Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Závěr

Autor : 🕔02.12.2011 📕4.911

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století
 2. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Úvod
 3. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 1.
 4. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 2.
 5. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 3.
 6. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 4.
 7. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Závěr
 8. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Závěr

Volba politiky appeasementu byla ovlivněna celou řadou faktorů. Ať už se jednalo o nepříliš šťastně uzavřenou Versailleskou smlouvu s Německem, nebo nedostatek potenciálních spojenců, se kterými by Británie mohla vytvořit účinnou alianci proti nacistickému Německu. Prioritu spatřovala Británie v řešení vnitřních záležitostí a v dobrých vztazích v rámci svého Impéria. Britská dominia se snažila získat čím dál tím větší nezávislost, ať už v oblasti volného obchodu a jejich vzrůstajících domácích trzích, anebo v oblasti větších rozhodovacích pravomocí. Dominia se jasně vyslovila v tom smyslu, že kvůli malému evropskému státu se nenechají zatáhnout do válečného konfliktu. Impérium představovalo pro Británii velké odbytiště pro její výrobky a sloužilo jako zdroj surovin, a proto k jejímu názoru musela přihlížet. Další roli sehrálo veřejné mínění, které se chtělo válce za každou cenu vyhnout a podporovalo proto vládu, aby udržovala dobré vztahy s Německem.[162]

Mezi vnitřní problémy Británie patřila vysoká míra nezaměstnanosti, která se držela v celém meziválečném období a s tím spojená hrozba sociálních nepokojů.[163] Dalším problémem, který Británii zužoval, byl její hospodářský propad po skončení první světové války a s tím spojená ztráta konkurenceschopnosti na světových trzích. Británie se nebyla schopna adaptovat dostatečně rychle na změněnou poptávku, a proto se její struktura průmyslu měnila relativně pomalu v porovnání s ostatními státy.[164] Hodnota britského exportu ve 30. letech klesala oproti 20. létům, což způsobovaly nejrůznější restrikce v mezinárodním obchodu a také budování národních trhů jejich dominií, které následně nebyly tolik závislé na dovozu britského zboží. Tyto problémy byly v této intenzitě pro Británii novým jevem, stejně jako pro ostatní svět. V řešení svých ekonomických potíží byla do značné míry limitována i tím, že se snažila udržet vyrovnaný státní rozpočet a nezvyšovat daňové břemeno obyvatel, k čemuž muselo nakonec stejně dojít.

K politice appeasementu přispělo i pomalé tempo zbrojení, které bylo omezené státním rozpočtem. Ve vládním kabinetu panovala názorová neshoda o nutnosti a tempu zbrojních programů.[165] Rozšířenou a silně vžitou představou byl také názor, že Německo má mnohem větší armádu a Británie by proti němu nemohla nijak účinně zakročit. Do jisté míry to byla pravda, ale k tomu názoru vedla i špatná činnost zpravodajské služby, která nebyla schopna přinést přesnější odhady o velikosti německého vojska. Přitom je dnes známé, že remilitarizaci Porýní a mandžuské krizi mohla Británie účinně zabránit.[166]

Je také dobré si uvědomit, že appeasement byl uplatňován již ve 20. letech, kdy u moci nebyl Hitler, a s Německem se dalo dohodnout na mírovém řešení konfliktů. Tíživá ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost otevřely Hitlerovi cestu k moci. Appeasement je sám o sobě zcela v pořádku, ale vůči Hitlerovi, který chtěl za každou cenu válku, neměl šanci na úspěch. Appeaseři vycházeli z předpokladu, že ve své podstatě jsou lidé dobří a nechtějí vést války, ale tento předpoklad se ukázal být v případě Hitlera jako nesprávný. Důvody pro appeasement jsou pochopitelné a zcela jej ospravedlňují. Ekonomická situace měla na appeasement velký vliv, ale pravděpodobně ne klíčový. Jediná na první pohled jasná souvislost mezi appeasementem a ekonomickou situací Británie je patrná v oblasti zbrojních programů. Posléze se ale naskýtá otázka, zda by příprava války Británii hospodářsky opravdu ublížila, když Německo právě zbrojení pomohlo se dostat z dlouhodobé deprese. Ekonomický appeasement je hojně používanou politikou i v současnosti, ale Hitler se nechtěl na ničem dohodnout a od začátku mařil vyhlídky na uzavření jakékoliv smysluplné dohody. Pokud by práce měla poskytnout jednoznačnou odpověď na otázku, zda appeasement měl své ekonomické důvody, pak by odpověď zněla ano. Pokud bychom se ale snažili zjistit do jaké míry, pak by se příčinná souvislost dala prokazatelně nalézt v oblasti zbrojních programů, které měly zase vliv na to, jak Británie vyhodnocovala nebezpečí a na základě toho se válce chtěla vyhnout.

Poznámky

[162] V roce 1935 se konalo referendum, jež mělo zjistit názor veřejného mínění na otázku kolektivní bezpečnosti a mírového postupu při řešení mezinárodních konfliktů. Výsledky referenda ukázaly, že většina Britů i přes její neúspěchy věří ve Společnost národů a chtěli by snížit zbrojení, zejména v oblasti leteckých sil. Vláda tyto názory byla nucena brát v potaz a přizpůsobovala podle toho i své volební programy. ELLINGER, Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce: britská zahraniční politika, 1937-1940, s. 79.

[163] Sociálních nepokojů se Británie obávala zcela oprávněně, protože v meziválečném období se vyskytovaly po celé Evropě a na mnoha místech potlačily demokratický vývoj.

[164] Zvýšené zbrojení pomohlo upadajícím tradičním odvětvím a vyřešilo tak alespoň na nějakou dobu jejich problémy. Británie měla jistou výhodu i v tom, že mohla využívat jejich nadměrné, nevyužité kapacity.

[165] I přes značné neshody v britském vládním kabinetu byl nalezen vždy konsenzus a většina problému byla vyřešena v tichosti na parlamentní půdě. Přesto je do jisté míry zarážející, že během premiérství Nevilla Chamberlaina bylo mnoho zahraničních otázek projednáváno v tzv. užším kabinetu, který se skládal z jeho přívrženců a až poté bylo jejich rozhodnutí prezentováno na parlamentních zasedáních.

[166] Churchill a Ralph Wigram (britský politik na ministerstvu zahraničí) věřili, že britská neakceschopnost během remilitarizace Porýní vedla ke druhé světové válce. Traduje se, že Ralph Wigram zemřel kvůli trápení z toho, že nedokázal přesvědčit vládní kabinet o hrozbě, kterou Hitler představoval. CHURCHILL, Druhá světová válka, I. díl. Blížící se bouře, s. 181.

Seriál

 1. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století
 2. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Úvod
 3. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 1.
 4. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 2.
 5. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 3.
 6. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století 4.
 7. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století: Závěr
 8. Příspěvek ke studiu ekonomických příčin britského appeasementu ve 30. letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.12.2011 📕4.911

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago