Main Menu
User Menu
Reklama

Role vůdcovství v mezinárodních vztazích: Úvod

Autor : 🕔30.11.2011 📕13.979
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Vůdce a vůdcovství jsou pojmy, se kterými se setkává každý člověk již od svého mládí, kdy začíná se základním studiem. Celá historie je prolnuta a formována řadou vůdců, kteří byli něčím významní. Stačí si připomenout způsob, kterým se udává letopočet – před Kristem a po Kristu. Ježíš byl nepochybně vůdce, někteří by dokonce řekli, že ten nejdůležitější. Tímto jsme však pouze ukázali, jak velkou úlohu hráli a hrají vůdci ve světovém dění. Vůdcovství hraje důležitou roli v mnoha aspektech života, jelikož to je právě vůdce, kdo zpravidla udává směr a určuje pravidla. Nemusí jít jen o válečné operace, mezinárodní působení státu, ale také o „pouhé“ vedení podniku či jiné, např. teroristické organizace.

Tato bakalářská práce, Role vůdcovství v mezinárodních vztazích: Usáma bin Ládin, se zaměřuje na možnosti a styly vůdcovství, roli vůdcovství na pozadí historie mezinárodních vztahů a konkrétně pak na bývalého prezidenta USA George W. Bushe a zakladatele teroristické organizace Al-Káida Usámu bin Ládina.

Reklama

Z Usámy bin Ládina se stal po 11. září 2001 celosvětový fenomén. Spojené státy americké z něj udělaly nejhledanějšího muže na planetě a prohlásily, že je jedno jestli ho dostanou živého nebo mrtvého. Jak se z obyčejného muslima z dobře postavené rodiny stane nejhledanější terorista na světě a vůdce největší teroristické organizace? Co ho vedlo k útokům na USA a proč je tolik nenávidí? Jaký je typ vůdce a co ho vedlo k založení vlastní teroristické organizace? Jaký dopad bude mít smrt Usámy bin Ládina na fungování Al-Káidy a co přinesla zbytku světa?

Při zpracování teoretické části této práce jsem vycházel zejména z odborných publikací autorů, kteří se již delší dobu zabývají fenoménem vůdcovství. K odlišení různých stylů vůdcovství a přiřazení jednotlivých vůdců k těmto stylům jsem došel srovnáváním životopisů a významných mezníků v jejich životech. Pro pochopení vývoje role vůdce v historii mezinárodních vztahů jsem vycházel zejména z Dějin mezinárodních vztahů od prof. Zdeňka Veselého a online zdrojů.

V aplikované části bakalářské práce jsem využil zdrojů, zabývajících se životem a hlavně funkčním prezidentským obdobím George W. Bushe, při zpracování části o Usámovi bin Ládinovi jsem se opíral o několik málo důvěryhodných publikací, které o něm vyšly. Dále jsem srovnával novinové články a jiné online zdroje, které mi pomohly hlavně v konečné fázi, když jsem se zabýval smrtí Usámy bin Ládina.

Práce se skládá celkem ze šesti kapitol, jmenovitě z tohoto Úvodu, čtyř kapitol obsahujících vlastní rozbor problematiky, Závěru a Seznamu literatury.

První kapitola, Vůdcovství a autorita, se zabývá obecnými pojmy vůdce a vůdcovství. Je to teoretický základ procesu, jak se ze člověka stává vůdce. Obsahuje typy autority, které vůdce potřebuje, aby ho lidé uznávali. Poté je zde výčet sedmi různých stylů vůdcovství a vůdcovství legislativní. U každého stylu je uvedena stručná charakteristika interakce mezi vůdcem a jeho stoupenci a také základní vlastnosti, které by měl tento vůdce mít. Na konci je vždy uveden příklad vůdce, který odpovídá příslušnému vůdcovskému stylu.

Druhá kapitola, Vůdce jako aktér mezinárodních vztahů, se zaměřuje na postavu vůdce obecně a na konkrétních příkladech. Zkoumá vývoj role vůdce v mezinárodním systému od počátku civilizace až do dnešní doby. Dějiny mezinárodních vztahů tu jsou rozděleny do šesti období a pro každé období tu jsou uvedeny příklady významných vůdců, na kterých se dá dobře demonstrovat, jakou roli zastávali v mezinárodním systému.

Reklama

Třetí kapitola, George W. Bush, se zabývá postavou bývalého amerického prezidenta jako protipól Usámy bin Ládina. V této kapitole je stručně nastíněn život George Bushe, ale hlavně se zaobírá Bushovým chováním po útocích 11. září, kdy vyhlásil válku Al-Káidě a jejím spojencům.

Čtvrtá kapitola, Usáma bin Ládin, je ohraničena bin Ládinovým dětstvím a jeho smrtí. Zaměřuje se na faktory, které měly na Usámu vliv v průběhu jeho života a formovaly ho jako vůdčí osobnost. Důkladněji je zde rozebrán jeho vztah k náboženství, založení a aktivity Al-Káidy, vyhlášení války Spojeným státům americkým a okolnosti ohledně jeho smrti. Na konci kapitoly se zaobírá otázkou působení bin Ládinovy smrti na Al-Káidu a zbytek světa.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.11.2011 📕13.979