Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Úvod

Autor : 🕔01.12.2011 📕7.579

Seriál

 1. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky?
 2. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Úvod
 3. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? I.
 4. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? II.
 5. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? III.
 6. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Záver
 7. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Zoznam literatúry

Podobné články

Další články autora

Úvod

Atómová energia sa v súčasnom svete zhmotňuje do dvoch podôb. V jadrových reaktoroch sa z nej vyrába elektrická energia a je teda jej neopomenuteľným alternatívnym zdrojom, no rovnako tak sa asociuje aj s existenciou jadrových zbraní. V nukleárnych debatách a sporoch na pôde svetovej politiky je to v prvom rade práve problematika jadrového arzenálu, ktorá rozdeľuje jej aktérov na dva znepriatelené tábory. Na jednej strane sú nenukleárne štáty a medzinárodné organizácie bojujúce za koniec jadrovej proliferácie a úplne odzbrojenie a na strane druhej sa im vzpiera ilegálne sa rozširujúci klub štátov disponujúcich jadrovým arzenálom.

Medzinárodný systém sa musí v súčasnosti opäť vyrovnávať s historicky sa opakujúcimi problémami ako hlboká celosvetová finančná kríza či rozsiahle prírodné katastrofy prinášajúce obrovské materiálne a ľudské straty. Na základe skúseností preto spomínané situácie ale aj radu ďalších označujeme ako tie, ktoré nie je možné definitívne vyriešiť, a preto dlhodobo zostávajú súčasťou medzinárodného kontextu. Naskytuje sa preto otázka, či aj problematika existencie a prípadného použitia jadrových zbraní je podobná situácia, s ktorou sa ľudstvo nemá šancu nikdy vysporiadať.

Táto bakalárska práca, Jadrové zbrane- nevyhnutná súčasť svetovej politiky?, analyzuje, či je za súčasných podmienok možné docieliť stav, kedy nukleárny arzenál nebude viac predmetom jednaní na pôde medzinárodnej spolupráce, pretože sa ho podarí dokonale eliminovať.

Uvedomujeme si, že tým, že ho vlastní len niekoľko štátov je žiadaným „tovarom“ a predstavuje možné jablko sváru. Logicky tak vyplýva, že jedinou možnou cestou ako vyriešiť ústredné či marginálne problémy s ním spojené je jeho úplné odstránenie. Je však celosvetová nukleárna demilitarizácia vôbec možná? Sú všetci aktéri súčasného medzinárodného systému schopní dohodnúť sa na spoločných pravidlách? A majú následne dostatočne silnú motiváciu a vôľu prijaté ustanovenia aj rešpektovať? Aký iný impulz by mohol dopomôcť k naštartovaniu eliminácie nukleárnych zbraní?

Práca má päť kapitol. Okrem úvodu a záveru obsahuje ešte tri štruktúrované kapitoly argumentácie a analýzy nastolenej problematiky z rôznych uhlov pohľadu.

Prvá z nich, Možná realita svetovej politiky ako sféry bez atómových zbraní, svojimi argumentmi podopiera presvedčenie, že dnes sme na najlepšej ceste k úplnej eliminácii jadrových zbraní. Existujú totiž silné prúdy proti ich prítomnosti a už aj prvé hmatateľné dôkazy v podobe unilaterálnych odzbrojení. Opozícia v podobe nenukleárnych štátov

medzinárodných organizácií, odzbrojovacie zmluvy, samotná nemorálnosť jadrových zbraní či napríklad aj zatiaľ stále priaznivý výhľad na pomerne nízky počet nukleárnych krajín presviedčajú, že jadrový arzenál nemusí byť neopomenuteľná figúrka na šachovnici svetovej politiky.

Druhá kapitola, Aktuálne nerealizovateľná úplná eliminácia jadrových zbraní, háji stanovisko, ktoré kompletné dovŕšenie odzbrojovacieho procesu v súčasnom kontexte medzinárodných vzťahov nepovažuje za uskutočniteľné. V úvode kapitoly sú vymenované dôvody, pre ktoré sú jadrové zbrane dnes natoľko príťažlivé prostriedky vo svetovej politike. Potom je ponechaný priestor demonštrácii súčasných myšlienkových a praktických prekážok celosvetovej úspešnej demilitarizácii.

Tretia kapitola, Alternatívne nástroje svetovej politiky, upozorňuje na iné, sčasti menej známe a používané, inštrumenty medzinárodných vzťahov, ktorých základné členenie na soft power a hard power odráža aj usporiadanie samotnej kapitoly. Jej cieľom je predstaviť v rámci medzinárodného systému možné varianty nástrojov k problémovým jadrovými zbraňami.

Kľúčové zdroje poznatkov pre zostavenie tejto analytickej práce je možné zaradiť do dvoch skupín. Za prvé samotná analýza je postavená z veľkej časti na odborných článkoch z francúzskych, anglických a amerických časopisov, knižných publikáciách, príspevkov a kvalifikovaných komentárov teoretických odborníkov i zástupcov z politickej praxe. Za druhé zdrojmi faktografických informácii sú predovšetkým pôvodné znenia medzinárodných zmlúv a hodnotiace správy vedeckých výskumných tímov.

Seriál

 1. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky?
 2. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Úvod
 3. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? I.
 4. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? II.
 5. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? III.
 6. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Záver
 7. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Zoznam literatúry

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.12.2011 📕7.579

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 3 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 3 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago