Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Zdroje

Autor: Bc. Alexandr Ficker 🕔︎︎ 👁︎ 10.465

Zdroje

Prameny:
EUROPEAN COMMUNITIES. COUNCIL. EEC-Turkey association agreement and protocols and other basic texts. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1992. ISBN 92-824-0905-8.
Commission Opinion on Turkey's Request for Accession to the Community. SEC (89) 2290 final/2, 20 December 1989. [EU Commission - SEC Document]. Dostupné z WWW: http://aei.pitt.edu/4475/.
Commission Regular Report on Turkey's Progress towards accession. Str.24 Dostupný z WWW: http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/Progress/Turkey_Progress_Report_1999.pdf.
Literatura:
CAPEZZA, David. Turkey's military is catalyst for Reform. Middle East Quarterly. 2009, 16, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: http://www.meforum.org/2160/turkey-military-catalyst-for-reform.
CUPALOVÁ, M. Postavení tureckého prezidenta a jeho změny v navrhované ústavní reformě - konec parlamentního systému v Turecku. Politologický časopis. 2007. sv. XIV, č. 4, s. 304-320. ISSN 1211-3247.
CUPALOVÁ, Marcela. Ideologie v Turecku a jejich vliv na politický vývoj. 2009. 207 s. Dizertační práce. Vysoká Škola Ekonomická. Dostupné z WWW: https://isis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=11565;zalozka=7;studium=84480.
CUPALOVÁ, M. Turecká politická kultura a přístupový proces. Současná Evropa a Česká republika. 2007. sv. XII, č. 2, s. 104-141. ISSN 1211-4073.
CUPALOVÁ, M. Umírnění islamisté ve vládě: hrozba nebo naděje pro Turecko. Mezinárodní politika. 2006. sv. XXX, č. 7, s. 18-20. ISSN 0543-7962.
GUMUSCU, Sebnem. Economic Liberalization, Devout Burgeoisie and Change in Political Islam: Comparing Turkey and Egypt. EUI Working paper. 2008, 19, s. 1-26. ISSN 1028-3625.
HOLOUBKOVÁ, Vladimíra. Konfliktní linie a stranický systém v Turecku po roce 1950. AAA, 2009. 39 s. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita.
HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací:: boj kultur a proměna světového řádu. Praha, 2001., s. 445 . ISBN 80-86182-49-5.
MAY, R.J.; LAWSON, Stephanie; SELOCHAN, Viberto. The Military and Democracy in Asia and the Pacific. ANU Press, 2004. 197 s. ISBN 1-9209420-1-7.
ÖZCAN, Gencer. THE CHANGING ROLE OF TURKEY´S MILITARY IN FOREIGN POLICY MAKING. UNISCI Discussion Paper, 2010 [cit. 2011-05-08]. Dostupné z WWW: http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS1010230023A.PDF.
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, (ed.). Armáda v demokracii. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 1999.
ŠICHOVÁ, Petra. Pojetí lidských práv v islámu a jeho odraz v mezinárodních vztazích. Praha, 2009. 97 s. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů.
ŠPIČKOVÁ, Kateřina. Perspektivy vstupu Turecka do EU: postoje veřejnosti a politiků v členských zemích EU. Praha, 2006. 43 s. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů.
TESSLER, Mark. Islam and Democrarcy in the middle East: The impact of Religious Orientations on Attitudes toward Democrcay in Four Arab Countries. Comparative Politics. 2002, 34, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: www.jstor.org/stable/4146957.
ULUSOY, Kivanc. Turkey and the EU: democratization, civil-military relations, and the Cyprus issue. Insight Turkey, 2008 [cit. 2011-05-08]. Dostupné z WWW: http://findarticles.com/p/articles/mi_7057/is_4_10/ai_n35655962/.
ZÜRCHER, Erik. Turkey: a modern history. New York: I.B.Tauris, 1997. 323 s. ISBN 1-85043-399-2
Internetové zdroje:
Erbakan's legacy: What a prime minister’s funeral says about democracy and Islam. The Economist. 2011, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: http://www.economist.com/node/18289145?story_id=18289145.
EurActiv. 23.11.2005 [cit. 2011-05-08]. Turecko a EU. Dostupné z WWW: http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/link-dossier/turecko-a-eu.
KAISER, Daniel. V Turecku se mísí protichůdné kulturní vlivy. BBC czech. 13. ledna 2005, [cit. 2010-05-09]. Dostupný z WWW: http://www.bbc.co.uk/czech/indepth/story/2005/01/050112_omnibus_turkey_culture.shtml.
LANĚ, Tomáš. Spíš partner než kandidát - Turecko a Evropská unie. Europeum. 2002, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: http://www.europeum.org/cs/integrace/31-integrace-13/865-spi-partner-ne-kandidat-turecko-a-evropska-unie.
MCGREGOR, Andrew. The Shaykh Said Revolt and Ankara’s Return to the Past in its Struggle with the Kurds. Jamestown Foundation. 2008, [cit. 2011-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=4713.
NASUH, Uslu. The Turkish-American relationship between 1947 and 2003: the history of a distinctive alliance. New York: Nova Science Publisher, 2003 [cit. 2011-05-08]. Dostupné z WWW: http://books.google.cz/books?id=6sgzChQ-0FMC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=turkey+government+1979&source=bl&ots=GNHgbwTY2L&sig=p3rBnquAXzeNDrAoPV0ZSvZC9ms&hl=cs&ei=ifOuTYaWPMTJswar-bzhDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=turkey%20government%201979&f=false.

Seznam Tabulek

Tabulka 1: První svobodné Volby v Roce 1950. 16

Tabulka 2: Výsledek Voleb v Roce 1954 a posílení pozice DS. 17

Reklama

Tabulka 3: Volby v Roce 1961 po prvním armádním zásahu. 19

Tabulka 4: Výsledek Voleb v Roce 1965 a vítezství SS. 20

Tabulka 5: Výsledek Voleb v Roce 1973 a posílení pozic RLS. 21

Tabulka 6: Výsledek Voleb v Roce 1983 a vítězství SV. 24

Tabulka 7: Výsledek komunálních Voleb bez omezené účasti politických stran. 28

Reklama

Tabulka 8: Výsledek Voleb v Roce 1995 a vítězství Erbakanovy SB. 30

Tabulka 9: Výsledek Voleb v Roce 1999. 34

Tabulka 10: Výsledek Voleb v Roce 1999 a vítězství islamistické SSR. 36

Seznam Použitých Zkratek

DLS - Demokratická levicová strana (Demokratik Sol Parti)

DS - Demokratická strana (Demokrat Parti)

KSP - Kurdská strana pracujících (Partiya Karkeren Kurdistan)

LS - Lidová strana (Halkci Partisi)

NBR - Národní Bezpečnostní Rada

NDS - Národní demokratická strana (Milliyetci Demokrasi Parti)

NRSR - Národně republikánská strana rolnická (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi)

NSS - Národní strana spásy (Millî Selâmet Partisi)

NS - Národní strana (Millet Partisi)

Reklama

RLS - Republikánská lidová strana (Cumhuriyet Halk Partisi)

SB - Strana blahobytu (Refah Partisi)

SC - Strana ctnosti (Fazilet Partisi)

SDS - Sociální demokratická strana (Sosayl Demokrat Parti)

SL - Strana lidu (Peoples Party)

SNH - Strana národního hnutí (Milliyetçi Hareket Partisi)

SNT - Strana nového turecka (Yeni Türkiye Partisi)

SPC - Strana pravé cesty (Dogru Yol Partisi)

SS - Strana spravedlnosti (Adalet Partisi)

SSR - Strana spravedlnosti a rozvoje (Adalet ve Kalkınma Partisi)

SV - Strana vlasti (Anavatan Partisi)

VNJ - Výbor Národní Jednoty

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více