 🕔09.12.2011 📕7.694

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. OSN a genocida ve Rwandě
 2. OSN a genocida ve Rwandě
 3. OSN a genocida ve Rwandě
 4. OSN a genocida ve Rwandě
 5. OSN a genocida ve Rwandě
 6. OSN a genocida ve Rwandě
 7. OSN a genocida ve Rwandě
 8. OSN a genocida ve Rwandě

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Bezpečnost mezinárodních vztahů byla během 20. století narušena třemi globální konflikty. První a druhou světovou válku následovala bipolární konfrontace SSSR a USA – tzv. studená válka. V dnešní době byly tyto globální konflikty nahrazeny problémy vnitřního charakteru lokalizovanými v ohraničených oblastech. Rwanda bohužel není jediným případem takovýchto konfliktů, dalšími jsou např. Dárfúr, Somálsko, Srí Lanka, v Evropě Kosovo či oblast Kavkazu.

Nejuznávanějším a nejvlivnějším aktérem v otázce mezinárodní bezpečnosti je bezesporu Organizace Spojených národů, jejímž cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Při svém založení byly cíle OSN zaměřeny jednoznačně na mezinárodní konflikty. Vývoj mezinárodních vztahů s sebou však přinesl nové problémy a začaly narůstat vnitrostátní konflikty, při kterých docházelo k porušování lidských práv a svobod. OSN tedy musela přizpůsobit své tradiční nástroje činnosti a postavit se těmto konfliktům. Občanské války nastolily složité otázky, jako například schopnost reakce mezinárodního společenství nebo problematiku ochrany civilního obyvatelstva. V reakci na vnitrostátní konflikty iniciovala Rada bezpečnosti komplexní mírové operace – peacekeeping.

Genocida ve Rwandě bývá označována za nejrychlejší genocidu historie či za nejhrůznější násilný čin z hlediska počtu mrtvých za den. Během tří měsíců zde zahynulo přes 800 000 tisíc lidí a další statisíce skončily v uprchlických táborech v sousedních zemích. Stále diskutovanou otázkou masakrů zůstává role mezinárodního společenství, jež nedokázalo genocidě zabránit. Proto se ve své práci zaměřím právě na počínání OSN. Mým cílem je zhodnotit, zda lze OSN přičítat zodpovědnost na genocidě ve Rwandě. Je vůbec OSN vázána nějakými mezinárodními normami, které by zahrnovaly povinnost genocidě zabránit? Měla možnost a prostředky tomuto masakru předejít? Proč nezasáhla, když dostávala jasné informace o eskalujícím konfliktu mezi dvěma etniky?

Ve své práci se opírám jak o primární, tak o sekundární zdroje. Z primárních především o Chartu OSN, Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidia a rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Vzhledem k omezenému množství českých publikací týkajících se tématu jsem čerpala převážně ze zahraničních zdrojů. Publikace se většinou zaměřují na etnické konflikty z obecného hlediska a zkoumání výhradně rwandského konfliktu není již tak časté. Výjimkou je dílo Freda Grünfelda The Failure to Prevent Genocide in Rwanda: the Role of Bystanders a Lindy Melvernové A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda´s Genocide. Velmi přínosnou pro mne také byla zpráva Leave None to tell the story: Genocide in Rwanda, vydaná nevládní organizací zabývající se porušováním lidských práv - Human Rights Watch.

V první kapitole se pokusím nastínit historický vývoj vztahů mezi znesvářenými etnickými skupinami, zdroje tohoto napětí a jak k němu přispěli evropští kolonizátoři. 60. léta 20. století přinesla Rwandě nezávislost, ale ani ta nezaručila mír rwandskému obyvatelstvu. Následovaly vpády Tutsiů ze sousedních států, které se neobešly bez represí ze strany rwandské vlády. Obrovský počet Tutsiů byl buď zmasakrován, nebo uprchl do sousedních států. Tato situace se poté ještě několikrát opakovala. V první části práce je popsán sled událostí, které vedly ke genocidě v roce 1994.

Aby bylo možné zhodnotit, zda je OSN zodpovědná za to, že nedokázala genocidě ve Rwandě zabránit, je nejprve nutné vymezit její mezinárodněprávní zodpovědnost a povinnosti, které z ní vyplývají. Touto problematikou se zabývám ve druhé kapitole, kde se zaměřuji na OSN jako aktéra mezinárodních vztahů v otázce bezpečnosti.

Ve třetí kapitole se věnuji genocidě z hlediska mezinárodního práva a jejímu potrestání. Ve Rwandě byl za tímto účelem vytvořen ICTR – Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Vycházím převážně z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948.

Stěžejní částí mé práce je čtvrtá kapitola, ve které se blíže zaměřím na počínání OSN před, v průběhu a po genocidě v roce 1994. Pokusím se zhodnotit, proč nedošlo k zabránění masakrů, zda to bylo v chybě komunikace či netečnosti západních zemí vůči událostem v tak malé a jim vzdálené zemi Afriky.

OSN nebylo jediným aktérem mezinárodních vztahů ve Rwandě, který zde v průběhu genocidy působil. Role jednotlivých států jako jsou Francie, Belgie či Spojené Státy je taktéž diskutabilní. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce se však o počínání těchto aktérů zmiňuji jen okrajově.

Seznam použitých zkratek

ICC International Criminal Court

ICTR International criminal tribunal for Rwanda

ICTY International criminal Tribunal for the former Yugoslavia

MRND Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement

RADER Rwandese Democratic Assembly

RPF Rwandan Patriotic Front

RTLM Radio Télévision Libre des Mille Collines

UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda

UNAR Union Nationale du Ruanda,

UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda – Rwanda

Autor : 🕔09.12.2011 📕7.694

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago