Globalizace ve faleristice

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 43.609

Globalizace, prostřednictvím jednoho ze svých hlavních nástrojů internetu, pronikla před pár lety i mezi faleristy. Prakticky každá rodina, kde je školák či student, je vybavena počítačem a připojena na internet. K surfování na webu není ani potřeba nějaká zvláštní znalost angličtiny. Pár základních pojmů postačuje, aby se před námi otevřel fascinující a nekonečný svět cyberprostoru. Navíc již existuje i množství stránek s faleristickou tématikou v češtině. A vládne-li někdo znalostí ruštiny, respektive azbuky, má o zábavu postaráno na dlouhou dobu.

Informační dálnice, jak se někdy internet literárně nazývá, dává i předmětu našeho hobby nový, nebývalý rozměr.

Reklama

Největším přínosem je především přístup k informacím. Mezi nekonečnými tisíci webových stránek, zabývajících se faleristikou, najdeme řadu encyklopedií či katalogů zahrnujících vyznamenání celého světa, či monotematických, zabývajících se jednotlivými zeměmi. Zde najdeme nejen množství informací, ale i obrázků v nebývalé kvalitě, kterým se tištěné publikace nemohou rovnat. Dá se říci, že neexistuje vyznamenání, jehož obrázek a informace o něm bychom nenalezli. Při známém nedostatku a drahotě faleristické literatury netřeba tuto výhodu zdůrazňovat.

Další obrovskou výhodou je snadnost obchodování po internetu. Chceme-li nějaké vyznamenání koupit, prodat či vyměnit (každý z nás jistě učinil zkušenost, že nejlepší výměna je prodat a koupit) stačí několikrát klepnout myší v klidu domova. Není třeba čekat na členské aukce s chudičkou nabídkou jednou za čtvrt roku, sběratelskou schůzku s mizivou nabídkou či občasnou burzu s trochou předražených kopií.

Na internetu jsou stránky stovek obchodníků z celého světa s nepřebernou nabídkou, přičemž většina z nich deklaruje i ochotu výměny.

Samostatnou kapitolou jsou aukce. Prakticky všechny aukční domy pořádající aukce je provozují i na internetu, kde v předstihu publikují katalogy, které pak již není třeba objednávat a platit ve fyzické podobě. Některé aukce dokonce probíhají live, tzn. že na svém počítači je vidíme, resp. slyšíme v přímém přenosu a můžeme dražit jako bychom seděli v aukčním sále.  Jde nejen o nám dobře známé firmy jako Rauch, Dorotheum, Hermann, Spink atd., ale o desítky dalších, u nás dosud neznámých, ze všech koutů světa.  Samozřejmě i většina českých aukcí je také na internetu, i když v horší uživatelské kvalitě.

Ovšem nejúžasnější jsou virtuální aukce, kde především vyniká americký systém e-bay. Zde můžete koupit či prodat cokoliv, od vody z Jordánu přes nemovitosti po sportovní potřeby, zkrátka prakticky (s výjimkou zbraní) co vás napadne. V sekci militaria se denně draží, včetně národních mutací, okolo 2 000 vyznamenání. Lze konstatovat, že  e-bay nyní určuje světovou cenovou hladinu.  Existují i další, byť menší aukční servery, některé čistě faleristické. Před několika lety se objevil i jeden aukční sběratelský server v češtině, jehož podoba s e-bay je až zarážející.

Reklama

V této souvislosti nutno zmínit nebezpečí nákupu falz. To je stejné jako při fyzickém obchodování. Nicméně většina prodávajících na internetu zaručuje, že zakoupené předměty můžete do určité lhůty vrátit oproti vrácení peněz. A na prodejních serverech, jako např. e-bay jsou kontrolní mechanizmy, které kupující chrání.

Výše uvedené aktivity zcela jednoznačně způsobily růst počtu faleristů.  Lze to pozorovat např. na již zmíněném e-bay. Jednotliví uživatelé tam sice vystupují pod přezdívkami, ale je uvedena země jejich původu a je možno sledovat jejich aktivity.

Tak se najednou objevují sběratelé ze zemí jako Egypt, Jordánsko apod., kde v důsledku odlišné mentality dosud sběratelé, obchodníci, aukce i burzy atd. prakticky neexistovali. V těchto případech sice sběratelství nedosáhne rozsahu obvyklého v Evropě, ale dochází tak k růstu cen vyznamenání našimi sběrateli doposud neprávem opomíjených zemí.

