Role vůdcovství v mezinárodních vztazích: Závěr

Autor: Bc. Matěj Kurzweil 🕔︎︎ 👁︎ 12.150

Závěr

V předešlém textu byl Usáma bin Ládin představen jako obchodník, voják, politik, náboženský učenec a nakonec jako terorista. Je to právě tato komplexnost, která z něj udělala úspěšného teroristu a vůdce. Jednomu člověku se podařilo využít všech okolností k tomu, aby se z něj stala ikona a vůdce největší teroristické základny na světě. Původ, bohatství, charisma, vojenské schopnosti, náboženská učenost a internacionalismus – to všechno z něj udělalo perfektního vůdce, v tom tkvěla jeho síla. Navíc pro ostatní muslimy představoval bohatého vzdělaného člověka, který opustil svůj perfektní život a šel spolu s obyčejnými muslimy bojovat proti Sovětům. To z něj udělalo v muslimském světě hrdinu, jenž měl plno stoupenců, kteří ho slepě následovali a neváhali za něj položit život. Proto, když označil za úhlavního nepřítele USA, málokdo se zamyslel nad hlubším smyslem příčin, které uvedl ve svých prohlášeních. Když se vžijeme do osoby bin Ládina, uvědomíme si však, že z jeho pohledu měl důvod nenávidět USA. Bin Ládin se ve svých projevech nikdy nezmínil o amerických filmech, řetězcích rychlého občerstvení, drogách či jiných aspektech způsobu amerického života. Jediné, o čem se zmiňoval a co mu opravdu vadilo, byla blízkovýchodní politika USA. Hlavních důvodů bylo několik: pobyt amerických vojenských sil v Saúdské Arábii, podpora Izraele v konfliktu s Palestinou, bombardování Iráku, podpora vlád v Egyptě a Saúdské Arábii, jejichž politiku bin Ládin neuznává. Stejně tak se při svých útocích zaměřuje vždy na symboly politické moci USA, ať to jsou velvyslanectví nebo budovy světového obchodního centra.

Teď nastává okamžik odsunout stranou emoce a objektivně se zamyslet nad úlohou vlády USA v tomto konfliktu. Vláda USA opravdu podporuje Izrael, měla jednotky v Saúdské Arábii a bombardovala Irák. Většinou ke svým činům měla důvod, a když ne důvod, tak vždy alespoň záminku. Ovšem není možné, že kdyby se vláda USA držela stranou a nevměšovala se do dění na blízkém východě, byl by Usáma bin Ládin zčásti jiný člověk? Je téměř jisté, že by podnikal kroky proti vládě Saúdské Arábie a Egypta, s jejichž politikou zásadně nesouhlasil. Možná by dokonce spáchal nějaký atentát v Izraeli či jiném státu, který je blízko. Je však velice pravděpodobné, že by se nestal člověkem, jenž má na svědomí tisíce životů. Nestal by se vůdcem, proti kterému se semkl téměř celý civilizovaný svět. Na závěr bych tuto úvahu shrnul. Není pochyb o tom, že bin Ládin je charakterově člověk téměř bez lítosti, který je nadevše oddán svému náboženství. Jeho životní cesta mu ukázala vojenský způsob života, se kterým se ztotožnil a pro který se rozhodl. Byly to ale také kroky vlády USA, které v něm zažehly nenávist k této zemi, která vedla až k útokům 11. září. Z Usámy bin Ládina se tímto činem stal nejhledanější muž na světě a vůdce radikálních islamistů.

Reklama

Dnes, když je Usáma bin Ládin mrtvý, můžeme shrnout, jaká byla jeho role vůdce v mezinárodním systému. Z předešlých stránek vyplývá, že bin Ládin byl nepochybně velkým vůdcem a silnou osobností. Svým počínáním přispěl ke vzniku mezinárodní koalice pro boj s terorismem. Dokonce přinutil Spojené státy vyjednávat s Pákistánem a obnovit jejich spolupráci v některých oblastech. Kromě vzniku těchto nových koalic a bilaterálních dohod donutil svět utrácet obrovské sumy peněz za boj proti terorismu. Do těchto výdajů se dají počítat nové technologie, nárůst počtu zaměstnanců dohlížejících na bezpečnost, rozšíření informačních služeb, posílání vojáků na bojové mise. Dokonce i v České republice se mnohonásobně zvýšily tyto výdaje. Stačí si připomenout naši jednotku v Afghánistánu nebo například bezpečnostní koše v pražském metru. Na boj proti bin Ládinovi a ochranu před možnými útoky z jeho strany tedy bylo utraceno nemalé množství peněz.

Dalším důsledkem jeho jednání je zhoršení vztahu mezi muslimy a nemuslimy, potažmo pohledu ostatních lidí na islám. Bin Ládinův výklad svaté války způsobil, že lidé začali na islám nahlížet jako na nepřátelské náboženství. Následkem byl a stále je narůstající počet konfliktů mezi muslimy a lidmi, kteří nevyznávají islám. Po 11. září se lidé bojí létat v jednom letadle s lidmi, kteří na sobě mají tradiční muslimské oděvy, to je prostý fakt. Z tohoto všeho vyplývá, že heroický a ideologický vůdce Usáma bin Ládin svými činy bezpochyby změnil svět v mnoha jeho ohledech, i když právě tyto změny nebyly jeho primárním cílem. Jestli ho změnil nadobro nebo jen na několik desetiletí, nám ukáže čas.

Ukázalo se, že se bin Ládin zapsal do historie tučným písmem a zanechal zde odkaz pro své následovníky i po své smrti. Jeho zabití dotvořilo ideální obraz heroického vůdce. Pro své stoupence se stal mučedníkem, který za své přesvědčení zaplatil smrtí. Mučednická smrt pro ortodoxní muslimy neznamená nic špatného, neboť jsou přesvědčeni, že je Alláh za jejich snažení odmění. Avšak způsob, jakým byl bin Ládin zabit nepřátelskými bezvěrci, z něj udělá ikonu na mnoho desetiletí dopředu. Jeho stoupenci budou moci do budoucna vysvětlovat své útoky jako odplatu za bin Ládinovo zabití. USA se sice zbavili vůdce Al-Káidy, ale současně vytvořili symbol. Vyvstává tedy otázka, jestli je smrt Usámy bin Ládina opravdovým přínosem pro USA a zbytek světa. Lidé zatím vidí v tomto činu úspěch několikaletého snažení, ale zanedlouho mohou pocítit odvrácenou stránku v podobě odvetných útoků. Bin Ládinova smrt může být impulsem i pro muslimy, kteří dosud nebyli přesvědčeni o správnosti teroristických útoků, ale zabití ortodoxního muslima, jakým Usáma byl, toto přesvědčení změní. To by mohlo znamenat zvýšenou frekvenci útoků, jakou svět dosud nezažil. Další možností je, že se časem na bin Ládina zapomene. Jelikož se o něm posledních 7 let nic nevědělo, může podobný stav znovu nastat. Po několika měsících, kdy se bude bin Ládinova smrt probírat, nastane období, které bude velmi podobné tomu, kdy se bin Ládin ukrýval. Jediný rozdíl bude ten, že skrytý vůdce Al-Káidy bude mít jiné jméno. Avšak i s jiným vůdcem je téměř jisté, že činnost Al-Káidy neskončí a bude dál pokračovat v teroristických útocích. Jméno Usáma bin Ládin bude navždy spojené se zakladatelem největší teroristické organizace na světě, který byl nakonec zabit nepřáteli.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více