Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců na Jesenicku v letech 1945-1947

Autor: Bc. Lenka Kriegischová 🕔︎︎ 👁︎ 14.504

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců na Jesenicku v letech 1945-1947

 

Reklama

Autor: Lenka Kriegischová
Vedoucí práce: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Praha 2011

 

Úvod

1. Vývoj Jesenicka do roku 1945

1.1 Soužití Čechů a Němců

1.2 Hospodářský a politický vývoj

2. Okolnosti a průběh vysídlení Němců

2.1 Dekrety prezidenta republiky

2.2 Cesta k odsunu

2.3 Realizace odsunu na jJesenicku

Reklama

2.4 Opatření proti Němcům

3. Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců

3.1 Proces osídlení

3.2 Konfiskace v obci Adolfovice

3.3 Ekonomické dopady na Jesenicku

3.3.1 Průmysl

3.3.2 Zemědělství

3.3.3 Finanční zátěž odsunu

3.4 Sociální dopady na Jesenicku

Reklama

3.4.1 Noví spoluobčané

3.4.2 Počeštění kraje

3.4.3 Veřejné služby

Závěr

Seznam použité literatury

Seznam tabulek

Seznam příloh

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více