Slávnostná vysviacka zrekonštruovaného vojnového cintorína v Palote

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 15.565

Už niekoľko rokov je možné vidieť v rôznych obciach severovýchodného Slovenska dobrovoľníkov z občianskeho združenia Klub vojenskej histórie, ako sa snažia vo svojom voľnom čase zrekonštruovať vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Väčšina úprav trvá kvôli nedostatku finančných prostriedkov aj niekoľko rokov. V tomto roku sa podarilo prvé cintoríny dokončiť. Nastal čas vychutnať si trocha mediálnej slávy a uzavrieť premenu zanedbaných cintorínov na pekné a dôstojné pietne miesta. Dňa 30. septembra 2011 sme naplánovali v spolupráci so starostom obce Palota Vasiľom Bomberovičom slávnostnú vysviacku vojnového cintorína v obci.

Reklama

Na vysviacke sa zúčastnil medzi inými vzácnymi hosťami aj zástupca rakúskej organizácie Das Österreichische Schwarze Kreuz, pán Ing. Otto Jaus. Zastupoval organizáciu, ktorá finančne prispela na dokončenie rekonštrukcie. Rekonštrukcia cintorína bola okrem príspevku od rakúskej spoločnosti hradená z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Oficiálny program sa začal po zhromaždení účastníkov pred miestnym obecným úradom. Odtiaľ sa vybral peší sprievod k vojnovému cintorínu, ktorý sa nachádza pri ceste do Poľska v nádhernej scenérii karpatskej prírody.

Po príchode na cintorín miestny pravoslávny kňaz posvätil cintorín a vykonal na cintoríne smútočný obrad za padlých vojakov. Po tomto obrade prítomní hostia položili smútočné vence k centrálnemu krížu.

Reklama

Nasledoval príhovor starostu obce Vasiľa Bomberoviča, ktorý privítal všetkých hostí a v krátkosti zhodnotil priebeh rekonštrukcie vojnového cintorína. Poďakoval sa všetkým, ktorí prispeli k úspešnej premene vojnového cintorína v Palote. Vyzdvihol prínos dobrovoľníkov z KVH Beskydy, ktorí na cintoríne vykonali veľký kus práce.

V podobnom duchu hovoril aj náš rakúsky hosť, ktorý zdôraznil, že je veľmi spokojný so spoluprácou s KVH Beskydy a pevne verí, že spolu opravíme ešte veľa vojnových cintorínov. Na záver sa prítomným prihovoril aj predseda KVH Beskydy Martin Drobňák, ktorý svoj príhovor upriamil na dôvody, prečo KVH Beskydy upravuje vojnové cintoríny.

Po skončení slávnosti starosta obce pozval prítomných na malé pohostenie v priestoroch obecného úradu. Tu si ešte na chvíľu vyžiadal pozornosť zástupca Čierneho kríža pán Ing. Otto Jaus, ktorý odovzdal dobrovoľníkom z KVH Beskydy vyznamenania za aktívnu účasť pri záchrane vojnových cintorínov. Za všetkých dekorovaných členov KVH Beskydy, musím povedať, že si tieto ocenenia veľmi vážime. Aj vďaka tomu sa do dejín činnosti nášho združenia tento deň zapíše veľkými písmenami.


Predstaviteľ rakúskej organizácie Čierny kríž Ing. Otto Jaus oceňuje členov KVH Beskydy za ich prácu pri záchrane vojnových cintorínov.

Zdroj:
prevzaté z www.kvhbeskdy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více