Main Menu
User Menu

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Autor : 🕔06.12.2011 📕5.739
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Autor: Jiří Waldhauser
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jaroslav Šauer, CSc.
Praha 2011


1 Úvod

2 Pojem energetická bezpečnost

3 Dimenze a komponenty energetické bezpečnosti

3.1 Velikost primární palivoenergetické bilance

3.2 Struktura primární palivoenergetické energetické bilance

3.2.1 Využití vlastních zásob energetických surovin

3.2.2 Podpora obnovitelných zdrojů energie

3.3 Energetická efektivnost

3.4 Konzervace energie

3.5 Fiskální politika

3.6 Diversifikace dodavatelů a přepravních tras

3.6.1 Zemní plyn

3.6.2 Ropa

3.7 Energetická spolupráce na mezinárodní úrovni

4 Německo a jeho vliv na energetickou bezpečnost střední Evropy

4.1 Příležitosti a hrozby rozvoje obnovitelných zdrojů v SRN pro země V4

4.2 Dopady odstavení německých jaderných elektráren na V4

4.3 Příležitosti německého cíle multinacionalizace energetiky pro země V4

4.4 Energetická spolupráce SRN a Ruska (Nord Stream)

4.5 Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje

Závěr

Seznam zkratek, obrázků a literatury

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.12.2011 📕5.739