Dalším příkladem jsou třeba Američané evropského původu jako srbského, bulharského, řeckého apod., kteří dosud kupovali pouze bankovky, mince či poštovní známky a jednou je při brouzdání na e-bay okouzlil nějaký pěkný řád domoviny jejich předků tak, že si ho koupili. Následné koupě dalších a dalších vyznamenání potvrzují, že nový falerista byl zrozen.

Všichni jsme zaznamenali, že v Rusku a dalších nástupnických zemích SSSR vznikla během posledních 20 let vrstva bohatých sběratelů, což vedlo k prudkému cenovému růstu vyznamenání Ruska a Sovětského svazu. Ti, vzhledem k neomezeným finančním prostředkům, jistě vytvořili pěkné sbírky a teď můžeme vidět, jak začínají skupovávat Srbsko a Bulharsko, tedy země, s jejichž dějinami se kdysi Rusko protklo.  Nepochybujme však, že zakrátko přijdou na řadu jejich zájmu další země.

A protože počet vyznamenání ve světě je relativně nevelký, rostoucí počet sběratelů zvyšuje poptávku. Tím se dostáváme k jediné, ale zato podstatné nevýhodě, kterou nám internet přináší. A to je cenový růst. V roce 2005 vzrostly ceny lepších kusů v Evropě o cca 20-30%. (Růst cen na českém trhu po prosincové aukci ČNS raději nekomentovat.) To ovšem neuniklo pozornosti finančních investorů. Ti již léta investují např. do obrazů a dalších starožitností. Směřují však i do méně rozšířených oblastí, takže např. po hračkách přišly na řadu poštovní známky a bohužel jsou už potvrzeny první investice do drahých vyznamenání. Rovněž drobní sběratelé se snaží investovat. Objevují se jedinci, kteří např. bezhlavě nakupují jakákoliv vyznamenání do ceny EUR 100,-. A ceny opět rostou, až by se chtělo říci: Pánbůh s námi, sběratelé!

Pro pořádek nutno dodat, že internet přispěl v několika málo případech i k cenovému poklesu. Jmenujme především Japonsko, jehož vyznamenání, přestože byla udělována na naše poměry ve velmi velkých množstvích, byla celá desetiletí velmi drahá. Důvodem byla jistě jazyková bariéra a značná teritoriální vzdálenost. Jejich cena poklesla za posledních 10-15 let nejméně o 50 %. Jako další příklad uveďme kubánskou Vítěznou medaili. Ještě před 15 lety byla nabízena (zcela výjimečně na trhu) za USD 1 000 - 1 500,-. Nyní ji lze při troše štěstí koupit i okolo USD 200,-. Je to dáno pravděpodobně rostoucím počtem turistů, kteří navštěvují Kubu.

Takže na závěr, jak využít globalizaci pro naše sbírání? Zkusme myslet, respektive sbírat globálně, tak jak to nyní dělá čím dále více sběratelů v západní Evropě.

Většina našich sběratelů se zaměřuje samozřejmě na Československo, Rakousko, popř. Německo, Rusko, Balkán apod. a zcela výjimečně na jiná teritoria. To bylo zcela logicky způsobeno dostupností materiálu a literatury. Jejich nedostatek byl nyní, jak uvedeno výše, odstraněn. Takže podívejme se i do vzdálenějších zemí, kde můžeme najít řadu nádherných a laciných vyznamenání. Může se nám to vyplatit i finančně. Jako příklad si vezměme třeba Egypt. Před 10-15 lety se krásné královské řády v komandérských stupních daly koupit za USD 200,-. Před 7 lety se tytéž řády, ale z republikánského období prodávaly za USD 250,- a dnes královská vydání již téměř neseženeme a na republikánské nám nebude stačit ani USD 500,-.

Svět je veliký, pořád se dá nějaká oblast vybrat. Např. překrásné kubánské předcastrovské řády, byť na vzestupu, lze koupit ještě za slušné ceny, nebo zcela opomíjená císařská Etiopie je zcela "za babku". Rozhodně to přinese větší potěšení, než platit nesmyslné ceny např. za Rakousko, kde máte velkou pravděpodobnost, že koupíte kopii, kterou nerozezná ani znalec.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více