Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů

Autor : 🕔07.12.2011 📕5.498

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 2. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 3. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 4. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 5. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 6. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 7. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 8. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 9. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam literatury

Bercovitch, Jacob a Lamare, James W. 1993. The process of international mediation: An analysis of the determinants of successful and unsuccessful outcomes. Australian Journal of Political Science. 1993, Sv. 28, 2, stránky 290-305.

Bercovitch, Jacob. 2002. Studies in International Mediation. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2002. ISBN 0-333-69301-9.

Centre for Humanitarian Dialogue. 2007. Mediation Data Trends Report 2007. [PDF] Lausanne : Centre for Humanitarian Dialogue, 2007.

Čejka, Marek. 2004. Ženevská konference o palestinských uprchlících. Rozvojovky. UNRWA, 23. 6 2004. [Citace: 10. 5 2011.] https://www.rozvojovka.cz/zenevska-konference-o-palestinskych-uprchlicich_221_103.htm.

Dayan, Moshe. 1981. Break-through : a personal account of the Egypt-Israel peace negotiations. Lonydýn : Weidenfeld and Nicolson, 1981. ISBN 0-297-77916-8.

du Toit, Pierre. 2008. Rules and Procedures for Negotiated Peacemaking. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contemporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 78-93.

Fisher, Roger, Ury, William a Patton, Bruce. 1994. Dohoda jistá - zásady úspěšného vyjednávání. Praha : Management Press, 1994. ISBN 80-85603-48-9.

Guelke, Adrian. 2008. Negotiations and Peace Processes. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contermporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 63-77.

Hanieh, Akram. 2001. The Camp David Papers. Journal of Palestine Studies. Zima, 2001, Sv. 30, 2, stránky 75-97.

Hindlsová, Lucie. 2004. Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ). Praha : Kamil Mařík - PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004. ISBN 80-86419-72-X.

Hladík, Petr. 2006. Seznámení s mediací. Písek : Phare, 2006. Mediace - zkušenosti z Písecka. stránky 9 - 13. ISBN 80-239-7496-3.

Honigová, Sylva. 2006. Proces mediace. Písek : Phare, 2006. Mediace - Zkušenosti z Písecka. stránky 14 - 19. ISBN 80-239-7496-3.

Israel Ministry of Foreign Affairs. Guide to the Mideast Peace Process. Israel Ministry of Foreign Affairs. Israel Ministry of Foreign Affairs. [Citace: 14. 4 2011.] https://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/.

—. The Middle East Peace Summit at Camp David-July 2000. Israel Ministry of Foreign Affairs. Israel Ministry of Foreign Affairs. [Citace: 28. 4 2011.] https://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/The+Middle+East+Peace+Summit+at+Camp+David-+July+2.htm.

Kolářová, Tereza. 2006. Efektivita peacemakingu OSN. Masarykova univerzita. 2006. [Citace: 11. 3 2011.] https://is.muni.cz/th/103072/fss_m/Diplomova_prace.pdf.

Kolb, Deborah M. 1985. To Be a Mediator: Expressive Tactics in Mediation. Journal of Social Issues. Léto, 1985, Sv. 41, 2, stránky 11-26.

Mahmood, Zahid. 1985. Sadat and Camp David Reappraised. Journal of Palestine Studies. Podzim, 1985, Sv. 15, 1, stránky 62-87.

Miall, Hugh; Ramsbotham, Oliver a Woodhouse, Tom. 1999. Contemporary Conflict Resolution. Malden : Polity Press, 1999. ISBN 0-7456-2035-3.

Mitchel, Christopher. 2008. Mediation and the Ending of Conflicts. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contemporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 94-104.

Organizace spojených národů. Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora. Organizace spojených národů. [Citace: 2. 5 2011.] https://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf.

Peclová, Kateřina. 2006. Mediace - indikace, výhody a limity; srovnání mediace a jiných možností řešení konfliktů. Písek : Phare, 2006. Mediace - Zkušenosti z Písecka. stránky 20 - 25. ISBN 80-239-7496-3.

Princen, Tom. 1991. Camp David: Problem-Solving or Power Politics as Usual? Journal of Peace Research. Únor, 1991, Sv. 28, 1, stránky 57-69.

Pruitt, Dean .G a Carnevale, Peter J. 1993. Negotiation in social conflict. Buckingham : Open University Press, 1993. ISBN 0335098665.

Quandt, William. 1986. Camp David and Peacemaking in the Middle-East. Political Science Quarterly. 1986, Sv. 101, 3, stránky 357-377.

—. 2005. Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967. Washington D.C. : Brookings Institution Press, 2005. ISBN 0-8157-9765-6.

Riskin, Leonard L., Arnold, Tom a Keating, Michael J. Jr. 1997. Mediace aneb Jak řešit konflikty. Praha : PALLATA, 1997. ISBN 80-901710-6-0.

Rubin, Jeffrey Z., Pruitt, Dean G. a Sung, Hee Kim. 1986. Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. New York : Random House, 1986. 978-0070542112.

Slim, Hugo. 2007. A guide to mediation: Enabling peace processes in violent conflicts. Centre for Humanitarian Dialogue. 2007. [Citace: 2. 5 2011.] https://www.hdcentre.org/publications/guide-mediation-enabling-peace-processes-violent-conflicts.

Smith, Amy L. a Smock, David R. Managing a Mediation Process: Web Handbook. United States Institute of Peace. BR. United States Institute of Peace. [Citace: 18. 03 2011.] https://www.usip.org/programs/projects/managing-mediation-process.

Stein, Janice Gross a Marantz, Paul. 1985. Peace-making in the Middle East: problems and prospects. Beckenham : Croom Helm, 1985. 0-7099-3522-6.

The Palestinian-Israeli Camp David Negotiations and Beyond. 2001. Journal of Palestine Studies. Podzim, 2001, Sv. 31, 1, stránky 62-75.

United Nations. 1967. Resolution 242. United Nations. United Nations, 22. 11 1967. [Citace: 20. 4 2011.] https://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/IMG/NR024094.pdf?OpenElement.

United Nations. 1973. Resolution 338. United Nations. United Nations, 15. 8 1973. [Citace: 20. 4 2011.] https://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/288/65/IMG/NR028865.pdf?OpenElement.

Veselý, Zdeněk. 2007. Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , 2007. ISBN 978-80-7380-018-5.

Wage, Jan L. 1999. Vyjednávání - strategie a taktika. Ostrava : Monatex a.s., 1999. ISBN 80-7225-034-5.

Zartman, I. William. 2008. The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contemporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reonstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 22-35.

Seriál

 1. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 2. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 3. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 4. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 5. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 6. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 7. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 8. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů
 9. Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔07.12.2011 📕5.498

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře