Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Úvod

Autor : 🕔29.11.2011 📕5.378

Seriál

 1. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka
 2. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Úvod
 3. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 1. Armáda a demokracie
 4. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 2. Tradice turecké armády
 5. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 3. Vojenské převraty a zásahy
 6. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 4. Turecko a EU
 7. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Závěr
 8. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Zdroje

Podobné články

Další články autora

Úvod

Armáda je v dnešním čase, a zvláště pak u nás, často vnímána jako prvek ve společnosti takřka nadbytečný, nebo jí není pozornost věnována vůbec žádná. Nejsme v tom příliš výjimeční, v západním světě totiž nepanuje kladný názor na armádu, která aktivně zasahuje do politického života dané země. Rád bych se v této práci věnoval případu země, kde armáda hraje aktivní roli v systému dané společnosti. Jsem přesvědčen, že Turecko je právě takovou zemí, neboť je velmi specifické, co se postavení a historie armády týče.

Každý politický systém usiluje o dlouhodobou stabilitu. Nejinak je tomu i v případě Turecka, kde dlouhodobě garantem stability byla právě armáda, která díky své mocenské pozici hrála do nedávné doby klíčovou úlohu pro udržení rovnováhy v zemi. Cílem této práce je objasnit historické kořeny postavení turecké armády, postihnout její proměny a analyzovat současnou situaci. Kladu si následující otázky: Kde jsou historické kořeny silného postavení armády v Turecku? Proč se armáda stala garantem sekularizovaného státu? Jakým způsobem armáda ovlivňovala vývoj turecké politické scény ve 20. století? Jakým způsobem se do postavení turecké armády promítá vliv EU? Nemůže paradoxně tlak na změnu postavení armády v turecké společnosti ze strany EU posílit šance islámských fundamentalistů?

Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž každá z nich se dále dělí do dalších dílčích celků. První částí je teoretické vymezení postavení armády v demokratickém státě. Zde je nastíněno klasické, z liberálně demokratických zemí známé postavení armády, a jako protiklad je uvedeno jedno postavení spíše kontroverzní. Zde věnuji pozornost základním formám kontroly armády v demokratické společnosti. Druhá část hledá historické kořeny specifického postavení armády v Turecku, dále se zaměřuje na analýzu kemalismu a jeho vlivu na armádu. Druhou část uzavírá rozbor politického působení armády v Turecku. Třetí kapitola se zaměřuje na vliv EU na proměny postavení armády a odhaduje budoucí vývoj Turecka jako sekulárního státu.

Zdroje použité v této práci lze rozlišit dle kapitol. V první, teoretické části jsou zmíněny knižní publikace, které se alespoň částečně zabývají problematikou postavení armády ve společnosti z obecnějšího hlediska. Zde jsem se opíral zejména o sborník vydaný nadací Konrad Adenauer Stiftung „Armáda v demokracii“ a dále o monografii popisující složitější vztahy armády a společnosti v práci R. J. May & V. Selochanem v knize The Military and Democracy in Asia and the Pacific. Analytická část (druhá a třetí část) je založena zejména na datech pocházejících z publikace Erika Zürchera a zpráv Evropské komise o přístupových rozhovorech s Tureckem. Opírá se i o články z odborných časopisů.

Při práci se zdroji jsem si byl vědom, že některé postoje mohou být ideologicky ovlivněny, pracoval jsem proto s nimi kriticky. Mou snahou bylo zůstat při psaní této práce co nejvíce objektivní. Cílem totiž není přiklonit se na stranu armády, ani na stranu EU, či islámských politiků, nýbrž zhodnotit stávající situaci.

Seriál

 1. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka
 2. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Úvod
 3. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 1. Armáda a demokracie
 4. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 2. Tradice turecké armády
 5. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 3. Vojenské převraty a zásahy
 6. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: 4. Turecko a EU
 7. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Závěr
 8. Armáda jako strážce demokracie? Případ Turecka: Zdroje

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔29.11.2011 📕5.378

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 6 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago