Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Úvod

Autor : 🕔01.12.2011 📕8.173

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky?
 2. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Úvod
 3. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? I.
 4. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? II.
 5. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? III.
 6. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Záver
 7. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Zoznam literatúry

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Atómová energia sa v súčasnom svete zhmotňuje do dvoch podôb. V jadrových reaktoroch sa z nej vyrába elektrická energia a je teda jej neopomenuteľným alternatívnym zdrojom, no rovnako tak sa asociuje aj s existenciou jadrových zbraní. V nukleárnych debatách a sporoch na pôde svetovej politiky je to v prvom rade práve problematika jadrového arzenálu, ktorá rozdeľuje jej aktérov na dva znepriatelené tábory. Na jednej strane sú nenukleárne štáty a medzinárodné organizácie bojujúce za koniec jadrovej proliferácie a úplne odzbrojenie a na strane druhej sa im vzpiera ilegálne sa rozširujúci klub štátov disponujúcich jadrovým arzenálom.

Medzinárodný systém sa musí v súčasnosti opäť vyrovnávať s historicky sa opakujúcimi problémami ako hlboká celosvetová finančná kríza či rozsiahle prírodné katastrofy prinášajúce obrovské materiálne a ľudské straty. Na základe skúseností preto spomínané situácie ale aj radu ďalších označujeme ako tie, ktoré nie je možné definitívne vyriešiť, a preto dlhodobo zostávajú súčasťou medzinárodného kontextu. Naskytuje sa preto otázka, či aj problematika existencie a prípadného použitia jadrových zbraní je podobná situácia, s ktorou sa ľudstvo nemá šancu nikdy vysporiadať.

Táto bakalárska práca, Jadrové zbrane- nevyhnutná súčasť svetovej politiky?, analyzuje, či je za súčasných podmienok možné docieliť stav, kedy nukleárny arzenál nebude viac predmetom jednaní na pôde medzinárodnej spolupráce, pretože sa ho podarí dokonale eliminovať.

Uvedomujeme si, že tým, že ho vlastní len niekoľko štátov je žiadaným „tovarom“ a predstavuje možné jablko sváru. Logicky tak vyplýva, že jedinou možnou cestou ako vyriešiť ústredné či marginálne problémy s ním spojené je jeho úplné odstránenie. Je však celosvetová nukleárna demilitarizácia vôbec možná? Sú všetci aktéri súčasného medzinárodného systému schopní dohodnúť sa na spoločných pravidlách? A majú následne dostatočne silnú motiváciu a vôľu prijaté ustanovenia aj rešpektovať? Aký iný impulz by mohol dopomôcť k naštartovaniu eliminácie nukleárnych zbraní?

Práca má päť kapitol. Okrem úvodu a záveru obsahuje ešte tri štruktúrované kapitoly argumentácie a analýzy nastolenej problematiky z rôznych uhlov pohľadu.

Prvá z nich, Možná realita svetovej politiky ako sféry bez atómových zbraní, svojimi argumentmi podopiera presvedčenie, že dnes sme na najlepšej ceste k úplnej eliminácii jadrových zbraní. Existujú totiž silné prúdy proti ich prítomnosti a už aj prvé hmatateľné dôkazy v podobe unilaterálnych odzbrojení. Opozícia v podobe nenukleárnych štátov

medzinárodných organizácií, odzbrojovacie zmluvy, samotná nemorálnosť jadrových zbraní či napríklad aj zatiaľ stále priaznivý výhľad na pomerne nízky počet nukleárnych krajín presviedčajú, že jadrový arzenál nemusí byť neopomenuteľná figúrka na šachovnici svetovej politiky.

Druhá kapitola, Aktuálne nerealizovateľná úplná eliminácia jadrových zbraní, háji stanovisko, ktoré kompletné dovŕšenie odzbrojovacieho procesu v súčasnom kontexte medzinárodných vzťahov nepovažuje za uskutočniteľné. V úvode kapitoly sú vymenované dôvody, pre ktoré sú jadrové zbrane dnes natoľko príťažlivé prostriedky vo svetovej politike. Potom je ponechaný priestor demonštrácii súčasných myšlienkových a praktických prekážok celosvetovej úspešnej demilitarizácii.

Tretia kapitola, Alternatívne nástroje svetovej politiky, upozorňuje na iné, sčasti menej známe a používané, inštrumenty medzinárodných vzťahov, ktorých základné členenie na soft power a hard power odráža aj usporiadanie samotnej kapitoly. Jej cieľom je predstaviť v rámci medzinárodného systému možné varianty nástrojov k problémovým jadrovými zbraňami.

Kľúčové zdroje poznatkov pre zostavenie tejto analytickej práce je možné zaradiť do dvoch skupín. Za prvé samotná analýza je postavená z veľkej časti na odborných článkoch z francúzskych, anglických a amerických časopisov, knižných publikáciách, príspevkov a kvalifikovaných komentárov teoretických odborníkov i zástupcov z politickej praxe. Za druhé zdrojmi faktografických informácii sú predovšetkým pôvodné znenia medzinárodných zmlúv a hodnotiace správy vedeckých výskumných tímov.

Seriál

 1. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky?
 2. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Úvod
 3. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? I.
 4. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? II.
 5. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? III.
 6. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Záver
 7. Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Zoznam literatúry

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.12.2011 📕8.173

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago