Role UNRWA na Blízkém východě

Autor : 🕔29.11.2011 📕3.323

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Role UNRWA na Blízkém východě
 2. Role UNRWA na Blízkém východě
 3. Role UNRWA na Blízkém východě
 4. Role UNRWA na Blízkém východě
 5. Role UNRWA na Blízkém východě
 6. Role UNRWA na Blízkém východě
 7. Role UNRWA na Blízkém východě
 8. Role UNRWA na Blízkém východě
 9. Role UNRWA na Blízkém východě

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

2 Vznik a funkce UNRWA

2.1 Vznik UNRWA

Agentura UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) byla zřízena v roce 1949 Organizací spojených národů za účelem pomoci palestinským uprchlíkům na Blízkém východě. Již od roku 1950 je aktivní a pokouší se ve spolupráci s místními vládami zlepšit situaci palestinských uprchlíků v oblasti zdravotní péče, vzdělání, infrastruktury aj. Působí především v uprchlických táborech v zemích sousedících s Izraelem – Libanon, Sýrie, Jordánsko, Západní břeh včetně východního Jeruzaléma a pásma Gazy.

Před činností UNRWA v oblasti působila organizace United Nations Relief for Palestine Refugees. Místo ní ustavilo OSN 8. prosince 1949 pracovní agenturu UNRWA s počátečním ročním rozpočtem 54 milionů dolarů, jejíž úkolem nebylo poskytovat direktivní finanční prostředky uprchlíkům, nýbrž vytvořit takové podmínky, aby byli soběstační a schopní vlastního výdělku. Původně byl tento projekt plánován na pouhých 18 měsíců, během kterých se měla situace stabilizovat. Mandát projektu se však dodnes prodlužuje a cílů UNRWA doposud nebylo plně dosaženo.[35]

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 302 (IV) z roku 1949 vymezuje účel agentury, její institucionální zázemí i způsob financování plánovaných projektů. Zřizuje tzv. Poradní komisi, složenou ze zástupců Francie, Turecka, Velké Británie a USA s právem začlenit ještě další tři zástupce z přispívajících zemí. Ředitel UNRWA, odpovídající za činnost celé agentury Valnému shromáždění, je jmenován generálním tajemníkem OSN se souhlasem členů Poradní komise. Dále rezoluce vybízí vlády všech států k příspěvkům do fondu UNRWA a další organizace OSN ke spolupráci.[36]

2.2 Funkce UNRWA

Činnosti UNRWA se soustřeďují v šesti hlavních programech týkajících se vzdělání, zdravotní péče, sociálních služeb, mikrofinancí, infrastruktury a zdokonalování uprchlických kempů a programů pro případ nouze. Hlavními cíli agentury je podpora uprchlíků ve vzdělání, zajištění péče o jejich zdraví, dosažení řádného životního standardu uprchlíků a dodržování lidských práv. Pomocí výše zmíněných programů a jejich dílčích součástí se UNRWA snaží dosáhnout těchto vytyčených cílů. Dále agentura monitoruje stav v uprchlických táborech a shromažďuje informace ve formě publikací, statistik i video nahrávek. Díky takto zpracovaným informacím je UNRWA schopna činit potřebná rozhodnutí a směřovat svou pozornost vhodným směrem.

Cíle UNRWA jsou realizovány především prostřednictvím uprchlických táborů (v dnešní době celkem 58 táborů), zřizovaných výhradně samotnou organizací. Téměř třetina všech uprchlíků, využívajících služby UNRWA, žije právě v těchto táborech, kde jsou ovšem často nepříznivé podmínky k životu. Tábory se většinou vyskytují na pozemcích vyhrazených přímo pro účely UNRWA s povolením místních vlád. Agentura však tato území nevlastní, proto je omezena pouze na poskytování určených služeb skrze tzv. CSO (Camp Service Officer), který je v kontaktu s místními uprchlíky a vykonává potřebnou administrativu. Vzhledem k tomu, že další dvě třetiny registrovaných uprchlíků žijí mimo zřízené tábory, jsou služby v táborech přístupné i nerezidentům.

2.3 Financování UNRWA

UNRWA získává finanční prostředky na realizaci svých projektů prostřednictvím dobrovolného dárcovství, na kterém je z velké části závislá. 95 % příjmů tvoří příspěvky vlád členských zemí OSN, nadací, agentur OSN, individuálních dárců a soukromého sektoru. Zbylých 5 % plyne z administrativních výdajů OSN. Významnými dárci jsou USA a Evropská komise, dále Velká Británie, Švédsko, Norsko, Kuvajt, Nizozemí, Saúdská Arábie, Španělsko a Dánsko.[37] Rozpočet na období dvou let schvaluje Valné shromáždění OSN. V roce 2009 se výše rozpočtu pohybovala v hodnotě 545,6 milionů USD, z čehož největší část (71 %) je investována do programů na vzdělávání a zdravotní péči. 13 % z rozpočtu plyne na náklady agentury (administrativa, právní a auditorské služby, fundraising, styk s veřejností a další) a 4 % rozpočtu jsou vyhrazena na rezervy. V současné době poskytuje UNRWA pomoc až 4,6 milionu uprchlíků (v roce 1950 pouhých 750 tisíc) a zaměstnává více než 32 000 lidí.38

UNRWA na Blízkém východě působí již přes šedesát let. Za tu dobu se výše dárcovských příspěvků zvýšila více než desetinásobně, rozsah i pole působnosti se stále rozšiřují a usiluje se o zdokonalení a zkvalitnění služeb. Není v silách UNRWA celý palestinský problém vyřešit, je však v jejích silách usnadnit životní situaci dnešním uprchlíkům i jejich potomkům. Zda je UNRWA v tomto úspěšná, analyzuje a posléze hodnotí následující kapitoly této práce.

Poznámky

[35] Aktuální mandát OSN pro UNRWA končí 30. června 2011.

[36] United Nations [online]. 1949 [cit. 2011-03-28]. General Assembly. Dostupné z WWW: <https://daccess-dds- ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/051/21/IMG/NR005121.pdf?OpenElement >.

[37] V roce 2009 tvořil dárcovský obnos od USA a Evropské komise téměř polovinu celkových příjmů UNRWA. USA darovaly na 268 milionů USD, Evropská komise 228 milionu USD. Zdroj: UNRWA[online]. 2009 [cit. 2011-03-28]. Resources. Dostupné z WWW: <https://www.unrwa.org/etemplate.php?id=246>.

Autor : 🕔29.11.2011 📕3.323

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago