Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století

Autor : 🕔02.12.2011 📕3.493

Seriál

 1. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století
 2. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Úvod
 3. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 1.
 4. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 2.
 5. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 3.
 6. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 4.
 7. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Závěr
 8. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Seznam literatury:

Nevydané prameny:

THE NATIONAL ARCHIVE. German Reparations. Experts´ Report. Principal Questions for Consideration. Memorandum by the Chancellor of the Exchequer. CAB/24/204, s. 11, https://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/DoLUserDownload/sylviar@seznamcz/CAB/24/204/0/0023.pdf.

THE NATIONAL ARCHIVE. Economic Advisory Council. Fifth Report of Committee on Economic Information. Survey of the Economic Situation. November 1932. CAB/24/235, s. 22,https://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/DoLUserDownload/sylviar@seznamcz/CAB/24/235/0/0022.pdf.

THE NATIONAL ARCHIVE. Anglo-American Relations. Note by teh Acting Secretary of State for Foreign Affairs. CAB/24/198, s. 13, https://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/DoLUserDownload/sylviar@seznamcz/CAB/24/198/0/0044.pdf.

THE NATIONAL ARCHIVE. Cabinet. Committee on National Expediture. Note by the Secretary. Cabinet. CAB/24/222, s. 290, https://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/DoLUserDownload/sylviar@seznamcz/CAB/24/222/0/0044.pdf.

INVASION OF POLAND: GERMANY ATTACKS ACROSS ALL FRONTIERS. The Times, 2. září 1939, s. 10.

OVATION IN LONDON, The Times, 1. října 1938, s. 12.

HERR HITLER, The Times, 31. leden 1933, s. 10.

ARCHIV MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, II. sekce, 1919-1939. Parliamentary Debates: House of Commons, Jul. 1938, roč. 338, č. 156, s. 2931-2932.
Vydané prameny:

CHURCHILL, W. S. 1992. Druhá světová válka I.: Blížící se bouře, Praha: Lidové noviny, 1992, ISBN 80-7106-067-4.

Documents on British Foreign Policy 1919-1939. II. series, V. díl. Enclosure in No. 491: Colonel Badham-Thornhill to Sir M. Lampson. PEKING, Jul, 1931. str. 631-632.

FENWICK, 1936. The Relation of the Franco-Soviet Pact to the Locarno Treaty, in: The American Journal of International Law, . Aug. 1936, vol. 30, no. 2, s. 265-270, [cit. 2011-07-12]. https://www.jstor.org/stable/2191092. ISSN: 00029300.

JENNINGS, 1938. British Organization for Rearmament, in: Political Science Quarterly,. Dec. 1938, vol. 53, no. 4, s. 481- 490, [cit. 2011-07-12]. https://www.jstor.org/stable/2143526. ISSN: 00323195.

JONES, L.1923. Military Occupation of Alien Territory in Time of Peace, in: Transactions of the Grotius Society,. 1923, vol. 9, s. 149-163, [cit. 2011-06-11]. https://www.jstor.org/stable/742966. ISSN: 14791234.

KEYNES, J. M. 2004. Ekonomické důsledky míru, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, ISBN 80-7325-043-8.

MARTEL, G. (ed.). 2009. The Times and Appeasement: the journals of A. L. Kennedy, 1932-1939, ed. Camden Fifth Series, vol. 16, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, ISBN: 978-0-521-79354-4.

SCHMIDT, P., 1997. Paměti Hitlerova tlumočníka, Brno: Barrister & Principal, 1997, ISBN: 80-85947-21-8.

SCHWARZ, W,H. 1931. Germany and the League of Nations, in: International Affairs,. Mar. 1931, vol. 10, no. 2, s. 198, [cit-06-11]. https://www.jstor.org/stable/3015982 . ISSN: 14738104.

SELF, R. 2005. The Neville Chamberlain Diary Letters. Vol. 4, The Downing Street Years, 1934-1940, Aldershot: Ashagate, 2005, ISBN: 0-7546-5266-1.

SELF, R. (ed.). 2002. The Neville Chamberlain Diary Letters. Vol.3 The heir apparent, 1928-1933, Aldershot: Ashagate, 2002, ISBN: 1-84014-693-1.

THE BRITISH ECONOMY. The Statistics 1900-1964. London: Economics Servise by The

Times Publ. Comp. Ltd, 1964.
Monografie:

ASTER, S. (ed.). 2004. Appeasement and All Souls: a portrait with documents, 1937-1939. In: Camden Fifth Series, Vol. 24, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN: 0-521-84374-X.

CÍLEK, R. 2009. Každý, kdo unese oštěp…První a poslední Mussoliniho vítězství, válka o Habeš 1935-1936, Praha: Epocha, 2009, ISBN: 978-80-87027-36-3. S. 263.

ELLINGER J. 2009. Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce: britská zahraniční politika, 1937-1940, Praha: Lidové noviny, 2009, ISBN 978-80-7106-987-4.

EICHENGREEN, B. 1995. Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression: 1919-1939. New York: Oxford University Press, 1995. 448 s. ISBN: 0-195-06431-3

FEINSTEIN, TEMIN, TONIOLO. 1997, The European Economy Between The Wars, New York: Oxford University Press, 1997, ISBN: 0-19-877480-X.

FEINSTEIN, TEMIN, TONIOLO. 2008, The World Economy Between World Wars, New York: Oxford University Press, 2008, ISBN: 978-0-19-530755-9.

FLOUD, R. JOHNSON P. (eds.). 2004. The Cambridge Economic History of Modern Britain, volume II. In: Economic Maturity, 1860-1939, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN: 0-521-82037-6.

GILBERT, M., GOTT, R. 1963. The Appeasers, London: Charles Birchall & Sons, LTD., 1963.

GILBERT, M. 2005. Dějiny dvacátého století: 1900-1933, Praha: Lidové noviny, 2005, ISBN 80-7106-401-7.

GILBERT, M. 1966. The Roots of Appeasement, London: Cox & Wyman Ltd., 1966.

IRVING, D. 1998. Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945, Brno: Books, 1998, ISBN: 80-7242-040-2.

HANCOCK, GOWING, 1953. History of the Second World War, British War Economy, London: Her Majesty´s Stationery Office & Longmans, Green & Co., 1953.

KINDLEBERGER, CH, P. 1986. The World in Depression, 1929-1939, London: University of California Press, Ltd., 1986, ISBN: 978-0-520-05592-6.

KRATOCHVÍL, DRULÁK. 2009. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, s.r.o., 2009. 27 s. ISBN 978-80-7367-469-4.

MACMILLANOVÁ, M. 2001. Mírotvorci, Pařížská konference 1919, Praha: Academica, 2001, ISBN: 80-200-1151-X.

MARTEL, G. (ed.). 1986. The Origins of the Second World War Reconsidered, The A.J.P. Taylor debate after twenty-five years, London: Unwin Hyman, 1986, ISBN: 0-04-940085-1.

MIDDLEMAS, K. 1972. The British Government and Germany, 1937-39, Chicago: Quadrangle Books, 1972, ISBN: 0-8129-0241-6.

MORGAN, K. O. 2010. Dějiny Británie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, ISBN: 978-80-7106-432-9.

MÜLLER, KRIEGER, VOLLRATH. 1995. Dějiny Německa, Praha: Lidové noviny, 1995, ISBN: 80-7106-125-5.

NÁLEVKA, V. 2000. Světová politika ve 20. století I., Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan, 2000, ISBN: 80- 902261-4-0.

NEVILLE, P. 2008. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha: Víkend s.r.o., 2008, ISBN: 978-80-86891-98-9.

ORT, A. 2000. Evropa 20. století, Praha: Arista, 2000, ISBN: 80-86410-06-4.

POLLARD S. 1969. The Development of the British Economy 1914-1967, London: Edward Arnold Ltd, 1969, SBN: 7131-5450-0.

POSTAN M. M. 1952. History of the Second World War, British War Production, London: Her Majesty´s Stationery Office & Longmans, Green & Co., 1952.

RECORD, J. 2006, The Specter of Munich: Reconsidering the Lessons of Appeasing Hitler, Washington, D.C.: Potomac Books, Inc., 2006, ISBN: 978-59797-040-2.

REISCHAUER E., CRAIG, A. M.. 2000, Dějiny Japonska, Praha: Lidové Noviny, 2000, ISBN: 80-7106-391-6.

SKŘIVAN, A. 1997. Japonská válka 1931-1945, Praha: Libri, 1997, ISBN: 80-85983-28-1.

SOBĚHART, R. STELLNER, F. 2004. Velká hospodářská krize a výmarská republika. In: LOUŽEK, TAJOVSKÝ (eds.). Velká deprese, sborník textů. Praha: Cep, 2004, s. 61-70. ISBN: 80-86547-38-8.

YOUNGSON, A. J. 1960. The British Economy 1920-1957, London: Unwin University Books, 1960.

WENDT, B. J. 1971. Economic Appeasement, Handel und Finanz in der britischen Deutschland-Politik 1933-1939, Düsseldorf: Bertelsmann Universitätsverlag, 1971, ISBN: 3-571-09189-2.

ZÁHOŘÍK, J. 2009. Etiopie v letech 1923-1935: Cesta k italské invazi, Praha: Karolinum, 2009, ISBN: 978-80-246-1690-2.
Odborné studie:

ANDERSON, D. G. 1994. British Rearmament and the ´Merchants of Death´: The 1935-36 Royal Commission on the Manufacture of and Trade in Armaments, in: Journal of Contemporary History,. Jan. 1994, vol. 29, no. 1, s. 5-37, [cit.2011-06-11]. https://www.jstor.org/stable/260954. ISSN: 00220094.

ALEXANDER, PHILPOTT. 2007. The French and the British Field Force: Moral Support or Material Contribution?, in: The Journal of Military History,. Jul.2007, vol. 71, no. 3, s. 743-772, [cit.2011-06-11]. https://www.jstor.org/stable/30052889. ISSN: 08993718.

BALL, S. 1986. The Conservative Party and the Formation of the National Government: August 1931, in: The Historical Journal,. Mar. 1986, vol. 29, no. 1, s. 159-182, [cit.2011-07-12]. https://www.jstor.org/stable/2639260. ISSN: 0018246X.

BOTTOM, W. P. 2003. Keynes´ Attack on the Versailles Treaty: An Early Investigation of the Consequences of Bounded Rationality, Framing, and Cognitive Illusions, in: International Negotiation, . 2003, vol. 8, s. 367- 402, [cit.2011-06-11]. https://web.ebscohost.com.ezproxy.vse. cz ISSN: 1382340X.

BLAAZER D. 2005, Finance and the End of Appeasement: The Bank of England, the National Government and the Czech Gold, in: Journal of Contemporary History,. Jan. 2005, vol. 40, no. 1, s. 25-39, [cit.2011-07-11]. https://www.jstor.org/stable/3003. ISSN: 00220094.

DELFINER, H, A. 2003. Alexander I, The Holly Alliance and Clemens Metternich: A Reappraisal, in: East European Quarterly, . Jun. 2003, vol. 37, no. 2, s. 127-156, [cit.2011-06-03]. https://web.ebscohost.com.ezproxy.vse.cz. ISSN: 00128449.

FORBES, N. 1987. London Banks, the German Standstill Agreements, and ´Economic Appeasement´ in the 1930s, in: The Economic History Review, New Series,. Nov. 1987, vol. 40, no. 4, s. 571-587, [cit.2011-08-07]. https://www.jstor.org./stable/2596394. ISSN: 00130117.

JOHNSON, G. 2005. Sir Eric Phipps, The British Government, and the Appeasement of Germany, 1933-1937, in: Diplomacy and Statecraft,. 2005, vol. 16, s. 651-669, [cit.2011-08-07]. https://web.ebscohost.com.ezproxy.vse.cz. ISSN: 0959-2296.

HUBBELL, L.; HOMER, F. 1997. The Academic Department Chair: The Logic of Appeasement, in: Political Science and Politics,. Jun. 1997, vol. 30, no. 2, s. 209-213. [cit. 2011-03-11]. https://www.jstor.org/stable/420497. ISSN: 10490965.

MACDONALD, C. A. 1972. Economic Appeasement and the German ´´Moderates´´ 1937-1939. An Introductory Essay, in: Past & Present,. Aug. 1972, no. 56, s. 105-135, [cit.2011-06-03]. https:// www.jstor.org/stable/650474. ISSN: 00312746.

NEVILLE, P. 2001. Lord Vansittart, Sir Walford Selby and the Debate about Treasury Interference in the Conduct of British Foreign Policy in the 1930s, in: Journal of Contemporary History, . Oct. 2001, vol. 36, no. 4, s. 623-633, [cit.2011-06-08]. https://www.jstor.org/stable/3180776. ISSN: 00220094.

OFFNER. A. A. 1977. Appeasement Revisited: The United States, Great Britain, and Germany, 1933-1940, in: The Journal of American History,. Sep. 1977, vol. 64, no. 2, s. 373-393, [cit.2011-07-09]. https://www.jstor.org/stable/1901830. ISSN: 0218723.

PAPAYOANOU, P. A. 1997. Economic Interdependence and the Balance of Power, in: International Studies Quarterly . Mar. 1997, vol. 41, no. 1, s. 113-140. [cit. 2011-04-11]. URL: https://www.jstor.org/stable/2600909. ISSN: 00208833.

PARKER, R. A. C. 1975. Economics, Rearmament and Foreign Policy: The United Kingdom before 1939- A Preliminary Study, in: Journal of Contemporary History, . Oct. 1975, vol. 10, no. 4, s. 637-647, [cit-2011-07-11]. https://www.jstor.org/stable/260105. ISSN: 00220094.

PRESS, 2004/2005. The Credibility of Power: Assessing Threats during the ´´Appeasement´´ Crises of the 1930s, in: International Security,. Winter 2004/2005, vol. 29, no. 3, s. 136-169. [cit-2011-06-11]. https://www.jstor.org/stable/4137558. ISSN: 01622889.

RICHARDSON, J. L. 1988. New persperctive on Appeasement: Some Implications for International Relations, in: World politics . Mar. 1988, vol. 4, no. 3, s. 289-316, [cit. 2011-04-11]. https://www.jstor.org/stable/425524. ISSN: 00438871.

SHARP, A. 2005. The Enforcement of the Treaty of Versailles, 1919-1923, in: Diplomacy and Statecraft, . 2005, vol. 16, s. 423-438, [cit.2011-06-03]. https://web.ebscohost.com.ezproxy.vse.cz/ehost/pdfviewer. ISSN: 0959-2296.

SHAY, R. 1975. Chamberlain´s Folly: The National Defence Contribution of 1937, in: Albion: A Quarterly Journal Concerned With British Studies,. Winter 1975, vol. 7, no. 4, s. 317-327, [cit.2011-08-04]. https://www.jstor.org/stable/4048300. ISSN: 00951390.

SKALNES, L. S. 1998. Grand Strategy and Foreign Economic Policy: British Strategy in the 1930s, in: World Politics,. Jul.1998, vol. 50, no. 4, s. 582-616, [cit.2011-06-03]. https://www.jstor.org/stable/25054057. ISSN: 00438871.

THOMAS, M. 1983. Rearmament and Economic Recovery in the Late 1930s, in: The Economic History Review, New Series, . Nov. 1983, vol. 36, no. 4, s. 552-579, [cit.2011-07-08]. https://www.jstor.org/stable/2597240. ISSN: 00130117.

WHELAN, A. 1994. Wilsonian Self-determination and the Versailles Settlement, in: The International and Comparative Law Quarterly. Jan. 1994, vol. 43, no. 1, s. 99-115. [cit. 2011-06-11]. https://www.jstor.org/stable/760824. ISSN: 00205893.

Seriál

 1. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století
 2. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Úvod
 3. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 1.
 4. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 2.
 5. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 3.
 6. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 4.
 7. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Závěr
 8. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.12.2011 📕3.493

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 3 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago