Main Menu
User Menu
Reklama

Role vůdcovství v mezinárodních vztazích: Seznam literatury

Autor : 🕔30.11.2011 📕11.518
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam literatury a ostatních pramenů

ADAIR, John. Leadership: Učte se od velkých vůdců. Vydání první. Brno: Computer Press, 2006. 289 s. ISBN 80-251-1256-X.
ALLEN, Vicky. U.S. used safe house in bin Laden mission: report. In. [s.l.]: [s.n.], 5.5.2011 [cit. 2011-05-09]. Dostupné z WWW: http://www.reuters.com/article/2011/05/06/us-binladen-surveillance-idUSTRE7450AT20110506.
AUGUSTINE, Anthony. Al Qaeda confirms bin Laden is dead, vows revenge. In. [s.l.]: [s.n.], 6.5.2011 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: http://www.reuters.com/article/2011/05/06/us-obama-statement-idUSTRE74107920110506.
BERGEN, Peter. Svatá válka: Autentické svědectví o tajemném světě Usámy bin Ládina. Vydání první. Praha: OTTOVO nakladatelství - CESTY, 2002. 224 s. ISBN 80-7181-643-4.
BŘEŠŤAN, Robert, et al. Účet za terorismus: Svět podle bin Ládina. Ekonom. 5.5.2011, č. 18, s. 12-19. Dostupný také z WWW: www.ekonom.cz.
DRULÁKOVÁ, Radka, et al. Mezinárodní vztahy I: Úvod do studia. Vydání první. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2008. 100 s. ISBN 978-80-245-1449-9.
George W. Bush . In. [s.l.]: [s.n.], 2009 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgewbush/.
GRAY, John. AL KAJDA: a co to znamená být moderní. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2005. 136 s. ISBN 80-204-1270-0.
HENRY, Kathy. Max Weber's Typology of Forms of Authority - Traditional, Rational-Legal, and Charismatic. In. [s.l.]: [s.n.], 2007 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: http://ezinearticles.com/?Max-Webers-Typology-of-Forms-of-Authority---Traditional,-Rational-Legal,-and-Charismatic&id=507723.
Charisma. In. [s.l.]: [s.n.], 2010 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: http://dictionary.reference.com/browse/charisma .
KHURSHEED, Mian. Bombers take bin Laden revenge in Pakistan; U.S. ties cool. In. [s.l.]: [s.n.], 13.5.2011 [cit. 2011-05-13]. Dostupné z WWW: http://www.reuters.com/article/2011/05/13/us-pakistan-bombing-idUSTRE74C0GU20110513.
KILCULLEN, John. MAX WEBER: ON BUREAUCRACY. In. Macquarie University: [s.n.], 1996 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y64l09.html.
KOVALÍK, Jan. Zákulisí: Usámu 'prohodil' přítel, Obamu rozhodil metr. In. [s.l.]: [s.n.], 8.5.2011 [cit. 2011-05-09]. Dostupné z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=699554.
KRAUS, Tomáš. 11. září 2001, americký den zkázy minutu po minutě. In. [s.l.]: [s.n.], 10.9.2009, 11.9.2009 [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW: http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/4018-11-zari-2001-americky-den-zkazy-minutu-po-minute/.
KRAUS, Tomáš. 11. září 2001 ve faktech a číslech. In. [s.l.]: [s.n.], 10.9.2009, 11.9.2009 [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW: http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/4019-11-zari-2001-ve-faktech-a-cislech/.
LINKLATER, Andrew. International relations: critical concepts in political science. 1st edition. London: Routledge, 2000 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: http://books.google.cz/books?id=Oz7Ph5fmiiMC&pg=PA1274&lpg=PA1274&dq=buzan+little+The+Idea+of+%22International+System%22:+Theory+Meets+History&source=bl&ots=aaQ4wn4zrQ&sig=rm-R_pP72av-#v=onepage&q=buzan%20little%20The%20Idea%20of%20%22International%20System%22%3A%20Theory%20Meets%20History&f=false. ISBN 0-415-20137-3.
LUKAS, Josef; SMOLÍK, Josef. Psychologie vůdcovství: Lídři a uplatňování moci. Vydání první. Brno: Computer Press, 2008. 206 s. ISBN 978-80-2512139-9.
MASON, Jeff. Bin Laden not armed during assault: White House. In. [s.l.]: [s.n.], 3.5.2011 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: http://www.reuters.com/article/2011/05/04/us-binladen-shootout-idUSTRE7425U020110504.
POHLY, Michael; DURÁN, Chalid. Usáma bin Ládin. Vydání první. Brno: Jota, 2001. 134 s. ISBN 80-7217-153-4.
ROZEN, Laura. Four helicopters, three widows, and Obama’s“fight your way out” option: new details on bin Laden raid. In. [s.l.]: [s.n.], 10.5.2011 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: http://news.yahoo.com/s/yblog_theenvoy/20110510/ts_yblog_theenvoy/four-helicopters-three-widows-and-obamas-fight-your-way-out-option-new-details-on-bin-laden-raid.
RYBÁŘ, Jan. Válečníci, teroristé a jiní šílenci: 50 reportáží o přelomu století. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2008. 240 s. ISBN 978-80-242-2231-8.
Sbgpbad: TRADING DIVISION. 2004 - 2005 [cit. 2011-05-02]. Saudi BinLadin Group. Dostupné z WWW: http://www.sbgpbad.ae/default.asp?action=article&ID=52.
Transactional Leadership Theory. In. [s.l.]: [s.n.], 1998 - 2011 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: http://www.managementstudyguide.com/transactional-leadership.htm.
Transformational Leadership Theory. In. [s.l.]: [s.n.], 1998 - 2011 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: http://www.managementstudyguide.com/transformational-leadership.htm.
VESELÝ, Zdeněk. Dějiny mezinárodních vztahů. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 606 s. ISBN 978-80-7380-018-5.
WOODWARD, Bob. Bushova válka. Vydání první. Praha: Jiří Buchal - BB art, 2003. 348 s. ISBN 80-7257-043-5.
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.11.2011 📕11.518