Role UNRWA na Blízkém východě

Autor : 🕔29.11.2011 📕2.469

Seriál

 1. Role UNRWA na Blízkém východě
 2. Role UNRWA na Blízkém východě
 3. Role UNRWA na Blízkém východě
 4. Role UNRWA na Blízkém východě
 5. Role UNRWA na Blízkém východě
 6. Role UNRWA na Blízkém východě
 7. Role UNRWA na Blízkém východě
 8. Role UNRWA na Blízkém východě
 9. Role UNRWA na Blízkém východě

Podobné články

Další články autora

Úvod

Organizace spojených národů (dále jen OSN) zřizuje po celém světě nespočet humanitárních, mírových, kulturních a jiných organizací a agentur za účelem monitoringu či přímo aktivního zasazení se o zlepšení podmínek ve zvolené oblasti. Jednou z takových agentur je právě United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (dále jen UNRWA), jejímž úkolem je poskytovat pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě, zastávat jejich zájmy a zasazovat se o zlepšení jejich životní situace.

Tato bakalářská práce si dala za cíl zanalyzovat činnost UNRWA včetně její struktury a způsobu financování, charakterizovat rozdílné přístupy ve všech oblastech působení a především zkoumat její přínos společně i s negativními aspekty tohoto rozsáhlého projektu. Mimo části věnované činnostem agentury jsou dále uvedeny historické faktory a příčiny vzniku celého problému palestinských uprchlíků.

Hypotéza práce je následující: Činnost UNRWA na Blízkém východě má pozitivní vliv na sociální a ekonomickou situaci palestinských uprchlíků. Pro analýzu práce byla stanovena výzkumná otázka: Je působení UNRWA efektivní a přispívá ke stabilitě blízkovýchodního regionu?

Pro potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy a nalezení odpovědi na výzkumnou otázku byla využita logicko-analytická metoda. Zdrojem informací byly zejména primární zdroje UNRWA analyzující jednotlivé programy a přístupy a příspěvky odborníků a kritiků na danou problematiku ve světových médiích.

Práce je strukturována do šesti částí. Úvodní část vymezuje historické příčiny problému palestinských uprchlíků, demografický i politický vývoj ve 2. polovině 20. století a v neposlední řadě charakterizuje aktuální situaci uprchlíků v dnešní době. Poslední zmiňovaná část historické analýzy je velmi důležitá pro úplné pochopení aktuálních sporných otázek, které je agentura nucena zohledňovat při rozhodování o zaměření svých projektů. Druhá část práce poskytuje základní informace o agentuře, její struktuře, financování a rozpočtu a ve třetí části jsou již podrobně zkoumány všechny oblasti působení UNRWA společně se svými specifiky.

Čtvrtá část proniká do jednotlivých programů agentury a vyvozuje z tohoto zkoumání pozitivní důsledky a přínosy realizovaných projektů. V následující páté kapitole jsou naopak shromážděny a analyzovány informace o negativních aspektech působení UNRWA na Blízkém východě, především v konfliktních oblastech pásma Gazy a Západního břehu. Závěrečná část vyhodnocuje zjištěné poznatky a dospívá k odpovědi na výzkumnou otázku a ověření úvodní hypotézy.

Jako zdroje informací sloužily primární zdroje, jako jsou zprávy a rezoluce OSN, Ministerstvo zahraničních věcí státu Izraele, reporty vládních i nevládních organizací a zejména oficiální internetové stránky UNRWA. Dále byly využívány příspěvky světových i lokálních médií jako je BBC, Washington Times či The Jewish Chronicle a The Jerusalem Post. Úvodní historická část čerpala z odborné literatury zahraničních i českých autorů.

Doposud nebyla problematika efektivnosti a účinnosti UNRWA příliš zkoumána, což bylo jedním z hlavních podnětů pro vytvoření této analýzy. Nemnoho humanitárních organizací působí po více než půl století a zároveň nevykazuje známky výrazného zlepšení či vize brzkého ukončení celé mise. Proto přínosem této bakalářské práce by mělo být právě ono zhodnocení, zda je UNRWA stále žádoucím a efektivním faktorem na Blízkém východě.

Seriál

 1. Role UNRWA na Blízkém východě
 2. Role UNRWA na Blízkém východě
 3. Role UNRWA na Blízkém východě
 4. Role UNRWA na Blízkém východě
 5. Role UNRWA na Blízkém východě
 6. Role UNRWA na Blízkém východě
 7. Role UNRWA na Blízkém východě
 8. Role UNRWA na Blízkém východě
 9. Role UNRWA na Blízkém východě

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔29.11.2011 📕2.469

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago