Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Zoznam literatúry

Autor: Bc. Jana Tomahoghová 🕔︎︎ 👁︎ 11.702

Zoznam literatúry a ostatných prameňov

ALBRIGHT, David; HINDERSTEIN, Corey. Unraveling the A. Q. Khan and future proliferation networks. The Washington Quarterly. 2010-01-07, 28, 2, s. 109- 128.

Alliance Française. [cit. 2011-05-01]. Qui sommes- nous?. Dostupné z WWW: http://www.alliancefr.org/sommes-nous.

BALDWIN, David A. The Power of Positive Sanctions. World Politics. Október 1971, Vol. 24, No. 1, s. 19-38.

BLECHMAN, Barry M. Why we need to eliminate nuclear weapons— and how to do it. In Elements of a nuclear disarmament treaty. Washington : The Henry L. Stimson Center, 2010 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z WWW:

http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Chap_1_Blechman__Formatted.pdf.

CAREY, Hugh L. . A war we can win : Health as a vector of foreign policy. Bull N Y Acad Med.. Máj 1970, vol. 46, no. 5, s. 334-350.

COMMUNICATION RECEIVED FROM CERTAIN MEMBER STATES REGARDING GUIDELINES FOR THE EXPORT OF NUCLEAR MATERIAL, EQUIPMENT AND TECHNOLOGY. Information circular. 1997-09-16, INFCIRC/254/Rev.3/Part 1*/, [cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc254r3p1.pdf.

Communication Received from the Permanent Mission of Australia on Behalf of the Member States of the Nuclear Suppliers Group. Information circular. 2000-11-29, INFCIR/539, [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/inf539.shtml.

CORERA, Gordon. Group seeks nuclear weapons ban . BBC News. 2008-12-10, [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7774584.stm.

ČUBRÍK, Michal ; HUSENICOVÁ, Lucia. Biele miesta súčasného medzinárodného jadrového režimu. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-408-6.

DRULÁKOVÁ, Radka, et al. Mezinárodní vztahy I : Úvod do studia. Praha : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1449-9.

DUARTE, Sergio; TOTH, Tibor. Project-syndicate.org. 2010-10-29 [cit. 2011-05-05]. Commentary. Dostupné z WWW: http://www.project-syndicate.org/commentary/duarte1/French.

ELLIOTT, Kimberly A.; HUFBAUER, Gary C. . Ineffectiveness of Economic Sanctions : Same Song, Same Refrain? Economic Sanctions in the 1990's. AEA Papers and Proceedings. Máj 1999, VOL. 89, NO. 2, s. 403-408.

EVANS, Gareth. Project-syndicate.org. 2010-08-03 [cit. 2011-04-15]. Commentary. Dostupné z WWW: http://www.project-syndicate.org/commentary/evans1/French.

GADDIS, John L. . The Long Peace : Elements of Stability in the Postwar International System. International Security. Jar 1986, Vol. 10, No. 4, s. 99-142.

Global Zero. 2008 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: http://www.globalzero.org/fr.

HIEMANN, Roland ; THRÄNERT, Oliver. A World without Nuclear Weapons? : The New Charms of an Old Vision. SWP comments. Apríl 2008, 04, [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2008C04_hie_trt_ks.pdf. ISSN 1861-1761.

HOTEZ, Peter J. Vaccines as instrument of foreign policy. EMBO Reports . 2001-10-15, vol. 2, no. 10, s. 862- 868.

HURD, Douglas, et al. Start worrying and learn to ditch the bomb. The Times. 2008-06-30.

IAEA.org. 1998 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: http://www.iaea.org/index.html.

IAEA.org. 2011-02-14 [cit. 2011-04-07]. Press Centre- Transcripts. Dostupné z WWW: http://www.iaea.org/newscenter/transcripts/2011/wp140211.html.

IAEA.org. 2006-08-31 [cit. 2011-04-07]. Documents- Boarrd- 2006. Dostupné z WWW: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/French/gov2006-53_fr.pdf.

IAEA.org. 1998 [cit. 2011-04-07]. Member States of the IAEA. Dostupné z WWW: http://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/.

IAEA.org. 1998 [cit. 2011-04-17]. Status of Additional Protocols (as of 4 May 2011). Dostupné z WWW: http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html.

IAEA.org. 1998 [cit. 2011-04-17]. Factsheets & FAQs. Dostupné z WWW: http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/sg_overview.html.

JERVIS, Robert. The Political Effects of Nuclear Weapons : A Comment. International Security. 1998, Vol. 13, No. 2, s. 80-90.

JUPPÉ, Alain, et al. Pour un désarmement nucléaire mondial, seule réponse à la prolifération anarchique. Le Monde. 2009-10-15.

KAVAN, Štěpán . Šedesát let od svržení první jaderné bomby. 112. Srpen 2005, 8/2005, s. 14-15.

KELLERHALS JR., Merle David. United States and Russia Conclude New START Arms Cut Pact. Bureau of International Information Programs : U.S. Department of State. 2011-02-05, -, [cit. 2011-03-12]. Dostupný z WWW: http://www.america.gov/st/peacesec-english/2011/February/20110205152510elrem0.6610005.html.

KENNEDY, Liam. Remembering September 11: Photography as Cultural Diplomacy. International Affairs. Mar., 2003, Vol. 79, No. 2, s. 315-326.

KOLESÁR, Peter, et al. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojovaní : Marnost nad marnost?. Petra Kuchyňková, Petr Suchý (EDS.). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 235 s. IISBN 80-210-3881-0.

MENDL, Wolf. The Background of French Nuclear Policy. International Affairs. Január 1965, Vol. 41, No. 1, s. 22-36.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. 2011-05-06 [cit. 2011-02-22]. Ministerstvo. Dostupné z WWW:

http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ministerstvo&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/%28vw_ByID%29/ID_8A25D6580BC8E7D2C125771B002C1120.

NOLAND, Marcus . Famine and Reform in North Korea. Asian Economic Papers. 2004-05-01, vol. 3, s. 1-40.

Nuclearsuppliersgroup.org. [cit. 2011-04-10]. Participants. Dostupné z WWW: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/default.htm.

NUNN, Sam; IVANOV, Igor; ISCHINGER, Wolfgang. Project-syndicate.org. 2010-12-14 [cit. 2011-05-05]. Commentary. Dostupné z WWW: http://www.project-syndicate.org/commentary/nunn1/French.

NYE, JR., Joseph S. U.S. Power and Strategy After Iraq. Foreign Affairs. Jul/Aug 2003, Vol. 82, s. 60-74.

OISHI, Mikio; FURUOKA, Fumitaka. Can Japanese Aid Be An Effective Tool of Influence? : Case Studies of Cambodia and Burma. Asian Survey. November/ December 2003, Vol. 43, No. 6, s. 890-907.

Organisation internationale de la Francophonie. 2008 [cit. 2011-05-01]. Qui sommes- nous?. Dostupné z WWW: http://www.francophonie.org/Qui-sommes-nous.html.

Osn.cz. 2005 [cit. 2011-04-02]. Dokumenty OSN. Dostupné z WWW: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf.

RS20871. Iran Sanctions. USA : Congressional Research Service, December 9, 2009. 25 s.

SAGAN, Scott D. Why Do States Build Nuclear Weapons? : Three Models in Search of a Bomb. International Security. 1996 - 1997, Vol. 21, No. 3, s. 54-86.

Searching for a cultural diplomacy. Jessica C. E. Gienow- Hecht, Mark C. Donfried. USA : Berghahn Books, 2010. ISBN 978-1-84545-746-4.

SNYDER, Jack. One World, Rival Theories. Foreign Policy. November/ December 2004, no. 145, s. 52-62.

TERTRAIS, Bruno . La menace nucléaire. Paris : Armand Colin, 2011. 160 s. 25 questions décisives. ISBN 978-2-200-24977-9.

THE ECONOMIST. Sankce se začínají projevovat : Domácí hospodárské problémy možná ohrožují režim prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda více než izraelské a americké rakety. Respekt. 2010-10-11, roč. 21, č. 41, s. 22.

The Rockeffeler Foundation. [cit. 2011-04-06]. Dostupné z WWW: http://www.rockefellerfoundation.org/.

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIRC 140, 22. April 1970.

Un.org. - [cit. 2011-04-10]. United Nations Office for Disarmament Affairs. Dostupné z WWW: http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml.

Vlada.cz. 2008-05-23 [cit. 2011-05-15]. Barma/ Myanmar: Junta otevře zemi humanitární pomoci z celého světa . Dostupné z WWW: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/barma-myanmar:-junta-otevre-zemi-humanitarni-pomoci-z-celeho-sveta-35561/.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více